ÄKS

Kykyä työelämään -hankkeessa on tuettu osatyökykyisten työllistymistä: ”Työnhakijan näköalattomuus voidaan tuen avulla muuttaa horisontiksi”

15.06.2023 12:27

Äänekosken kaupungin, Laukaan ja Konneveden kuntien yhteinen Kykyä työelämään -hanke päättyy elokuun 2023 lopussa. Hankkeessa on tuettu osatyökykyisiä työttömiä työnhakijoita ja tulokset ovat hyviä. Kolmevuotisessa hankkeessa on ollut yhteensä reilut 160 asiakasta, joista 37% (61 henkilöä) on työllistynyt ja 6% (10) on aloittanut opiskelun.

 

Hankkeen asiakkaista 23% (38) on ohjattu muihin palveluihin ja 15% (24) on mukana muussa työllistymistä tukevassa toiminnassa. Asiakkaista 9% (14) on ollut työssä tai opiskellut hankkeen aikana, mutta on tällä hetkellä työttömänä.

– Jokainen työikäinen ihminen voi jossain vaiheessa elämäänsä olla ohimenevästi tai pysyvästi osatyökykyinen, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö hän pystyisi tekemään lainkaan töitä, hanketyöntekijä Tuija Telanne sanoo.

Hankkeen asiakkaat ovat työttömiä työnhakijoita Äänekoskelta, Laukaasta ja Konnevedeltä. Osatyökykyisyydestä ei edellytetä mitään diagnoosia, sillä määritelmä on hyvin lavea.

Äänekoskelta hankkeessa on ollut mukana 81 asiakasta.

Työkykyä vastaavaa työtä

Kykyä työelämään -hankkeen asiakastyön tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa kartoittaa hänen jäljellä oleva työkykynsä, vahvistaa sitä ja etsiä työkykyä vastaavaa työtä. Työllistymispolkuja on etsitty yksilö- ja ryhmävalmennusten, koulutusten sekä työnantajayhteistyön avulla.

– Asiakastyö tässä hankkeessa on ollut hyvin tiivistä ja voimavarakeskeistä. Olemme tavanneet asiakkaiden kanssa aina tarvittaessa. Paljon on ollut esimerkiksi työkyvyn selvittelyasioita, ansioluettelon päivittämistä ja osaamisen näkyväksi tekemistä sekä digitaitojen hiomista. Asiakkaiden osallisuutta on lisätty ja etsitty yhdessä heidän kanssaan vahvuuksia työelämään, hanketyöntekijä Jenni Palmkertoo.

– Emme anna valmiita ratkaisuja, vaan ihmiset tekevät ne itse. Jokainen on kuitenkin oman elämänsä asiantuntija, Palm lisää.

– Työnhakijan näköalattomuus voidaan oikeanlaisen tuen avulla muuttaa horisontiksi, jossa on uusia näkymiä, hankepäällikkö Leena Varo-Honkonen kuvaa.

– Myös ryhmävalmennusten vertaistuella on ollut valtava merkitys ja se on sellainen voimavara, jota kannattaisi vaalia jatkossakin. Yksin ei tarvitse täällä kenenkään pärjätä.

Työnantajille on tarjolla erilaisia työllistämisen tukimahdollisuuksia (palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki ja ns. Äänekoski-lisä), kun he työllistävät osatyökykyisen työntekijän. Hankkeessa on tehty yhteistyötä myös alueen yrittäjien kanssa ja yhteistyötä on rakennettu noin 20 yrityksen kanssa. Yritysten lisäksi moni on työllistynyt yhdistyksiin.

– Asiakkaan kanssa on otettu yhdessä yhteyttä yrityksiin ja tarjottu osaamista olemassa olevan työkyvyn mukaan. Tiivis yhteydenpito yrityksiin ja yrityskäynnit sovitusti paikan päällä ovat olleet tehokkain tapa löytää työpaikka, Tuija Telanne kertoo.

Tuloksena palveluohjausmalli

Hankkeen lopuksi elokuussa esitellään hankekunnille palveluohjauksen toimintamalli osatyökykyisten työllistämiseen ja työelämässä pysymiseen. Toimintamallin avulla pyritään tunnistamaan osatyökykyiset työnhakijat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta heille voidaan tarjota tarvittavaa yksilöllistä tukea ja nostaa esiin jäljellä oleva työkyky.

– Mallissa nostetaan esille asiakastyön kriittiset kohdat, joissa tarvitaan yksilöllisempää tukea. Asiakastyön perusteella olemme koonneet toimivat ohjausmenetelmät ja -käytännöt, Leena Varo-Honkonen kuvailee.

– Hankkeen päättyessä myös kolmen vuoden tiivis asiakastyö päättyy. Jatkossa täytyy miettiä, miten työnhakijat saavat tarvitsemaansa yksilöllistä tukea. Esimerkiksi hyvin moni tarvitsee apua digitaidoissa ja työnhakuasiakirjojen päivittämisessä. Ilman niitä työnhaku ei tänä päivänä onnistu, Telanne sanoo.

Palveluohjausmalli on kuntakokeilukuntien sekä uuden perustettavan työllisyysalueen käytössä tulevaisuudessakin.

Hankkeen aikana on saatu myös ajantasainen tilannekuva Äänekosken, Laukaan ja Konneveden osatyökykyisten määrästä ja tilanteesta. Hankkeen päätyttyä osatyökykyiset asiakkaat, jotka ovat vielä työttömiä työnhakijoita, jatkavat Äänekoskella ja Laukaassa työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajan tai Konnevedellä Keski-Suomen TE-palvelujen asiakkaina.

Kykyä työelämään -hanketta hallinnoi Äänekosken kaupunki ja sen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

 

 

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy