ÄKS

Metsä Group tutkii hiilidioksidin talteenottolaitoksen rakentamista

18.12.2023 10:03 (muokattu 18.12.2023 10:04)
Arkistokuva Sami Karppinen.

Metsä Group selvittää mahdollisuuksia rakentaa hiilidioksidin talteenottolaitos sellu- tai biotuotetehtaan yhteyteen. Selvitys on jatkoa viime keväänä aloitetulle työlle, jossa Metsä Group ja Fortum tutkivat yhteistyössä uusiutuvan, puupohjaisen hiilidioksidin talteenottoa ja sen hyödyntämistä esimerkiksi kemianteollisuudessa ja vetytaloudessa.

 

Metsä Groupin energiajohtaja Pirita Mikkanen sanoo, että puupohjainen hiilidioksidi on metsäteollisuuden tuotannon suuri sivuvirta, jota voitaisiin käyttää nykyistä paremmin hyödyksi.

– Yhteistyö Fortumin kanssa on antanut hyviä kokemuksia ja lisätietoa hiilidioksidin talteenotosta. Uskon, että puuperäisiä hiilidioksidipäästöjä voidaan käyttää hyväksi selvästi nykyistä enemmän. Esimerkiksi kemianteollisuuden kanssa voi syntyä uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Hiilidioksidia käytetään raaka-aineena esimerkiksi nestemäisten polttoaineiden, erilaisten kemikaalien ja muovin valmistuksessa. Puupohjaisella hiilidioksidilla voitaisiin korvata fossiilista hiilidioksidia, ja se on tärkeä komponentti vetytalouden tuotteissa, kuten metaanissa ja metanolissa.

– Ilman hiilidioksidia monia vetytalouden tuotteista ei pystytä valmistamaan. Siinä mielessä me olemme tuki vetytaloudelle, Mikkanen sanoo.

Metsä Group ryhtyy nyt selvittämään, miten hiilidioksidin talteenottolaitteisto voitaisiin parhaiten yhdistää yhtiön tehdaslaitteistoon. Talteenotto tehdään soodakattilan savukaasuista, joista hiilidioksidi ensin pestään niin sanottuun reaktioliuokseen. Liuoksesta hiilidioksidi voidaan erottaa puhtaana hiilidioksidina.

– Metsä Group tutkii nyt, millainen liuos sopisi yhtiön tehtaiden savukaasujen käsittelyyn, Mikkanen sanoo.

Talteenottoprosessissa tarvitaan tehtaalta vettä ja energiaa, ja toisaalta talteenotossa syntyvää hukkalämpöä voisi käyttää tehtaan prosesseissa. Selvitystyön aikana tutkitaan, paljonko tilaa talteenottolaitos, varasto ja nesteytyslaitteisto vaatisivat ja millä tavoin hiilidioksidi kannattaisi kuljettaa jatkojalostuslaitokselle. Talteenoton työturvallisuutta ja vaikutuksia ympäristölle selvitetään jo ennen varsinaista ympäristövaikutusten arviointia.

Metsä Groupin tekemien selvitysten perusteella jatkojalostajia kiinnostavat laitokset, joiden hiilidioksidin tuotantomäärä on riittävän suuri. Esimerkiksi sellu- ja biotuotetehtaan soodakattila täyttää tämän ehdon. Metsä Groupilla on sellutehtaat Raumalla, Joutsenossa ja Husumissa sekä biotuotetehtaat Äänekoskella ja Kemissä.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy