ÄKS

Maakuntakaavan viranomaisaineistoon on merkitty Äänekosken tuulivoima-alueet

04.05.2023 10:00
Kuvituskuva.

Keski-Suomen liitto on käynnistänyt maakuntakaavan 2040 laatimisen vuonna 2020. Maakuntakaavaan ei kirjata alle 10 neliökilometrin tuulivoima-alueita, eli Kiuassuon alue on karsittu kaavasta kokonsa vuoksi pois.

 

Maakuntakaavan viranomaisehdotusaineisto on valmistunut ja materiaali julkistettu sivustolle: https://keskisuomi.fi/maakuntakaava2040 . Keski-Suomen liitto pyytää kaupungilta viranomaisehdotuksesta lausuntoa 12.5. mennessä. Asia tulee kaupunginhallituksen pöydälle maanantaina 8. toukokuuta.

Luonnosaineistosta Keski-Suomen liitolle jätettiin nähtävilläoloaikana mielipiteitä ja lausuntoja yhteensä 129 kappaletta. Äänekosken kaupunki antoi lausuntonsa kaupunginhallituksen kokouksessa 25.4.2022. Lausunnossa nostettiin liikenteen osalta esille VT4 välin Vehniä-Hirvaskangas kehittämisen merkittävyys Äänekosken ja maakunnan yleisen saavutettavuuden parantamisen näkökulmasta.

Tuulivoimala-alueiden osalta pyydettiin Liimattalan tv-alueen poistamista muun muassa pohjavesialueen läheisyyden ja maisemavaikutusten vuoksi sekä kaavaratkaisun sosiaalisen hyväksyttävyyden saavuttamiseksi. Myös muiden alueiden osalta kaupunki luonnosvaiheen lausunnossaan ei kannattanut maakuntakaavoituksen osalta tuulivoima-alueita osoitettavaksi alueilleen. Valtuusto on päättänyt tuulivoimastrategian laatimisesta joulukuun kokouksessaan. 

– Päätökseen on kirjattu, että Äänekoskelle voidaan rakentaa tuulivoimaa. Tämä tulee meitä ohjaavaksi yleiskavaavatasolla. Eli voimme päivittää tuulivoimastrategiaa omassa organisaatiossamme, jos siihen tarvetta tulee. Emme voi esittää maakuntakaavaan, että Äänekoski on puoltamatta tuulivoimaa alueelleen, kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi sanoo. 

Liimattalan tuuivoima-alueen merkintää on rajattu ja aluekohtaista suunnittelumääräystä on tarkennettu kaavaehdotuksessa tarkempien selvitysten ja vaikutusten arvioinnin perusteella, huomioiden pohjavedet ja maisemavaikutukset. Selvitysten ja vaikutusten arviointien perusteella ei ole voitu poissulkea alueen potentiaalia seudullisesti merkittävänä tv-alueena. Maakuntakaava pyrkii osoittamaan seudullisen kokoluokan tuulivoimatuotannon sijoittumisen mahdollisuudet. Tuulivoimarakentamisen toteuttaminen edellyttää kunnan laatimaa osayleiskaavaa. Yleiskaavan laatimisen käynnistäminen on kunnan päätösvallassa. Lainvoimaisen kaavan vetovoima-aluemerkinnät ovat kehittämisperiaatemerkintöjä. Ne jäävät voimaan sellaisenaan. Tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet on merkitty erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä. Nämä merkinnät eivät ole toisiaan poissulkevia.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy