Liimattalan tuulivoimahankkeen nettikysely on avattu


Havinnekuva Energiequelle.

Energiequelle Oy selvittää tuulivoimatuotannon mahdollisuuksia Äänekosken Liimattalan kylän läheisyydessä. Nyt on avattu nettikysely, johon voi tuoda mielipiteensä tuulivoimalahankkeesta.

Hankealue sijaitsee noin 13 km Äänekosken keskustasta pohjoiseen. Hankealueelle voisi sijoittaa korkeintaan yhdeksän tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus olisi korkeintaan 270 metriä. Hankealueen rajaus, voimaloiden sijoittelu ja lopullinen lukumäärä ovat alustavia ja tulevat tarkentumaan suunnitelmien ja kaavoituksen edetessä. Liimattalan tuulivoimahankkeen kaavoitus on saatettu vireille  Äänekosken kaupunginhallituksen päätöksellä 17.2.2020 Energiequelle Oy:n aloitteesta.

Liimattalan tuulivoimalahanke tuottaisia vuosittain sähköä noin 27 000 kotitalouden tarpeisiin ja se säästäisi vuosittain noin 81 000 tonnia hiilidioksidia. 

Äänekosken kaupungille yhdeksän voimalan tuulivoimapuisto tuottaisi voimaloiden koko elinkaaren aikana vuosittain noin 180 000 euroa kiinteistöverotuloja (ainakin 20 000 € / tuulivoimala / vuosi).

Kaavahanke on vielä alkuvaiheessa, jossa suunnittelualueella tehdään erilaisia selvityksiä ennen kaavaluonnoksen nähtäville saattamista. Nyt Energiequelle Oy on hankkeesta julkaissut nettikyselyn, jonka avulla alueen asukkaat ja muut osalliset voivat tuoda esiin ajatuksia, kysymyksiä ja mielipiteitä tuulivoimahankkeesta.

– Vastaamalla tähän kyselyyn voit antaa meille hankkeen suunnittelulle rakentavaa palautetta ja jättää mielipiteesi suunnitelmiin liittyen. Kyselyn avulla on tarkoitus selvittää yhdessä sidosryhmien kanssa, miltä pohjalta mahdollisen tuulivoimahankkeen yksityiskohtaisempaa suunnittelua voidaan jatkaa. Pyrimme yhteensovittamaan hankkeitamme mahdollisimman hyvin muiden aluekäyttötavoitteiden ja paikallisten sidosryhmien intressien kanssa.  Kysely on anonyymi, Energiequelle Oy tiedottaa.

Nettikysely on riippumaton kaavoitusmenetelmästä. Kaavoituksen yhteydessä sovelletaan omat kuulemis- ja osallistumistyökalut ja -tilaisuudet. Vastaukset tähän nettikyselyyn tallennetaan 17.4.2020-17.5.2020.

Energiequelle Oy:n kyselyyn Liimattalan tuulivoimahankkeesta tästä linkistä.

Vastaa

  1. marke

   17.02.2020
   Kaupunginhallituksessa ollut Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan käsittelyn pöytäkirjan voi jokainen lukea kaupungin sivuilta.
   Demokraattiset päätökset syntyvät näin.
   Jokainen voi itse päättää onko tämä päätös ollut oikea ,oikeutettu ja hyväksyttävä.

   Vastuullinen kaavoittaja voi edellyttää ympäristöluvan ja vastuullinen rakentaja suostuu ympäristöluvan menettelyyn.

   Tuulivoimalaa ei tarvitse vastustaa,se on uusiutuvaa energiaa ja sopivassa suhteessa Suomessa myös tarpeellinen,mutta ei sitä pidä rakentaa asutusten lähelle ilman ympäristölupaa.

   Suojaetäisyydet asutuksesta ovat jääneet jälkeen voimaloiden kasvaessa ja suojaetäisyyksien tulisi kasvaa.

   Keski-Suomen elinkeino,-liikenne ja ympäristökeskus oli päättänyt ,että Liimattalan tuulivoimapuistoon ei tarvitse soveltaa lakia ympäristövaikutusten arvioinnista.

   Äänekosken kaupunginhallituksen olisi pitänyt omassa lausunnossaan vaatia ympäristövaikutusten arviointia ennen luvista päättämistä.

   Maataloudessa vähäiseenkin laajentamiseen on hankittava erikoislupa.

   Ponitallin rakentamiseen vaaditaan ympäristöarvioinnin tekeminen,mutta Suomeen on tullut ”pyhälehmä” joka ei erikoislupia tai ympäristönvaituksenarviointeja tarvitse kun rakennetaan yhdeksän tai sen alle olevia teollisuusluokan tuulivoimayksikköjä.

   Tuskin mikään rakentaminen vaikuttaa ympäristöön yhtä paljon kuin nämä tuulivoimapuistot.
   Puhutaan harhaanjohtavasti tuulipuistoalueista, puisto on virkistymisalueeksi tarkoitettu alue,nämä ovat sähkövoimala-alueita.

   Vastaa
   1. Inari

    Sinun mielestä siis sähkö tulee oven pielessä olevasta katkaisijasta. Aika herätä todellisuuteen, ja siihen kuuluu myös tuulivoima, halusit tai et.

    Vastaa