ÄKS

Kuntavaalit: Vasemmistolta kaksi luopuu ja yksi harkitsee ehdolle asettumista

17.01.2021 06:00 (muokattu 19.01.2021 21:40)
Vasemmistoliitolla on valtuustossa toiseksi suurin ryhmä Arkistokuva.

Vasemmistoliiton ryhmä on kaupungissamme toiseksi suurin, kymmenen valtuutettua. Kysyimme, lähtevätkö istuvat valtuutetut ehdolle, millaisen kaupungin kuluvan kauden valtuusto jättää jälkeensä. Kysyimme myös, mikä on kesäkuussa aloittavan uuden valtuuston tärkein tehtävä. 

 

Ilidio Monteiro Flores lähtee pyrkimään kolmannelle kaudelle. Flores kiittelee kaupungin hyvin hoidettua taloutta. 

– Talous on kunnossa. Meillä on hyvä kouluverkosto sekä upeat lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet, mutta niissä riittää vielä kehitettävää.

Flores pohtii, kuinka sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat tuomaan haasteita. 

– Pitäis panostaa nuorten työllisyyteen, ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien nuorten kierre olisi katkaistava, Ilidio Flores sanoo. 

Ensimmäisen kauden valtuutettu Riikka Happo kertoo myös halukkuudestaan lähteä ehdolle. 

– Kuluneella valtuustokaudella olemme panostaneet kuntalaistemme hyvinvointiin esimerkiksi uusilla liikuntapaikoilla, kouluilla ja päiväkodeilla joista saamme olla ylpeitä. Satsaukset tekevät kaupungistamme mukavamman ja toimivamman paikan asua mutta uusi valtuusto joutuu silti pähkäilemään kuinka pitää nykyiset asukkaat ja saada esimerkiksi täällä töissä käyvät myös asettumaan tänne perheineen. 

Perhekeskustoiminta on Hapon mukaan osoittautunut toimivaksi konseptiksi ja jota monet lapsiperheet ovat päässeet arjessaan hyödyntämään.

– Tällainen matalan kynnyksen toiminta on äärimmäisen tärkeää ja tämän ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen onkin ensiarvoisen tärkeää eri toimialueilla. Olemme myös saaneet lisää työpaikkoja sinne missä niitä tarvitaan kuten kotihoitoon ja sosiaali- ja terveyspalveluiden eri yksiköihin. Toki tarve on kasvava ja ennakointia on tehtävä kaikissa päätöksissä. Olemme suunnanneet katseemme nyt kulttuurin puoleen ja seuraava valtuusto toivottavasti jatkaa ripeisiin tekoihin käytännön saralla.

Happo muistuttaa, että edessä on kasvava ikäihmisten joukko, joka tarvitsee laadukasta ja oikea-aikaista tukea ja hoivaa. 

– Hyvinvointia tulee tukea ennaltaehkäisevästi sekä tuoda tarvittavia palveluita kotiin ajoissa. Yhtä tärkeää on taata hyvä elämä heille jotka eivät enää kykene omissa kodeissaan asumaan. Meillä ei ole tarpeeksi ympärivuorokautisia paikkoja vastaamaan tulevaa tarvetta. Kaupungin tulee olla hyvä ja houkutteleva työnantaja myös tässä kohtaa. Pitää olla tarpeeksi aikaa tehdä työnsä hyvin jotta työpäivän jälkeen on hyvä mieli ja mukava tulla seuraavana päivänä töihin, se näkyy työn laadussa. Nämä asiat pitää saada toimimaan ympäri kaupunkia, Riikka Happo toivoo. 

Perusturvalautakunnan puheenjohtajana toimiva Simo Holopainen harkitsee vielä ehdolle asettumista. Pitkään kuntapolitiikassa ollut Holopainen pistää huomionsa Äänekosken kuntatalouteen, joka on moniin muihin kuntiin verrattuna hyvä. 

– Meiltä löytyy uusitut päiväkodit ja koulut sekä monipuoliset vapaa-ajanpalvelut ja hyvät liikuntapaikat. Kaupunki on satsannut myös laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

Tulevalla valtuustokaudella Holopainen toivoo huomion kiinnittyvän talouden hoitoon.  

– Se on on kaiken toiminnan kannalta tärkein ja haastavin tehtävä. Valtuuston on jatkettava määrätietoista työtä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.Laadukkaiden palvelujen tuottaminen oikea-aikaisesti ja palvelutarpeisiin vastaten.Yhteisöllisyyden edistäminen ja osallisuuden vahvistaminen ovat tärkeitä viihtyvyyden kannalta. Työllisyyteen satsaaminen ja elinkeino palvelujen kehittämiseen lisää paukkuja sekä yhteistyön parantamista järjestöjen kanssa, Simo Holopainen listaa. 

Ensimmäisen kauden valtuutettu, Erkki Kautto, ei lähde ehdolle. 

– Olen pettynyt, kun en ole saanut ajettua asioita läpi niin kuin olisin toivonut. 

Kautto sanoo, että käsiin jää alati velkaantuva kunta. 

– Uusi valtuusto saa harteilleen velkaisen kunnan, ja meno näyttää siltä, että kunta velkaantuu vaan lisää. Koronankin vuoksi ajat ovat huonot, ja siksipä pitäisi olla ottamatta velkaa yhtään enempää. Seuraavat pari vuotta voimme mennä ilman minkäälaisia jonninjoutavia investointeja. Pakolliset ja tärkeät asiat on toki hoidettava, Erkki Kautto sanoo. 

Kansanedustajana toimiva, Äänekosken kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja viime vaalien äänikuningas, Juho Kautto, kertoo lähtevänsä ehdolle. Hän kertoo uuden valtuuston saavan monin tavoin kunnossa olevan kaupungin. 

– Taloutemme on vakaalla pohjalla ja olemme saaneet kasvatettua ylijäämää tulevia, mahdollisesti huonoja vuosia silmälläpitäen. Olemme valtuustokaudella laittaneet koulujamme ja päiväkoteja kuntoon ja samalla olemme panostaneet vahvasti kuntalaisten vapaa-aikaan, mikä erityisesti painottuu nuorisoliikuntaan. Olemme myös panostaneet vahvasti omaishoitoon sekä yleisesti perusturvaan, vaikkei ne julkisuudessa juurikaan näy. Äänekoski siis voi monella mittarilla hyvin ja tulevan valtuuston on hyvä jatkaa Äänekosken kehittämistä entistä paremmaksi. Lyhyesti sanottuna, olen tyytyväinen, että paljon on tehty samalla kun olemme pitäneet kunnan talouden hyvällä tolalla.

Kautto sanoo uuden valtuuston suurimman haasteen olevan  vanhustenhuoltomme turvaamisessa.

– Hoidon turvaaminen ikäihmisille on hyvässä vauhdissa kun uusi 60-paikkainen tehostetun hoivan yksikkö valmistuu. Tarvitsemme vanhusten hoivaamme kuitenkin lisää toimia ensi valtuustokaudella.

Nyt on kulttuurin aika, sen myöntää myös Kautto. 

– Vapaa-aikapuolen osalta seuraavana on vuorossa kulttuuritoiminta laajemminkin, sillä se on jäänyt liian vähälle huomiolle. Liikuntapalvelut meillä on kunnossa ja kestää vertailun mihin kuntaan tahansa. Haluan myös edelleen korostaa eri taajamien merkitystä ja palveluiden saatavuutta mitä tulee parantaa eri tavoin, Juho Kautto sanoo. 

Sirpa Martins kertoo lähtevänsä ehdolle. Martins istuu vasemmistoliiton edustajana myös kaupunginhallituksessa, sekä toimii sen toisena varapuheenjohtajana. Viime vaaleissa Martins sai kantaakseen äänikuningattaren kruunun. 

– Paras perintö on vakaa talous, kattavasti tehdyt palvelurakennetta tukevat investoinnit: koulut, päiväkodit, liikuntatilat, kaupunkiorganisaatiossa panostettu elinvoiman lisäämiseen, parempiin yrityspalveluihin ja työllisyyden hoitoon, hoitajien oppisopimuskoulutukseen ja sosiaalis-taloudellisiin uudistuksiin kuten sosiaalinen luototus ja ylikansallisten perintätoimistojen lemppaaminen kaupungin saatavien perimisestä. Kuntakonserni on kunnossa. 

Haasteita jäi vielä moneen.

– Palveluiden saavutettavuuden turvaamiseen, joukkoliikenteen parantamiseen, sote-rakenteiden paikalliseen ratkaisemiseen, vanhuspalveluiden riittävyyden turvaamiseen, vammaisväestön riittävän tuen ja osallisuuden turvaamiseen ja vähävaraisten osallisuuden varmistamiseen (tilavuokrat) eli kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen sekä henkilöstöhallinnon heikkoihin kohtiin.

Martins toivoo uuden valtuuston saavan aikaiseksi hyvän, toimivan ja elävän kuntastrategian.

– Aion osallistua poliittiseen keskusteluun vaikka en tulisi valituksikaan. Toivottavasti näin tekevät entistä useammat ihmiset. Toimiva demokratia on monimuotoista. Äänekoski on moni-ilmeinen ja monimuotoinen, pidetään se sellaisena. Enemmän Ääntä ja kestävää kehitystä, Sirpa Martins toivoo.

11 kautta joko valtuutettuna tai varavaltuutettuna on hatun noston paikka. Eila Nurmi kertoo nyt jättävänsä yhteisten asioiden päättämisen toisille. 

– Olen istunut varsinaisen valtuutettuna yhdeksän kautta, ja varavaltuutettuna kaksi. Yhteensä vuosia 44, joten nyt voi hyvällä omallatunnolla jättäytyä pois ja käyttää aikaansa ja harrastaa jotain muuta. 

Hän sanoo, että uudelle valtuustolle jää hyvä perintö.

– Kaupungin talous on kunnossa. Tällä valtuustokaudella on tehty kuntalaisia palvelevia investointeja joista tärkeimpänä uudet koulut.

Uudelle valtuustolle konkari asettaa toivomuksen.

– Kuntalaisena toivon, että valtuuston ohjenuorana olisi eri ikäisten asukkaiden arjen sujumisen, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämisen, Eila Nurmi sanoo. 

Sinikka Rautiainen sanoo, että virtaa riittää vaikuttamiseen. Hän on lähdössä ehdolle. 

– Minusta tuntuu että vielä olisi virtaa yhteisten asioiden hoitoon. Mennyt valtuustokausi on ollut hyvin Äänekoskea rakentava! Haluan kehityksen jatkuvan, sillä tämä on meidän kotikaupunkimme. 

Rautiainen toivoo katseen kiinnittyvän työllisyyden parantamiseen.

– Työllisyyden hoitoon tarvitaan meitä kaikkia. Kun on työtä on toimeentuloa, voit sitten kuluttaa, ja näin kaupunkimme yrittäjät pärjäävät ja palveluntarjontamme on turvattu, Sinikka Rautiainen muistuttaa. 

Vasemmistoliiton Äänekosken kunnallisjärjestön puheenjohtaja, Tiia Turunen lähtee ehdolle. Hän sanoo, että nykyinen valtuusto jättää tulevalle valtuustolle hyvän pohjan, mutta myös työtä. 

– Nykyinen valtuusto on vahvasti päätöksillään vaikuttanut liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen kaupungissamme. Olisiko seuraavaksi jo kulttuurin vuoro? Nykyinen valtuusto on joutunut käsittelemään myös leikkauksia investointilistoihin. Ne päätökset eivät ole helppoja olleet. Niiden kohdalla olisi toivonut laajempia listoja, jotta olisi voinut tehdä niin kutsuttuja arvovalintoja, niitä mitä politiikassa usein painotetaan.

Turusen mukaan uuden valtuuston on katse suunnattava kaupunkimme tasapuoliseen kehittämiseen. 

– On muistettava, että myös keskustaajaman ulkopuolella on elämää. Valtuutetun tehtävä on huolehtia tästä tasapuolisuudesta myös. Tärkeää tämä on myös siitä syystä, että nousevana trendinä on kaupungeista maallemuutto. Ja uusia asukkaita kaupunkimme kaipaa. Taajamien ulkopuolisten alueiden säilyttäminen vireinä on niin kaupungin, kuin siellä jo asuvien asukkaidenkin etu. Muuttovirtoihin tietysti vaikuttavat julkiset liikenneyhteydet sekä työllisyystilanne, jonka pitäisi parantua huomattavasti, Tiia Turunen toivoo. 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen, Matti Virtanen asettuu ehdolle. Hän sanoo istuvan valtuuston jättävän hyvän perinnön uudelle valtuustolle.

– Äänekosken kaupungin talous on hyvässä kunnossa. Vertailua voi tehdä mihin tahansa keskisuomalaiseen kuntaan, niin tilanteemme on hyvä. Monista päinvastaisista väitteistä, esim. sosiaalisessa mediassa, huolimatta on tosiasia, että Äänekoskella palveluiden hinnat ovat Keski-Suomen alueella tarkasteltaessa edullisimpia. Näin on energian hinnassa, vesimaksuissa, vuokrissa, kaukolämmössä ja niin edelleen. Elinkeinoelämän näkymät ovat jopa toiveikkaan erinomaiset. Muu palvelutasommekin täyttää hyvin keskimääräistä kuntaa paremman tason.

Virtanen pohtii, että näistä lähtökohdista uuden valtuuston tärkein tehtävä tulee olemaan asukasvirtojen kääntäminen väestötappiosta vähintään nykytasoon tai mieluummin kasvuun. 

– Tämän saavuttamiseksi on tärkeää pitää huolta koko kunnan alueella asukkaiden viihtymisestä. Vanhusten palveluasumista tulee edelleen kehittää kasvavan ja ikääntyvän väestömäärän mukana. Vapaa-aikapalveluissa on siirrettävä painopiste kulttuuritilojen ja -toiminnan  kehittämiseen asukkaita kuullen ja kaikkien entisten kuntataajamien vahvuudet ja väki huomioiden. Talous pidetään tietenkin edelleen kunnossa, Matti Virtanen sanoo. 

2021 kuntavaalin tärkeät päivät: 

– ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021

– ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021

– ennakkoäänestys kotimaassa: 7. – 13.4.2021

– ennakkoäänestys ulkomailla: 7. – 10.4.2021

– vaalipäivä: 18.4.2021

– tulosten vahvistaminen: 21.4.2021 

– valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy