ÄKS

Metsä Fibre ja Veolia pitkäaikaiseen kumppanuuteen Äänekosken biotuotetehtaan biometanolin jalostuksesta

30.03.2022 14:54
Arkistokuva: Sami Karppinen

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Veolia ovat tehneet pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen Äänekosken biotuotetehtaan sellunvalmistusprosessissa syntyvän raakametanolin jalostamisesta kaupalliseksi biometanoliksi.

 

Yhteistyöhön liittyen Veolia on tehnyt investointipäätöksen raakametanolin jalostuslaitoksen rakentamisesta Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen. Veolian operoima ja omistama jalostuslaitos tullaan integroimaan tiiviisti biotuotetehtaan prosesseihin.

Veolian jalostuslaitosinvestointi vahvistaa Metsä Fibren biotuotekonseptia, jossa tehtaalle tuleva uusiutuva puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään erilaisina lisäarvoa luovina tuotteina. Biometanolin valmistus nostaa metanolin jalostusarvoa ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi liikennepolttoaineena.

– Metsä Fibren ainutlaatuinen biotuotekonsepti yhdistää tehokkaan raaka-aineiden käytön sekä energia- ja ympäristötehokkuuden. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti tuotannossa syntyvät sivuvirrat, tässä tapauksessa raakametanoli, hyödynnetään ja jatkojalostetaan mahdollisimman korkean lisäarvon tuotteeksi, toteaa liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen, Metsä Fibre.

– Biotuotetehtaan liiketoimintamalli perustuu tehokkaaseen kumppanuusverkostoon, jossa uusien tuotteiden jalostaminen on arvoketjun eri osaajien yhteistyötä. Ekosysteemissä toimii eri kokoluokan ja kehitysvaiheen yrityksiä, jotka keskittyvät esimerkiksi biomateriaaleihin ja bioenergiaan. Veolian hanke on yksi konkreettinen esimerkki biotuotekonseptimme laajentamisesta uudella tuotteella yhteistyössä kumppanin kanssa,  Pehu-Lehtonen sanoo.

– Veolia arvostaa suuresti sitä, kuinka teollinen kumppanuus Metsä Fibren kanssa on kehittynyt yhteisen vision pohjalta. Molemmat osapuolet haluavat kehittää resurssitehokkuutta ja luoda olemassa olevista tuotannon sivuvirroista uusia, kestävästi tuotettuja biotuotteita, jotka voivat korvata fossiilisia polttoaineita ja materiaaleja,  toteaa liiketoiminnan kehitysjohtaja Jacob Illeris Veolia Nordicista.

Metsä Fibren kehittämä biotuotetehdaskonsepti vie resurssitehokkuuden ja kestävän kehityksen täysin uudelle tasolle. Biotuotetehdaskonseptin ytimenä on erittäin resurssitehokas sellutehdas. Konsepti mahdollistaa sellutuotannon sivuvirtojen hyödyntämisen arvokkaiksi biokemikaaleiksi, biopohjaiseksi energiaksi ja muiksi biotuotteiksi, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy