ÄKS

Mielipide: Äänekoskiko tuulivoimavapaa alue?

25.11.2022 12:37

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti maaliskuun kokouksessaan kaupunkimme kunnianhimoisen strategian ”Äänekoski Ilmiö” aina vuoteen 2028 asti. Siinä yhtenä päätavoitteena on oikeutetusti Kestävä ympäristö, ”Teemme ja tuemme kestävää kehitystä kaikessa toiminnassamme. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä”.

Strategian hyväksymisen jälkeen kuitenkin kaupungin hallitus teki kaksi äänestyspäätöstä, jotka ovat vähintäänkin ristiriidassa yllä mainitun päätavoitteen kanssa. Maakuntakaavan luonnoksessa esitettiin tuulivoimala-alueita kaupungin alueelle. Tähän hallituksen äänestyspäätös oli, että ”Äänekoski ei kannata tuulivoimaa mihinkään alueelleen”.

Toinen äänestyspäätös oli tuulivoimayhtiön pikään valmisteleman Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavavalmistelun lopettaminen. Valitettavasti tämä paikka oli ensimmäiselle hankkeelle liian vaativa, eikä siitä missään vaiheessa pystytty käymään avointa ja objektiivista keskustelua. 

Nämä kaksi tuulivoimaan liittyvää päätöstä merkitsevät käytännössä, että tuulivoimaytiöt eivät ole kiinnostuneita aloittamaan, aikaa ja rahaa vieviä, kaavahankkeita kaupunkimme alueella. Äänekoskesta on siis muodostumassa tuulivoimavapaa alue. Onko tämä kaupungin strategian ja kaupunkilaisten edun ja tahdon mukaista?

Tästä syystä on tärkeää, että kaupungille laaditaan tuulivoimastrategia, joka ei sulje pois perusteltuja tuulivoimahankkeita. Näin annetaan mahdollisille investoijille positiivinen signaali kaupungin kannasta tuulivoiman rakentamiseen.

Tuulivoima on edullista ja puhdasta energiaa. Sen ongelma on tietenkin tuotantomäärän vaihtelu tuuliolosuhteiden mukaan. Tämän syksyn aikana vaihteluväli on ollut 100-3000 MW. Käytännössä tuulen säätövoimana toimii vesi. Tuulisina päivinä vesivoimaloiden patoluukkuja suljetaan ja näin säästetään vettä tyynempien päivien varalle. Tästä minulla on konkreettinen esimerkki muutaman viikon takaa. Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä oli n. 2500 MW parin päivän ajan. Tällöin Voikkaan vesivoimalaitoksen tehoa pienennettiin virtausmäärää pienentämällä ja se näkyi yläjuoksun puolella olevan Jaalan Pyhäjärjen pinnan nousuna n. 5cm. Vesivoimaa siis säästetiin tyynempien päivien varalle. 

Jorma Kiviranta, kaupunginvaltuutettu, Kokoomus

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy