ÄKS

Mielipide: Ihminen kutsuu, kuuleeko kukaan?

13.09.2020 15:14
Kuvituskuva.

Tuulivoimaloihin kohdistuvassa vastustuksessa ei ole kyse mielensä pahoittamisesta, linnuista tai lapsia syövistä liskoista vaan ihmisestä, elämästä ja perusoikeuksista. Ihmisellä on oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen, yksityiselämän suojaan ja omaisuuden suojaan. Kun ihmiselle tulee tunne, että näihin hänen perusoikeuksiinsa puututaan ilman, että häneltä edes kysytään mitään, ihmiselle tulee huoli ja huoli aiheuttaa vastustusta. Eikö jokaisella ole oikeus puolustaa omaisuuttaan ja itseään? Mitä jos emme enää pystykään asumaan kodissamme? Mitä jos lapseni sairastuu? Miten voimme muuttaa muualle, kun emme saa asuntoamme myydyksi, kun kukaan ei osta niitä tuulivoimaloiden vierestä? Jokainen voi miettiä asiaa omalta kohdaltaan, minusta yhtäkään ihmistä tai perhettä ei pidä uhrata tuulivoiman vuoksi.

Heli Kananen (lupa tekstin käyttöön saatu) on mielestäni osuvasti kirjoituksessaan kiteyttänyt tuulivoimaloiden haittoja inhimillisistä lähtökohdista. Minusta näiden asioiden pohtiminen ja nostaminen mukaan keskusteluun on tärkeämpää kuin kiistely linnuista, tieteellisistä tutkimuksista tai kuka on oikeassa.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau kirjoitti Facebook-sivullaan, että meidän on säästettävä maapalloa tulevillekin sukupolville. Kyllä. Ehdottomasti on haettava ratkaisuja, joilla vähennämme ympäristölle aiheuttamaamme kuormitusta. Se on erittäin tärkeää. Mutta ratkaisuissa ei ole katsottava ainoastaan tulevaan. Ratkaisuissa on huomioitava myös tänä päivänä elävät ihmiset. Ei ole kestävän kehityksen mukaista, jos suomalainen maaseutu pystytetään täyteen tuulivoimalaitoksia ja näin ihmiset menettävät todellisen kestävän kehityksen mukaisen elinympäristön. Kunnissa perätään nyt elinvoimaa. Tätä muun muassa uusina innovaatioina ilmentyvää elinvoimaa ei synny ainakaan siten, että otetaan toiselta eli kunnan vakituisilta asukkailta pois ja annetaan jossain muualla vaikuttaville tuulivoimayhtiöille. Kunnan tehtävien painopisteiden pian muuttuessa on hyvä muistaa kunnanvaltuutettujen ja virkamiesten pääasiallinen tehtävä, joka on palvella kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Käytännön kokemusten perusteella voi sanoa, että tuulivoiman rakentaminen ei edistä asukkaiden hyvinvointia. 

Suomessa on jo monta tuulivoimala-aluetta, joiden ympäristössä asukkaita on joutunut vakavien oireiden vuoksi jättämään kotinsa. Terveydellisten haittojen lisäksi näillä alueilla on toteutunut ihmisten omaisuuden, kuten asuinkiinteistöjen ja maan arvon väheneminen, tai jopa nollautuminen. Näiden kylien kehitysmahdollisuudet romuttuvat. Jos ihmisen hyvinvointia ja luovuutta ruokkivat ja voimaannuttavat elementit, kuten luonto ja kotirauha hävitetään rakentamalla tuulivoimaloita, tuhotaan myös se haettu elinvoima siltä alueelta. Menetetty sektori on suuri. Suomessa asuvat tuulivoimapakolaiset, jotka ovat kodeissaan jo herkistyneet melulle ja infraäänille kertovat, että megalomaanisten voimaloiden vaikutussäde on vähintään 20 kilometriä.

 Todellinen viisaus on toimimista sopusoinnussa luonnon kanssa. Luonto suo meille kaikille luovaa energiaa, elinvoimaa tasapuolisesti. Kaikki ne valtuutetut, jotka ovat olleet vaikuttamassa äänestyspäätöksillään siihen, ettei suunniteltua tuulivoimateollisuutta rakennettukaan, toimivat viisaasti ja kaukonäköisesti. Näin he turvasivat kaikkien kuntalaisten oikeuden turvalliseen elinympäristöön, eikä heidän tarvitse kohdata sellaisia perheitä, jotka saattavat joutua tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen lähtemään kodeistaan. Inhimillisten arvojen on oltava ykkösenä päätöksenteossa. Myös jo olemassa olevia ympäristöaltisteita on yhteisen edun nimissä ja elinvoiman aikaansaamiseksi pyrittävä vähentämään.

Saksassa ihmiset ovat pakon edessä aktivoituneet. He olisivat varmasti halunneet elää rauhassa kodeissaan, mutta tuulivoiman rakentaminen maahan on pakottanut ihmiset suojelemaan itseään.

Vaikka tuulivoiman rakentamista sen vähäpäästöisyydellä perustellaan, ovat saksalaisten CO2-päästöt kuitenkin jatkuvasti vain kasvaneet (Eurostat-tilasto).

Nyt elinympäristöään ja kotejaan suojelevien tavallisten kansalaisten työ on alkanut tuottaa tulosta. Saksan kansallisen yleisradion mukaan saksalainen ympäristövirasto on lopulta myöntänyt, että tuulivoimaloiden tuottama infraääni aiheuttaa terveysvaurioita. Infraääni vaikuttaa mm. autonomiseen hermostoon ja sydämen toimintaan.

Suomessakin tuulivoiman alueillaan sallineissa kunnissa on jo nähty, että ongelmien ilmetessä ihmiset jäävät kärsimään haitat nahkoissaan ja pussissaan. 

Viime vuosina onkin myös meillä saanut ihmetellä sitä, että todellako meidän tarvitsee käydä läpi samanlainen polku kuin Saksassa, jotta heräisimme tähän asiaan ja jotta heräisimme arvostamaan itseämme, terveyttämme ja turvallista elinympäristöä?

Nyt kun Saksassa voimaloiden rakentaminen on tyssännyt ihmisten vastustukseen, on asiasta tullut entistäkin ajankohtaisempi meillä. Saksalaiset tuulivoimafirmat pyrkivät kiihtyvästi hankkimaan rakennushankkeita Suomesta.

Saksan ”tuonnista” tulee mieleen myös toisen maailmansodan aika, eikä se silloinkaan tainnut olla suomalaisten parhaaksi. Kyllä he ihan omia etujaan ajelivat Suomen maaperällä.

Tuulivoiman vihreys voidaan kyseenalaistaa monin perustein. Tuulivoimahankkeissa eri puolilla maata on muun muassa tullut esille piirteitä, jotka eivät täytä eettisyyden, avoimuuden tai kunnallisen itsehallinnon ihanteita. Toki tämä on tuonut näkyväksi sen, että asukkaiden itsehallintotapa ei olekaan itsestäänselvyys. Kunnallisessa itsehallinnossa ylintä valtaa käyttää valtuusto, jossa kunnan alueella asuvat ihmiset tekevät valintoja hyvinvointinsa ja alueen kehittämisen edistämiseksi.

Kaikelta muulta politiikalta on kuitenkin pohja pois, ellemme huolehdi hyvinvointiamme ja elinvoimaamme tukevasta turvallisesta ympäristöstä. Valtuutettumme ja kansanedustajamme eivät saa tukea tällaisia ratkaisuja, jotka eriarvoistavat suomalaisia, vievät kuntalaisilta yhtäläisen oikeuden omaisuuden suojaan ja terveellisen elinympäristön. Kalajoella on vastikään tehty päätös, jolla lisätuulivoimalle suunniteltu kaava hylättiin. Siellä lieneekin ympäristöystävällisenä markkinoidun tuulivoiman haitat asukkaille jo hyvin selvillä. Herätään yhdessä rakentamaan turvallista ympäristöä, herätään tukemaan toistemme oikeutta terveelliseen elinympäristöön ja kodin suojaan. Kestävä hyvä ei koskaan synny siten, että kuntalaisilta otetaan perustavimmat perusoikeudet pois ja elin- ja luonnonympäristön hallintaoikeus luovutetaan yrityksille.”

Miten Äänekoskella on asiat edenneet päättäjien mielestä? Onko kysytty niiltä ihmisiltä, joiden elämään se tulee eniten vaikuttamaan? Vastaus on EI. Ovatko päättäjät perehtyneet siihen, miten hanke on edennyt päätöksen teossa? Näyttää siltä, että hankkeeseen liittyviä lakeja on tulkittu hyvin väljästi. Hanke on maakuntakaavan vastainen ja Äänekosken kaupunkistrategian vastainen. Hanke on päästetty etenemään hyvin puutteellisista selvityksistä huolimatta. OAS:n liittyvät selvitykset on tehty Rambollin toimesta jo vuonna 2019, vaikka kaupunginhallitus on päättänyt OAS:n tekemisestä 2020.

Päättäjät ovat ne, jotka ovat tästä loppupeleissä kantavat vastuun. Eikö olisi tärkeää, ihan päättäjien oikeusturvan kannalta, että ollaan perillä asioista mistä ollaan päättämässä, miten tällaisen prosessin kuuluisi edetä, mitä tehdään ja missäkin vaiheessa. Mitä kaikkea ollaan valmiita uhraamaan ja miksi? Äänestäessä kunnallisvaaleissa olen ajatellut, että päättäjiksi haluavat henkilöt, ovat niitä, jotka ottavat asioista selvää, perehtyvät asioihin ja tekevät kuntalaisten kannalta hyviä päätöksiä. Nyt on tullut varsin selvästi esille, että päättäjillä ei ole itselläkään kunnollista käsitystä koko hankkeesta ja sen vaikutuksista, hyödyistä ja haitoista, saati päätöksentekoprosessiseita. Tästä ”tietämättömyydestä” hyötyy vain tuulivoimatoimija, joka hykertelee tyytyväisenä tukiaiset taskussa. Vastuuseen voidaan asettaa vain päättäjät. Tässä tapauksessa voisi jopa todeta, että tietämättömyys on valinta. Kunnallisvaaleissa tehdään myös valintoja, toivottavasti ihmisten kannalta hyviä sellaisia.

Tanja Rämä, ihminen, konginkankaalainen

Vastaa

 1. Reetta Korjonen sanoo:

  Tanja, toivon ja pyydän, että kakki toimivat ja ehdolle asettuvat ihmiset lukisitte tekstin. Ei voi ottaa täyttä vastuuta, jos ei tiedä olevansa vastuussa. Tarvitaan tietoa, taitoa, harkintaa ja oikeamielistä päätöksentekoa. Reetta

 2. Petteri Nieminen sanoo:

  En vieläkään ymmärrä Äänekosken vihreitten myötämielistä suhtautumista tuulivoima hankkeeseen.Itse metsästystä harrastavana Perussuomalaisena vastustan kyseistä hanketta.Terveisin PPP eli Petteri Perussuomalainen Pitkältä kadulta.

 3. Linda Lamberg sanoo:

  Tanja kirjoittaa kyllä asiaa. Toivon todella, että päättäjät lukisitte tämän ja ottaisitte asukkaiden huolet tosissaan ja tekisitte päätöksiä, joihin olette sitoutuneet kaupunkistrategiassa ja kylien kehittämisohjelmassa 🤔

  “Konginkankaan kirkonkylän ja lähialueiden (Liimattala) maisemaa leimaavat maisemallisesti arvokkaat peltoaukeat ja järvimaisemat. Konginkankaan kirkon lähiympäristö on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö.”

  Ylläoleva teksti on sanatarkka lainaus Äänekosken kaupungin “Kylien ja taajamien kehittämisohjelmasta vuosille 2019-2022”, kohdasta Konginkangas. Tämä kehittämisohjelma tukee kaupungin visiota eli halua olla pohjoisen Keski-Suomen vetovoimaisin asuinkeskus.

  Miten tähän todistetusti arvokkaaksi osoitettuun perinne- ja kulttuurimaisemaan istuvat tuulivoimalat? Liimattalaan on suunniteltu 9 tuulivoimalaa, joista jokainen kohoaa 270 metrin korkeuteen. Näin suuret tuulimyllyt näkyvät kymmenien kilometrien päähän. Vastaus kysymykseen on yksiselitteinen: Ne eivät tähän maisemaan istu. Ne pilaavat tämän arvokkaan maiseman, jonka edelliset sukupolvet ovat meille jättäneet vaalittavaksi. Tällaiseen maalaistilojen ja -talojen muodostamalle asuinalueelle ei ikipäivänä annettaisi rakennuslupaa esimerkiksi kerrostalolle, saati sitten pilvenpirtäjälle, koska ne pilaisivat maiseman täydellisesti! Kaava-asiaa puoltaneen kaupunginhallituksen mielestä nuo 9 tuulivoimalaa ilmeisesti täydentävät mukavasti tätä maalaismaisemaa, näyttävät kauniilta ja kunnioittavat alueen perinteitä?

  Yllä mainitun Äänekosken kylien kehittämisohjelman mukaan “taajamilla ja kylillä on tärkeä merkitys elinvoimaisen kaupungin kokonaisuudessa. Kylät tarjoavat maaseudun idyllistä rauhaa ja luonnon läheisyyttä, monipuolista asumista, yhteisöllisyyttä ja vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia.” Onko tämä ohjelmaan kirjattu asia unohtunut? Luuletteko, että yhdeksästä valtavasta tuulimyllystä koostuva sähköntuotantovoimalaitos lähellä asutusta tarjoaa meille kyläläisille täällä perinnemaisemassa maaseudun idyllistä rauhaa, saati sen houkuttelevan tänne uusia asukkaita?

 4. Jaakko sanoo:

  Psykosomaattisiin oireisiin on saatavana toimivaa apua.

  Ympäristöongelmaisten pitäisi vain tajuta, että vaikka oireet ovat todellisia, ne eivät johdu tuulivoimaloista, sisäilmasta, sähköallergiasta tai 5G:stä.

  Ne johtuvat ahdistuneisuudesta, joka taas on oire nimenomaan käsittelemättömistä tunne-elämän ongelmista.

  Noihin oireisiin ei pidä perheenjäsente ja ystävien mennä mukaan vaan ohjata ihminen psykiatrisen avun piiriin.

  1. Petteri Nieminen sanoo:

   Kysymys Jaakolle mikä on ympäristö ongelmainen.Ymmärrän täysin Konginkangas/Liimattalaisten huolen omasta asuin alueestaan.Ei missään nimessä Ääneseudulle yhtään tuulimyllyä jotain järkeä tähän touhuun.PPP

  2. -marke- sanoo:

   Keski-Suomen vaihemaakuntakaavassa on osoitettu tuulivoima alueet.
   Kun Keski-Suomen maakuntakaava on todettu vanhentuneeksi ja siinä olevat raja-arvot,hankkeet on laitettava ns.jäihin.
   Liimattala ei ole tuulivoima aluetta.
   Nyt lähtökohtana on ,että vähintään 10 voimalaa käsittävillä tuulivoima-alueilla olisi olisi merkitystä seudullisesti.
   Tätä käyttävät hyväkseen omassa maassaan Saksassa syökysykierteessä olevat firmat ja kriisi kunnat Suomessa jotka luulevat näin pelestuvansa.
   Kuuluuko ihmisen on kuntalaisen ääni kun se kutsuu on on hyvä kysymys.
   Meillä on useita mahdollisuuksia kuunnella kuntalaisten ja kylän ääntä kuntalaisten näkökulmasta.

  3. Sähköpoika sanoo:

   Mielenkiintoinen näkökulma Jaakolla, kuitenkin siinäkin on totuuden siemen. Kirjoitus on kuitenkin ehkä herkkiä ihmisiä loukkaava. On totta, että me ihmiset olemme erilaisia, meitä on moneen lähtöön. On useita asioita, joita toiset eivät siedä, toiset sietävät. Toisten terveys kestää tupakoida läpi elämänsä, osa kuolee keuhkosyöpään. Jotkut eivät kestä tai siedä juuri mitään kuten esim. tuulivoimaloita. Pienehkö osa ihmisistä ei siedä kirkasta päivänvaloa eikä vilkkuvaa valoa. Migreeni voi tulla milloin vähemmästäkin. Kerrostalossa on joidenkin asukkaiden hirmuvaikeeta asua, suurelle osalle asumismuoto soveltuu erinomaisesti. Uskon siihenkin, että joillekin ihmisille maasäteily on terveydelle vaarallista – siitä voi joku sairastua esim. syöpään. Sitten on nämä sisäilmaongelmat oma lukunsa. Herkemmät ihmiset niihin sairastuvat, suurin osa sietää niitäkin. Tuulivoimaloista ollaan nyt voimakkaasti sitä mieltä, että
   – ne ovat ihmisten terveydelle vaarallisia ääniensä vuoksi
   – ne ovat eläinkunnalle vaarallisia
   – maisema-arvojen pilaantuminen on seurausta tuulivoimaloista
   – ym.
   Kuinkahan monella kantaa ottaneella on omakohtaisia kokemuksia näistä haittatekijöistä. Ystäväni perheineen asuu alle 100m noin 50 metriä korkeasta tuulivoimalasta. Mitään em. haitoista tuulivoimalalla ei ole todettu 18 vuoden aikana.
   Haluaako nämä tuulivoimaloiden vastustajat mieluummin turve- tai kivihiilivoimaloiden säilyttämistä ikuisesti maamme sähkön tuotannossa? Vai miten sähköä heidän mielestään tulisi tuottaa?

 5. Satu Lamberg sanoo:

  Sanat ja teot ristiriidassa Äänekoskella

  Kuten Tanja Rämä mielipidekirjoituksessaan ilmaisi, niin Liimattalan tuulivoimala-hanke ei ole linjassa Äänekosken kaupungin strategian 2016-2021 kanssa, jonka esittely kaupungin nettisivuilla alkaa seuraavasti:

  MISSIO: Äänekosken kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia …

  VISIO: Äänekoski on pohjoisen Keski-Suomen vetovoimaisin asuin- ja työssäkäyntikeskus…

  Dokumentin johdannossa kerrotaan, että tämä on kaupungin päästrategia ja se on valtuuston tärkein ohjausväline kaupungin toiminnnan kokonaisuuden johtamisessa ja ohjaamisessa.

  Kehitysnäkymissä mainitaan tavoitteeksi, että asukasmäärä kasvaa tai pysyy entisellään. Kaupungin arvoissa luvataan kohdella asukkaita, työntekijöitä ja yrityksiä tasa-arvoisesti. Myös päätöksenteko on oikeudenmukaista ja demokraattista.

  Nämä strategisesti tärkeät kohdat on kaupunginhallitukseltamme ilmeisesti unohtuneet, kun se on hyväksynyt näiden 9 megaluokan tuulivoimalan mahdollistavan kaavan, keskelle vihreintä ja rauhallisinta maaseutua. Asukkaana koen, että tässä ei kohdella asukkaita tasapuolisesti. Tämän kokoluokan päätöksen tekoa varten olisi pitänyt tehdä etukäteen kattava selvitys alueen asukkaiden mielipiteistä. Kuten Tanja Rämä mainitsi, asukkaiden mielipiteitä ei ole kuultu.

  Täällä maaseudullakin väestö ikääntyy ja kohtuuhintaisia taloja vapautuu, joten tänne olisi mahdollista saada uusia asukkaita, nuoria perheitä, jotka haluavat kasvattaa lapsensa maalla. Mutta tuulimylly-hanke lyö kyllä stopin asukaskehitykselle. Jos meidän kaupungin päättäjät ovat tuulivoimaloille myönteisiä, niin suunnittelevatko he jo seuraavia voimalaitoksia Honkolaan, Parantalaan vaiko Sumiaisiin? Mihin uusi asukas uskaltaisi muuttaa? Ihmiset eivät halua asua tuulivoimala-alueella.

  Miten tässä asukkaat pääsi näin unohtumaan? Kaupunki taitaa vastata tähän kysymykseen itse strategiansa SWOT-analyysissä (SWOT=vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhkat). Tämän nelikentän kahdessa lohkossa eli Heikkoudet ja Uhkat, sanotaan, että Äänekoskella on ”Heikko strategiaan sitoutuminen”. Eli antavatko he itselleen takaportin olla noudattamatta itse laatimaansa strategiaa? Asukkaat ilmeisesti voidaan sivuuttaa päätöksenteossa tai sen valmistelussa? Miten saksalaisomisteinen tuulivoimalaitos lähes keskellä kylää edistää asukkaiden hyvinvointia?

  1. marke sanoo:

   Satu
   Lähes miljoona suomalaista suunnittelee muuttoa maaseudulle.
   Korona on lisännyt muuttoa harkitsevien määrää.
   Ne kunnat jotka julistautuvat tuulivoima vapaiksi kunniksi ovat etulyönti asemassa.
   Kunnalla on kaavoitus monopoli.Hyvin yksinkertaista kuunnella asukkaitaan.
   Kunhan huolehditaan etätyön mahdollisuudesta ja tuulivoima vapaasta kunnasta.

   1. Sähköpoika sanoo:

    Mistäs marke tuollaisia höpö-juttuja on saanut päähänsä? Jos nyt vaikka 10000 paluumuuttajaa Suomesta löytyisi maalle muuttajaa eikä siitäkään ole maaseudun pelastajaksi. Sellaisia henkilöitä, joiden mielestä on mukava ajatus muuttaa maaseudulle, voisi löytyä jopa miljoona. Kuitenkin tosissaan maalle muuttoa suunnittelevia ei ole montaakaan. Monen perheen maaseudulle haja-asutusalueille muuttaminen torppaa siihen, ettei haja-asutusalueilla ole lapsille eikä nuorille harrastusmahdollisuuksia. Eräskin perhe muutti kotitilalleen, mutta parin vuoden kuluttua muuttivat takaisin kaupunkiin lasten harrastusmahdollisuuksien vuoksi ja niin kotitila jäi ilman asukkaita.

    1. Sähkökatkoko sanoo:

     Sähköpoika on kyllä aika äijä, kun ei mikään asiantuntija, instanssi tai tutkimus tiedä mistään mitään. Ainakaan niin hyvin kuin sähköpojan kaveri. Yle nyt kuitenkin uutisoi Kantar TNS:n tutkimuksesta, jonka mukaan 15% suomalaisista suunnittelee maalle muuttoa vakavasti ja 26% haluaisi muuttaa maalle, mutta ei elämäntilanteensa vuoksi voi. Sitra, joka on Suomen riippumaton tulevaisuuden luotsaaja, on samaa mieltä 2020 -luvun kehitysnäkymiä pohtivassa raportissaan. Laske sähköpoika tuosta kuka höpöttää, sinä vai Marke.

     1. Sähköpoika sanoo:

      “Lähes miljoona suomalaista suunnittelee muuttoa maaseudulle.” Onhan tuollaiset lauseet höpöttelyä. Jos jossain tutkimuksessa 15 % on muuttamassa maalle niin meistä jokainen tietää, että noita muuttajia todellisuudessa on 1 tai 2 prosenttia, mikä sekin on merkittävä määrä. Toivotaan tietenkin, että muuttajia olisi 3 tai 4 prosenttia. Me kaikki tiedämme, että on itsensä pettämistä tai valeuutisointia uskoa isompien määrien muuttavan maalle. Maalle muuttajat voisivat olla kypsässä iässä olevia hyvin toimeentulevia tai muutoin varakkaita pariskuntia, jotka kenties voivat tehdä etätöitä maalta käsin. Ja näiden pariskuntien lapset ovat jo lentäneet pesästään. Ja samaan aikaan, kun ihmisiä on muuttamassa maalle, iso osa nuorista kuitenkin muuttaa isompiin kaupunkeihin työpaikkojen perässä.

 6. Reetta Korjonen sanoo:

  Osaako tai haluaako kukaan kertoa, että mikä on todellinen tuulivoimalan tuottama kiinteistövero ja kuka sen maksaa. Maanomistajakin sitä maksaa vaikka metsämaa on vapautettu kiinteistöverosta. Miten tästä ollaan niin hiljaa? Tuloslaskelma olisi hyvä hankkia ja kertoa kuinka ” höveli” tuuliherkäksi on. Puhtaasta tuulesta pitäis tulla puhasta rahhoa.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy