ÄKS

Laatuveden saanti varmentuu Äänekoskella

12.10.2023 12:42
Äänekosken käyttövesihuollon toimintavarmuus kohenee oleellisesti, kun uusi vedenkäsittelylaitos Häränvirran rannalla valmistuu helmikuussa. Tuotantoinsinööri Atte Myllylä kertoo, että talon julkisivuun saatiin sovittua suunnittelijan kanssa edullisesti näyttävyyttä. Häränvirta on portti Keiteleeltä kaupungin keskustaan ja päin vastoin.

Äänekosken vesihuollon toimitusvarmuus ja veden laadun ylläpito paranevat, kun uusi vedenkäsittelylaitos valmistuu Häränvirran rannalle helmikuussa.

 

Äänekosken energian 2,6 miljoonan euron investoinnilla korvataan vieressä sijaitseva vanha 1960-luvun puolivälissä rakennettu vesilaitos, joka puretaan, kun uuden toiminta on saatu sujuvasti käyntiin.

Tuotantoinsinööri Atte Myllylä kertoo, että uudessa laitoksessa pumppujen maksimiteho on 300 kuutiota tunnissa, kun keskimääräinen pumppaustarve on noin 85 vesikuutiota tunnissa. Tehoa tarvitaan muun muassa vesiverkon vauriotilanteissa. Kun vuoto laskee painetta koko verkossa, sitä voidaan kompensoida pumppausta lisäämällä ja rajata vaikutuksia paremmin.

– Tiloissa on myös kaksi 150 kuution vesisäiliötä ja Markkamäessä ylävesisäiliö, jotka yhdessä kattavat lähes vuorokauden kulutuksen, jos laitoksella tai veden saannissa ilmenee häiriöitä.

Myllylä, että merkittävä lisä veden toimitusvarmuuteen on myös sähkökatkoja varten hankittu dieselkäyttöinen varavoimala, joka vanhasta laitoksesta on puuttunut.

– Investointi vähentää merkittävästi vesihuollon riskejä ja varmistaa laatuveden saantia Äänekoskella, Myllylä kertoo.

Veden laatua seurataan jatkuvasti ja ph-arvoa säädetään kemikaaleilla, joiden tarve on Myllylän mukaan vähäinen.

– Äänekoskelle tulee erittäin laadukasta raakavettä Syvälahden tekopohjavesilaitokselta. Myös veden riittävyys on ollut hyvä.

Vuonna 2016 alettiin Syvälahden pohjavesialueelta pumpata vettä Äänekoskelle Keitelejärven pohjaan asennettua putkea pitkin. Alue sijaitsee Sumiaisten eteläosassa. Tekopohjavettä alettiin tuottaa 2019 pumppaamalla vettä järvestä sorapitoiselle maa-alueelle, jossa se imeytyy pohjaveteen ja kulkeutuu noin 2 kilometrin matkan ja päätyy kaivoille.

Aikaisemmin Äänekosken vesi tuli Kovalanniemen alueelta. Vettä jouduttiin laadun takia käsittelemään nykyistä enemmän ja huoli oli myös riittävyydestä. Nyt Kovala toimii varavedenottamona. Äänekoskelta toimitetaan vettä myös lähialueen vesiosuuskunnille.

Suolahdessa on oma vesilaitos, jonne raakavesi saadaan pohjavesialueelta aivan taajaman kupeesta. Myllylä kertoo, että suunnitelmissa on myös Suolahden vesilaitoksen uudistaminen. Kylänmäelle on jo rakennettu uusi vesitorni.

Myllylä laskeskelee, että sen jälkeen, kun kaupungin vesihuolto siirtyi vuonna 2008 Äänekosken Energian hoidettavaksi, on palvelua parantavia, toimintavarmuutta lisääviä ja ympäristönäkökohtia huomioivia investointeja tehty runsaalla 26 miljoonalla eurolla.

– Mittavin hanke on ollut noin 10 miljoonan investointi Äänekosken Teräväniemen jäteveden käsittelylaitosten saneeraukseen ja laajennukseen viitisen vuotta sitten. Samalla Suolahden puhdistamo lopetti toimintansa ja jätevedet ohjattiin uudelle laitokselle. Viemäri- sekä vesiverkkoja on kunnostettu koko kaupungin alueella.

– Paljon on tehty ikääntyneiden vesi- ja jäteverkostojen uusimista ja riskien karsintaa. Työ jatkuu ja sitä riittää. Määrärahojen puitteissa on tehtävä parhaansa, jotta vesihuolto toimii, Myllylä painottaa.

Äänekosken Energia on kaupungin omistama yhtiö, jolla on sähkön jakeluverkkoa Äänekoskella ja se hankkii osakkuusyhtiöidensä kautta sähköä. Vesihuolto ja kaukolämpö kuuluvat myös toimintaan. Yhtiö tulouttaa kaupungille 1,6 miljoona euroa vuosittain.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy