ÄKS

Metsä Groupin Kuura-tekstiilikuidun vastuullisuusarvioinnista erittäin hyviä tuloksia

18.05.2021 12:23

Metsä Groupin Kuura-tekstiilikuidulle on tehty ensimmäinen ulkopuolinen vastuullisuusarviointi. Yksityinen espanjalainen tutkimuslaitos CARTIF arvioi uuden tekstiilikuidun ympäristö- ja sosiaalista suorituskykyä suhteessa muihin tekstiilikuituihin. Kuura-tekstiilikuitu on tutkimus- ja kehitysvaiheessa, jonka aikana tuotantoprosessia testataan ja kehitetään Äänekosken koetehtaassa. Tehdas pystyy enimmillään tuottamaan tekstiilikuitua noin yhden tonnin päivässä.

 

CARTIFin suorittaman arvioinnin tulokset ovat erittäin hyviä. Kuura-tekstiilikuidun ympäristösuorituskyky osoittautui paremmaksi ja vaikutukset ilmastonmuutokseen pienemmiksi verrattuna puuvillaan ja muihin kaupallisiin selluloosakuituihin (viskoosi ja lyocell). Arvioinnin tulokset tukevat Kuuran potentiaalia kestävänä vaihtoehtona tekstiilikuitumarkkinoilla. Paikallinen ja vastuullinen puuraaka-aine yhdistettynä olemassa olevasta teollisesta tuotantoympäristöstä saatavaan fossiilittomaan energiaan ja uuteen tuotantoprosessiin mahdollistavat tuotteen, jolla on selvä ilmastomuutoksen hillitsemispotentiaali verrattuna nykyisten kaupallisten tekstiilikuitujen käyttöön.

Kestävä kehitys sisältää myös sosiaalisten vaikutusten huomioimista ja siksi CARTIF arvioi myös tämän ulottuvuuden Kuura-tekstiilikuidun osalta. Tämän arvion tulokset olivat erittäin myönteisiä. Metsä Groupin kehittämä teollinen toimintamalli ja tuotantomenetelmä saivat kaikissa arviointikategorioissa suurimman pistemäärän.

–Elinkaariajattelun mukaan ottaminen jo prosessin suunnitteluvaiheessa on erinomainen tapa pitää vastuullisuusasiat keskiössä alusta asti. On rohkaisevaa nähdä, että Metsä Groupin kaltaiset suuret teolliset toimijat ovat näin sitoutuneita kestävään kehitykseen, sanoo Fernando Burgoa, joka työskentelee LCA-asiantuntijana CARTIFilla.

– Metsä Group hankkii puuraaka-aineensa pääasiassa omistajajäsentensä kestävästi hoidetuista metsistä paikallisesti. Tekstiilikuidun tuotantoprosessissa käytetään kuivaamatonta paperisellua raaka-aineena ja koko tuotanto on tiivisti integroitu fossiilittomaan biotuotetehtaaseen. Arvioimme jo aikaisessa vaiheessa, että näiden tekijöiden johdosta Kuura-konseptimme ympäristö- ja sosiaalinen suorituskyky pitäisi olla hyvin kilpailukykyinen. Nyt saamamme tulokset tukevat omaa arviotamme ja antavat varmuutta, että olemme menossa oikeaan suuntaan, sanoo Niklas von Weymarn, Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Springin toimitusjohtaja.

Ympäristösuorituskykyarviointi tehtiin LCA-menetelmällä (Life Cycle Assessment, elinkaariarviointi), jolla voidaan arvioida tuotteen, prosessin tai palvelun ympäristövaikutukset koko elinkaaren aikana. Menetelmällä saadaan tietoja ympäristösuorituskyvystä standardien ISO 14040–ISO 14044 mukaisesti. Tiedot tutkimuksessa vertailluista materiaaleista on kerätty tunnetuista tieteellisistä lähteistä. 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa käytettiin vastaavasti PSIA-menetelmää (Product Social Impact Assessment), jonka on kehittänyt Roundtable for Product Social Metrics. Menetelmällä arvioidaan sosiaalisia vaikutuksia eri sidosryhmien, kuten työntekijöiden ja paikallisten yhteisöjen, kannalta.

CARTIFin arviointi on osa BIOMOTIVE-hanketta. Se on saanut rahoitusta BBI JU:lta (Bio-Based Industries Joint Undertaking) Euroopan unionin Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmassa avustussopimuksen nro 745766 perusteella. BIOMOTIVE-hankkeessa kehitetään biopohjaisia autojen sisäosia, joilla on hyvä tekninen ja ympäristösuorituskyky ja taloudellinen kilpailukyky. Hankkeessa kehitetään myös uusia prosesseja tekstiilikuitujen valmistukseen. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on myös BIOMOTIVEn osapuoli. Katso lisätietoja osoitteesta www.biomotive.info.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy