ÄKS

Liimattalan tuulivoimapuiston kaavaehdotus nähtäville – tulossa myös yleisön kuulemistilaisuus

28.10.2021 10:10 (muokattu 28.10.2021 10:13)
Kuvituskuva.

Liimattalan tuulivoimapuiston kaavaehdotusta on valmisteltu kaupunginhallituksen hyväksymän vastineen pohjalta. Päätöksen mukaisesti on tehty karttatarkasteluna kahden kilometrin etäisyyttä asuinrakennuksiin. Kaavaehdotusaineisto on valmistunut nähtäville asettamista varten.

 

Kaavaehdotuskartalle on selkeytetty muun muassa maanalaisten johtojen ja parannettavien tieyhteyksien merkintöjä.

– Häkkiläntietä lännen suuntaan on osoitettu uusi parannettava tieyhteys tuulivoimapuiston alueelle. Uuden tieyhteyden merkitseminen kaavakartalle nostettiin esille ympäristölautakunnan lausunnossa, kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi sanoo.

Tuulivoimalan kahden kilometrin etäisyyttä asuinrakennuksiin on tarkasteltu kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Palautteissa yksi huolenaihe oli meluhaitta. Kaavan yleismääräyksiin on tehty tarkennuksia, joita on katsottu yhdessä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa.

–  Meluhaittojen osalta on poistettu lakiviittaukset, sillä hyväksyttyään kaava voi olla voimassa jopa 30 vuoden päästäkin, ja tämän vuoksi ei viitata voimassa olevaan lakiin.

Myös tuulivoimalan purkamislupa on kaavaluonnoksessa määritelty.

– Purkamislupaa tulee hakea vuoden kuluttua voimalan käytön päättymisestä.

Luonnosvaiheen aineistosta nostettiin esiin maisemaan liittyviä näkökohtia ja lisätarvetta nähtiin kuvasovitteiden lisäämisestä eri katselukulmista ja etäisyyksistä. Ehdotusaineistoa valmisteltaessa on tehty täydentäviä maisematarkasteluita ja kuvasovitteita on lisätty kaavauonnokseen.

Ehdotusaineiston osalta tullaan kiinnittämään erityistä huomiota osallistamiseen. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti ehdotusaineisto pidetään nähtävillä vähintään 30 päivän ajan.

– Alustavan suunnitelman mukaan järjestetään Konginkankaalla yleisötilaisuus 30. marraskuuta. Tilaisuudessa kysymyksiin vastaamaan tulee sekä kosultti että toimijan edustajat ja kaupungin maankäytön virkamiehiä.

Samaan yhteyteen järjestetään aikaa ennen varsinaista yleisötilaisuutta, jolloin on mahdollisuus henkilökohtaisiin tapaamisiin.

– Näin halukkaat voivat esittää kysymyksiään myös henkilökohtaisesti. Tilaisuudesta ilmoitetaan ehdotusaineiston nähtäville asettamisen yhteydessä sekä lisäksi erillisellä kuulutuksella noin viikkoa ennen tilaisuutta. Tilaisuuden striimaus on selvityksen alla, Marjoniemi sanoo.

Hallituksen pykälä tässä.

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy