ÄKS

Mielipide: Entäs jos hanasta ei tule vettä?

27.04.2021 18:36

Pohjavesi on elämän ehto. Ehkäpä sen vuoksi sen suojelua säädellään ja sen likaaminen kielletään lailla. Jos pohjavesi pääsee likaantumaan, on sen puhdistaminen erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta. Meillä on siis valtavan arvokas aarre Liimattalassa, suuri I-luokan pohjavesialue, josta on Äänekosken pohjavesien suojelusuunnitelman mukaan saatavissa ensiluokkaista pohjavettä, meidän juomavettämme. Sen koko tekee siitä erityisen haavoittuvaisen – jos vahinko käy, pohjavesi pilaantuu erittäin laajalta alueelta, toisin kuin yleensä Suomessa, jossa pohjavesiesiintymät ovat pääosin pieniä.

Juuri tämän vuoksi muutaman vuoden takaisessa maneesihankkeessa asiaan suhtauduttiin sen vaatimalla vakavuudella ja Suomen pohjavesitekniikka Oy sai tehtäväkseen arvioida riskit. Eikö se herätä kysymyksiä, miksi vastaavaa tutkimusta ja päästöriskeihin varautumista ei ole tuulivoimalan osalta tehty hankkeessa, jossa esim. maa-ainesten otto olisi massiivista? Sen rajuista vaikutuksista pohjaveteen voi lukea esim. Ely -keskuksen oheisesta raportista sivulta 6 (https://core.ac.uk/download/pdf/39967473.pdf).

Energiequellen antaman tiedon mukaan yhden tuulivoimalan perustusten syvyys on 8m ja läpimitta n. 30m. Tämä kun vielä kerrotaan yhdeksällä, maanotto on tosiaan voimallista. Tässä yhteydessä tärkeää on myös se, millä kuopat täytetään. Perustuksissa ei saisi käyttää maaperään liukenevia yhdisteitä ja ne tulisi poistaa kokonaisuudessaan toiminnan päättymisen jälkeen. Löytyyköhän tällaista ”poistajaa”?

Asiaa ei muuta miksikään se, että tuulivoimalat ovat karttaan piirretyn pohjavesialueen ulkopuolella. Kun hankkeen maksama konsultti viestii, että ”tuulivoimala ei ole pohjavesialueella”, tieto on tarkoituksellisesti erehdyttävää pohjavesiriskin osalta. Me kaikki tiedämme hyvin riskin – myös Energiequelle ja Ramboll. Suunniteltujen tuulivoimaloiden pintavedet valuvat osittain pohjavesialueelle ja vedenottamolle kohti koillista. Kun yhdessä tuulivoimalassa käytetään mm. hydrauliikka- ja jarruöljyä yht. n. 800 litraa ja perustaan saattaa kuitenkin ”eksyä” epäedullisia yhdisteitä, asiantuntijoiden mukaan hulevedet tulisi kerätä ja johtaa poispäin Kurikkaharjun pohjavesialueelta. Tähän Rambollin ylimielinen vastaus on lyhykäisyydessään: ”Hulevesien keräämistä ei nähdä tarpeelliseksi tuulivoimaloiden alueella”.

On typerää ja lyhytnäköistä kikkailla tällä asialla.

Asiantuntijalausuntonsa mukaan Äänekosken Energia on tunnistanut tuulivoimarakentamisesta ja sen toiminnasta aiheutuvia riskejä, joiden seurauksena voi olla maaperän välitön pilaantuminen ja samalla riski pohjavesialueen pilaantumiseen. Mikäli näin kävisi, ympäristötuhon seuraukset olisivat ikävät niin ekologisella, inhimillisellä kuin taloudellisellakin tasolla. Tiedätkö sinä, minkälainen operaatio olisi rakentaa korvaava vesijärjestelmä ja paljonko se maksaisi? Niin paljon, että tuulivoiman tuottamille kiinteistöveroeuroille löytyisi varsin pitkäksi ajaksi sopiva kohde. Samalla tuhat ihmistä Konginkankaan ja Liimattalan alueella jäisivät vaille verkostovettä kohtuuttoman pitkäksi ajaksi.

Pohjaveden merkitys tuulivoimarakentamisessa on jo ratkaistu virallisesti korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kurikan Lehtivuoreen suunniteltiin yhdeksää, 210m korkeaa tuulivoimalaa. Lehtivuoren suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee Kuusistonloukon vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue. Pohjavesialue ei täkäläiseen kaavaselostukseen liitetyn kartan mukaan ulotu kaava-alueelle ja kaavaselostuksessa esitetyn arvion mukaan voimaloilla ei olisi vaikutuksia pohjaveteen. Identtinen tilanne siis paitsi, että meillä Liimattalassa lähin suunnitelluista tuulivoimaloista sijoittuisi vielä lähemmäksi pohjavesialuetta sekä vedenottamoa kuin Lehtivuoressa.

Tästäpä sitten Jurvan ympäristö- ja luontoseura ry sekä kolme yksityistä henkilöä valittivat hallinto-oikeuteen, joka päätti perustellusti kumota Kurikan kaupunginvaltuuston päätöksen tuulivoimaosayleiskaavan hyväksymisestä.

Kurikan kaupunginhallitus puolestaan valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka asettui 1.6. 2017 hallinto-oikeuden päätöksen kannalle, sillä ”… tuulivoimaloiden aiheuttamaa pohjavesien pilaantumisen vaaraa ei silti voida täysin poissulkea” .

Liimattalan tuulivoimalateollisuusaluehankkeeseen on monta näkökulmaa asukkaiden hyvinvoinnista kuntatalouteen ja luonnon monimuotoisuudesta ilmastonsuojeluun. Kaikki ovat tärkeitä mutta merkityksettömiä, kunnes pohjavesiasia on ratkaistu. Tämänhetkisen tiedon valossa kaavahanke on minun mielestäni lopetettava. Olisi typeryyttä ajaa kunnan resursseja tuhlaavaa hanketta, jonka lopputuloksen korkein hallinto-oikeus on jo linjannut. Lisäksi puoltaessaan tuulivoimateollisuusaluetta Liimattalaan, valtuutettu kyseenalaistaisi ympäristönsuojelulain ja ohittaisi röyhkeästi tärkeimmän tehtävänsä – asukkaidensa kuulemiseen perustuvan ja hyvinvointiin tähtäävän päätöksenteon.

Nina Välimäki

Vastaa

 1. Satu Lamberg sanoo:

  Tuhannen ihmisen lisäksi alueella asustaa toista tuhatta koti/tuotantoeläintä, jotka myös tarvitsevat vettä. Ja mikäli ihminen ei anna näille päivittäin puhdasta, raikasta vettä, niin hän syyllistyy eläinsuojelurikokseen.

 2. Reetta Korjonen sanoo:

  Kiitos Nina Välimäki
  Tässä meille kaikille asiafaktoihin perustuva kannanotto sitä, että hyvillä asioilla on myös aina se nurja puoli. Ekosysteemi, jonka osana me ihmiset olemme, muodostuu maaperästä, ilmasta ja vesistöistä. On olemassa pintavettä ja pohjavettä. Tämän hetken herääminen pohjaveden suojeluun lain kautta ja sen suojelun perusteet on määritelty ja on kuntien vastuulla. Siis se on koettu tärkeäksi.
  Pohjavesi tulee olemaan erikoisen tärkeä, koska pintavesiin tulee meidän elämisen kautta erilaista kuormaa ja ilmansaasteet tuovat sitä rajojen takaa, jopa Kiinasta asti. Radioaktiiviset jäämät kokoontuvat vesiin ja siksi tuolla maakerrosten alla oleva vesi on pidempään turvassa ja puhtaampana.

  Me voimme kuitenkin myös sen sotkea ja tuo Ninan antama linkki kertoo siitäkin. Paikallisena tiedän, miten nuo virtaamat kulkee tuolla ja pohjaveden purkautuminen kulkee maan alla Pyyrinlahteen. Kaikki siinä välissä on herkkää aluetta.
  Toisin kuin konsultti Rambollista väittää, vesi tulee kaivualueelta alamäkeen ja kun hulevesiä ei tarvitsisi edes koota ja ohjata minnekkään, ne täyttävät Isojoen ja pohjavedenottamoa lähdeuoman, jonka määrittely luokituksessa on E1. Saastumisvaara on mitä ilmeisin ja yhteinen huolenaihe.
  Lukekaa Ninan hyvä kannanotto.
  Reetta Korjonen syntyperäinen kyläläinen

 3. Petteri Nieminen sanoo:

  Hyvä Liimattalaiset pistäkää vain hanttiin.En voi ymmärtää näin metsästäjän näkökulmasta tätä järjetöntä hanketta joka pilaa rumentaa ja vaarantaa kyseisen alueen ja luonnon.PPP

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

 

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

 

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy