ÄKS

Metsä Wood: Rakennusteollisuuden tulee olla mukana tekemässä vastuullisempaa huomista

01.03.2023 16:00
Kerto® LVL, ovat kevyitä, materiaalitehokkaita ja niiden avulla pystytään tehostamaan rakentamista.

Rakentaminen kuluttaa maailmanlaajuisesti noin puolet kaikista käytetyistä luonnonvaroista ja rakennusten osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on lähes 40 prosenttia. Puutuotteiden käytön lisääminen auttaa rakennusteollisuutta hiilijalanjäljen pienentämisessä. 

 

Metsä Group aloittelee kertopuutehtaan rakentamisen Äänekosken Henttalanmäen alueelle. Parhaillaan on menossa maanrakennus- ja louhintatyöt. Arvion mukaan tehdas tulee työllistämään 140 uutta työntekijää ja tuo 100 uutta työpaikkaa puunhankinnan alihankintaketjuun.

Luonnonvarojen rajallisuus, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskuntia siirtymään kohti kestävämpiä ja ympäristön kannalta vastuullisempia ratkaisuja. Sama koskee myös rakennusteollisuutta ja siksi sen on löydettävä uusia ratkaisuja uudistamalla käytäntöjään.

Rakennusmateriaaleja yhdistämällä päästään parhaaseen lopputulokseen

Riippuvuutta fossiilisista materiaaleista voidaan vähentää käyttämällä rakennusmateriaaleja tehokkaammin sekä lisäämällä puutuotteiden käyttöä rakentamisessa. Tällä saavutetaan monia etuja, esimerkiksi puuelementit sitovat hiiltä, ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja ne ovat materiaalitehokkaita. Kaikki Metsä Woodin käyttämä puu on jäljitettävissä ja tulee vastuullisesti hoidetuista pohjoisista metsistä. Puiden kasvaessa ne sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja varastoivat hiiltä. Uudistushakkuiden yhteydessä jokaista käytettyä puuta kohden istutetaan neljä uutta taimea, jotka luovat tulevaisuuden hiilinieluja. Hiili varastoituu puuhun koko sen käyttöiän ajaksi. Kun puumateriaali mahdollisen uudelleenkäytön jälkeen hyödynnetään esimerkiksi energiaksi, vapautuu varastoitunut hiili takaisin ilmakehään, jossa puut sitovat sitä uudelleen fotosynteesin kautta.

– Puu on vähäpäästöinen materiaali, jonka avulla voimme edistää rakennusteollisuuden  vastuullisuustavoitteiden toteuttamista. On tärkeää käyttää puumateriaalia siellä, minne se soveltuu parhaiten. Kaikilla rakennusmateriaaleilla on omat vahvuutensa, mutta puun käytön lisääminen on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sanoo Henrik Söderström, myynti- ja markkinointijohtaja, Metsä Woodilta.

Puumateriaalit vauhdittavat vastuullisempia ratkaisuja

Puu on uusiutuva materiaali, jota käytettäessä syntyy vähemmän päästöjä verrattuna muihin materiaaleihin, kuten betoniin tai teräkseen.  puuviilutuotteet, kuten Kerto® LVL, ovat kevyitä, materiaalitehokkaita ja niiden avulla pystytään tehostamaan rakentamista.

Kerto LVL -tuotteet soveltuvat hyvin elementtirakentamiseen ja niitä käyttämällä on mahdollista saavuttaa jopa 50 %:n materiaalisäästöt. Kerto LVL -pohjaiset elementit ovat ohuempia parantaen tilankäytön tehokkuutta ja muuntojoustavuutta. Hyvällä suunnittelulla Kerto LVL -elementeistä rakennetut rakennukset voidaan myöhemmin siirtää ja hyödyntää toiseen käyttötarkoitukseen.

– Loistava esimerkki rakennuksen uudelleenkäytöstä on Tukholman Östermalmshallenin väliaikainen kauppahalli. Kattorakenne toteutettiin Kerto LVL:stä kiertotaloutta ajatellen, ja palveltuaan muutaman vuoden kauppahallina, rakennus siirrettiin 500 kilometrin päähän Göteborgiin padelhalliksi. Tässä kohteessa Kerto LVL osoitti erinomaisen soveltuvuutensa uudelleen käytettävien elementtien materiaalina, Söderström jatkaa.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy