Metsä Board mukana elvyttämässä Mämmenkosken kalakantoja


Mämmenkoskella on työmaa jo edennyt.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board, WWF Suomi ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat käynnistäneet Äänekoskella sijaitsevan Mämmenkosken kalataloudellisen kunnostuksen.

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa kalojen nousu Kuhnamosta Ala-Keiteleeseen sekä mahdollistaa järvitaimenen luontainen poikastuotanto koskessa. Hanke toteutetaan yhdessä Mämmen osakaskunnan kanssa.

Mämmenkosken kunnostuksessa avataan kaksi taimenien nousun esteenä olevaa patoa, joista toiseen rakennetaan virtaaman hallinnan ja kalan nousun mahdollistava juoksutusrakenne. Lisäksi kunnostetaan ja muotoillaan koskiuoman pohja kiveyksellä luonnonmukaiseksi kalatieksi sekä rakennetaan uomaan taimenelle kutualueita ja poikasten elinalueita. Rakennustyöt on aloitettu toukokuun alussa ja ne kestävät noin kuukauden.

Aloite hankkeeseen tuli vuonna 2014 Mämmen osakaskunnalta. Metsä Board on ollut alusta lähtien mukana selvittämässä ja suunnittelemassa kunnostuksen toteutusta.

– Metsä Board on mielellään mukana hankkeessa, jossa parannetaan pysyvästi kalojen elinolosuhteita Kuhnamon ja Keiteleen alueella. Toivomme taimenen palaavan Mämmenkoskeen mahdollisimman pian, toteaa ympäristöjohtaja Timo Kanerva Metsä Groupista.   

Vastaa