ÄKS

Mielipide: Enemmän palvelua, vähemmän hallinnointia

09.01.2022 17:57
Kuvituskuva

Meneillään oleva aluehallintouudistus on kuluvan vuosisadan suurin kehityshanke suomalaisessa hallinnossa. Perustettavilla hyvinvointialueilla tullaan päättämään meitä jokaista koskevista asioista. Hyvinvointialueiden käyttämä rahamäärä on kolmasosa valtion budjetista. Jotta resurssit ja rahoitus voidaan turvata jatkossa, on keskeistä toimintamallien sujuvoittaminen ja SOTE-prosessien jatkuva  kehittäminen. Tässä työssä on  tärkeää koko henkilöstön ottaminen mukaan kehittämistyöhön, työntekijöiden ideoiden kuuntelu ja heidän motivoiminen oman työnsä kehittämiseen. Näin ei riittävästi tehty 2021 loppuvuodesta keskeytetyssä Asteri-potilastietojärjestelmäprojektissa. Muutoksen johtamiseen on saatava sitoutettua koko organisaatio, jolloin strategia ja siihen liittyvät toimenpiteet saadaan vietyä läpi nopeammin ja kustannustehokkaasti. Näin myös päätösvaltaa voidaan moniportaisessa organisaatiossa viedä alemmaksi.

Hoitajamitoitus ja hoitotakuu ovat tärkeitä tavoitteita, mutta SOTEn resurssitarvetta ei ratkaista pelkästään niillä, vaan tarvitaan tiedolla johtamista , SOTE-prosessien sujuvimpia toimintamalleja ja asiakaslähtöiset tietojärjestelmät, joilla saadaan saadaan vapautettua aikaa hallinnoinnista varsinaiseen potilas- ja asiakastyöhön. Tässäkin on tärkeässä roolissa  SOTE-tiimien ja työntekijöiden yhdessä kehittäminen. Yhtenä esimerkkinä viimeaikaisesta kehittämisestä on etäyhteyksien hyödyntäminen lääkäripalveluissa ja kotihoidossa, jolloin kotikäyntien ohella on etäyhteyden käyttömahdollisuus ja siten voidaan asiakaskontaktien määrää ja huolenpitoa lisätä, mutta samalla säästetään aikaa ja kustannuksia.

Julkisen ja yksityisen sektorin sekä kolmannen yhteistyö on tärkeää tulevaisuudessa, että resurssit saadaan mahdollisimman laajasti käyttöön, ideologian sijaan on tärkeämpää saada ihmiset nopeammin hoidon piiriin mm. palvelusetelien käyttöönotolla. Julkinen ja yksityinen SOTE-sektori eivät ole toisiaan poissulkevia vaan päinvastoin, ne voivat tehdä yhteistyötä parhaiden toimintamallien ja tehokkuuden löytämiseksi.

Olen omassa työssäni mukana SOTE-alan kehittämisen ja koulutuksen projekteissa, joissa on sovellettu teollisuudessa käytettävien Lean-johtamisen (https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Lean) menetelmiä SOTEn prosessien ja toimintamallien parantamisessa. Tällä on tavoin on saatu lisättyä aikaa ja resursseja enemmän potilastyöhön. Tässä johtamisen mallissa organisaatioon luodaan jatkuvan parantamisen kulttuuri, osallistetaan ja koulutetaan henkilöstöä mukaan kehitystyöhön, lisätään työhyvinvointia ja ihmisten keskinäistä kunnioitusta ja luottamusta. Tällaista tarvitaan myös Keski-Suomen hyvinvointialueella tulevaisuudessa.

Olli Jämsén, aluevaaliehdokas (kok)

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy