ÄKS

Mielipide: Jari Halttusen riman alitus

11.02.2021 08:56
Tuulivoimasta näyttää tulevan vaaliteema.

ÄKSässä 5.2. ja tämän viikon Sisiksessä julkaistussa Jari Halttusen  Pohjavesiriskin maisemointia?  Jutun ala-arvoinen politikointiosuus vaatii kommentointia, sanoo Pentti Salminen.

 

Keskustaan siirtynyt valtuutettu ja kuntavaaliehdokas Jari Halttunen rakentelee uutta poliittista nousuaan varsin kyseenalaisin keinoin, kertoo Pentti Salminen mielipidekirjoituksessaan.

Jari väittää Kari Kiiskisen hyväksyneen kaavasuunnittelun ja Tiina Liimataisen kaavasuunnitelman kaupunginhallituksessa!  Hallitus ei moisia päätöksiä ole tehnyt eikä tee. Toivottvasti Jari selvittää käyttämänsä ilmaisut, ja mihin hän niitä käyttämällä pyrkii vaikuttamaan. Itse asiassa kyse on kaupunginhallituksen solmimasta kaavoitussopimuksesta Energiequelle –yhtiön kanssa. Sitä Jari pitää vääränä ratkaisuna. Siihen hänellä on täysi oikeus, enkä tässä edes kyseenalaista hänen mielipidettään. Hallituksessa kaikki, Lauri Laxia lukuun ottamatta, hyväksyivät kaavoitussopimuksen. Siis myös molemmat Keskustan edustajat. Kuitenkin Jari syyttää ainoastaan demareita vääränä pitämästään ratkaisusta!

Miten on ymmärrettävissä, että Jari tuomitsee vain demarit samasta ”rikoksesta” mutta ei keskustalaisia? Arvellaanpa.  Tiina Liimataista  mollaamalla voi odottaa saavan muutaman äänen lisää Konginkankaalta. Mutta, mitenkäs on ymmärrettävissä Kari Kiiskisen ja yleensä vain demarien syyttäminen? No varsinainen kohde löytyy tietysti omasta puolueesta. Mutta kun omien puoluetoverien julkinen mollaaminen ei ole viisasta, täytyy luottaa ihmisten hoksaavan omien edustajien olevan samanlaisia ”syntisiä” kuin demaritkin, ja toimivan halutulla tavalla.

Itse voimalasta. Kaupunkihan ei valmistele kaavaa. Sitä tekee tuulivoimayhtiön palkkaama konsulttiyritys. Aikaisintaan loppusyksyllä uusi valtuusto joko hyväksyy tai hylkää lopullisen kaavaehdotuksen. Vaikka on täysin luonnollista, että hanke huolestuttaa ja herättää voimakkaita tunteita, kannattaa rauhoittua, eikä rakentaa epäsopua kyläläisten keskuuteen.

Valtuustolla tulee ennen päätöksen tekoa olla käytössään maan paras tietämys nimenomaan Liimattalan voimalaan liittyvistä riskeistä ja niihin liitettävisssä olevista vastuuvelvoitteista. Käydyssä keskustelussa on ollut esillä myös huoli kylien elinvoimasta huolehtimisen tärkeys. Ottamatta kantaa tulevaan ratkaisuun haluaan nostaa harkintaan mahdollisuuden perustaa yhtiön maksamista verotuloista rahasto kylien elinvoimaa edistävien hankkeiden rahoittamiseen.

Esitettyä kaavoitussopimuksen irtisanomista en pidä järkevänä. Yhtiö on käyttänyt jo nyt melkoisesti rahaa kaavan valmisteluihin ja vaatisi kaupungin korvaamaan kulunsa ja myös mahdolliset oikeudenkäyntikulunsa. Sen sijaan. jos valtuusto ei hyväksy lopullista kaavaehdotusta korvausvelvollisuutta ei synny.

Pentti Salminen, valtuutettu (sd)

Vastaa

 1. -marke- sanoo:

  Liimattalan ja Konginkankaan alueen asukkaat ovat erittäin pettyneitä tapaan jolla Liimattalan tuulivoimahanketta on viety eteenpäin.

  Kaavoitusprosessin aloittaminen ei vielä merkitse tuulivoiman rakentamista.
  Se saattaa kaatua jos sieltä löytyy tekijöitä joiden seurauksena hanke peruuntuu.
  Kaavoituksen käynnistäminen on monipolvinen vuorovaikutusprosessi.
  Kaavoittaja tekee lopulta oman esityksensä kaavaksi,josta valtuusto vielä viime kädessä päättää uudestaan.
  Sitten alkaa mahdollinen valituskierre jota kestää muutama vuosi.

  Joten kannattaa tutustua tarkkaan lausuntoihin esim.Äänekosken Energian antama lausunto jossa todetaan vaikutus mahdollisuudesta pohjaveden laatuun.

 2. Petteri Nieminen sanoo:

  Toivottavasti tuleva valtuusto hylkää koko tuulipuisto hankkeen.En voi Perussuomalaisena tulevana kunnallisvaali ehdokkaana ymmärtää että joku haluaa seutukunnallemme Eiffel-tornin korkuiset tuulimyllyt maisemaa pilaamaan ja vielä pohjavesi alueelle.Kaupungin johtajan intressit ymmärrän kyllä haetaan kannuksia laittamalla kaiken maailman hankkeita vireille ja haetaan isompaan kaupunkiin johtajan paikkaa.Koko ikäni Äänekoskella asuneena olen nähnyt näitä surullisen kuuluisia kiertolaisia jotka häipyvät kuin Romani poika kinkereiltä.

 3. Reetta Korjonen sanoo:

  Hyvä asia on taas Pentti Salminen, että tuot esille kokonaisvastuun ja siihen vielä haluan Sinulle kertoa oman mielipiteeni, kun seuraan asianosaisena tätä prosessia läheltä. En ota poliittiseen vastuuseen kantaa, kun ei minulla ole siihen äänivaltaa.
  Otan tuohon termiin, että kaupunginhallitus ei kaavoista ,vaan Energuell.
  Kapuginhallitus voi luovuttaa kaavan valmistelun sopimuksella konsulttiyhtiön tehtäväksi. Se tekee sopimuksen tehtävästä työstä ja laatii tavoitteet, mitä pitää selvittää. Se on OAS suunnitelma. Tämän hyväksyy kaupunginhallitus ja valitsee sitten sen konsultin, minkä on kilpailuttanut. Nyt sitä ei käy ilmi, miten tuon selvittelytyön tekijäksi valikoitui juuri sama konsulttiyhtiö, jota Energuell käytti omien suunnitelmiensa tekemiseen.
  Ne ensivalmistelut kestivät vain pari päivää, kun kaava tuli vireille ja Oas suunnitelma laitettiin lausunnolle.
  Nyt herää kysymys, että miten tämä lainkuuliainen kaupuginhallitus takaa, että Energuellin, maanomistajien, kyläläisten ja muiden yrittäjien yhdenvertaisuus ja elämän yhteensovittaminen ei ole ristiriidassa.
  Näyttää olevan ilmeistä jo ensimmäisessä lausunnossa, jota on valmisteltu hallituksen vastineeksi, että aukkoja on hakijan hyväksi luettu. Monia asioita on selvitettävä, kuten Pentti totesi. Keskustelu jatkuu.

 4. Tanja Rämä sanoo:

  Mistähän valtuusto tämän maan parhaan tietämyksen Liimattalan tuulivoimaloihin aikoo hankkia? Voin antaa pari vinkkiä mistä voi aloitella… Kannattaa pyytää luettavaksi alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet mitä kaavaluonnoksesta on jätetty. Rambollin konsulttien vastineessa (minkä kaupunginhallitus jätti nyt hyväksymättä) lausunnot ja mielipiteet eivät (ainakaan kaikki) ole alkuperäisessä muodossaan. Liimattalan maneesi-hanketta varten on teetetty perinpohjainen pohjavesi selvitys alueesta. Sen kun lukaisee niin Enerquellin kaverin väitteet, ettei tuulivoimalat sijaitse pohjavesialueella asettuu varsin kyseenalaiseen valoon.. Sitten kun nämä on luettu niin vois perehtyä tuohon Reetta Korjosen mainitsemaan OAS prosessiin. Olisi hyvä verrata miten se prosessi on mennyt ja miten sen pitäisi mennä…

 5. Jari Halttunen sanoo:

  Pentti hyvä,

  jotta saadaan termit kohdalleen, voin hyvin korjata, että kaavasuunnittelun hyväksymisen sijasta Kari Kiiskinen ja Tiina Liimatainen ovat olleet hyväksymässä kaavahankkeen saattamista vireille, kaavoitussopimuksen tekemistä kaupungin ja Energiequellen kesken sekä päättäneet asettaa hankkeen tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksen nähtäville kaupunginhallituksen jäsenen ominaisuudessa. Se, miksi kirjoituksessani mainittiin juuri Kiiskinen ja Liimatainen, tulee varmasti asiayhteydestä esiin.

  Se on kuitenkin höpöpuhetta, että olisin heistä kumpaakaan tai ketään muutakaan mollannut tai syyttänyt enkä varsinkaan rikoksista tai synneistä.

  Jo kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen sekä linjaaminen. Valtuutettuna koen, että minulla on suorastaan velvollisuus kertoa kuntalaisille, mikä on minun kantani tässä asiassa, joka koskee tavalla tai toisella kaikkia äänekoskelaisia ja osaa meistä hyvin merkittävällä tavalla. Näin ovat Tiina ja Karikin tehneet, heidän vastakkainen kantansahan on täysin oikeutettu, kuten on minunkin.

  Mielestäni jokaisen päättävässä asemassa olevan tulisi ajatella ja toimia näin – vain läpinäkyvyys mahdollistaa kuntalain toisen tärkeän ohjeen: ”Valtuuston tulee edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon.” Mielestäni Liimattalan tuulivoimalan osayleiskaavaa koskevassa prosessissa edellinen ei ole toteutunut parhaalla mahdollisella tavalla eikä edes perustuslain vaade siitä, että jokaisella tulee olla oikeus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. On hyvä, että tästä syntyy keskustelua edes näin.

  Pentti, meillä Äänekosken keskustassa on demokraattinen ajattelutapa, jossa jäsenillä on oikeus tuoda mielipiteensä esiin. Päätöksiä tehdessä kaikkien ajatuksia sekä perusteluita kuunnellaan ja arvostetaan. Oma avoin mielipiteeni on alusta asti ollut, että kaavavalmistelua ei olisi tullut aloittaa lainkaan mm. suurista ympäristöriskeistä johtuen. Keskustelumme aiheesta jatkuu rakentavassa hengessä, toivottavasti myös muissa puolueissa.

  Rambollin laatima vastine valmisteluvaiheen palautteeseen oli surkeaa luettavaa. Sen voi itse kukin käydä toteamassa kaupunginhallituksen pöytäkirjaliitteestä. Ehkä tähän heräsi myös kaupunginhallitus jättäessään asian pöydälle? Lausuntojen ja mielipiteiden kritiikki oli osuvaa ja perusteltua. Se vain vahvisti mielipidettäni siitä, että kaavoitussopimus tulisi irtisanoa. Siitä kuitenkin Tuonosen sanoin pidetään kiinni. Olen ihmetellyt ja kysellyt miksi. Tässähän olisi julkisuusperiaatetta noudattaen ollut asiallista avata se myös kuntalaisille. Mutta sinähän Pentti sen nyt paljastit. Kaupunki on siis jo sinetöinyt kaavan runnomisen valtuustoon asti kuntalaisia kuulematta.

  Jari Halttunen

 6. Jarmo Aho sanoo:

  No nythän alkaa monet propellipäät heräilemään. Pidemmittä puheitta otetaan Pentin kirjoituksen asiaosan neuvosta vaari ja ryhdytään tuomaan riittävästi varmoja faktoja pöytään, jonka jälkeen uusi valtuusto ei kertakaikkiaan voi kaavaehdotusta hyväksyä ja asia kuivuu siihen ja rauha näiltäosin palautuu pikku kaupunkiimme !

 7. Herra Mirandos sanoo:

  Tilanne vaikuttaa huolestuttavalta.

  Liimattalan kaavan tilanne ei minua huolestuta – päinvastoin, asia on kaupunginvaltuuston käsissä, aivan kuten Pentti Salminen kertoi. Kaupunki ei tietenkään voi tässä vaiheessa laittaa kapuloita sopimuskumppaninsa rattaisiin ilman, että siitä seuraisi sanktioita. Näin Halttunen sai vastauksen ”kysymykseensä”; ”miksi kaavoitussopimuksesta on pidettävä kiinni kynsin hampain?”

  Torstaina julkaistiin joukko SDP:n kunnallisvaaliehdokkaita. Huolestuttavasti listalla ei ole Pentti Salmisen nimeä. Salminen kuuluu niiden harvalukuisten kunnallispoliitikkojen joukkoon, jotka jaksavat näilläkin palstoilla oikoa populistisia väitteitä ja kertoa meille kaupunkilaisille kunnallisen päätöksenteon perusteista. Halttusta kritisoineessa, tyylilleen uskollisesti pisteliäässäkin kirjoituksessa hän toi esille keskustalaisen ikiaikaisen, ovelan tavan puukottaa omia selkään.

  On harmillista, mutta toki ymmärrettävää jos Salminen on todella jäämässä pois kunnallispolitiikasta. Ikää on kertynyt ja hänen tapansa toimia on varmasti kuluttava. Asioihin perehtyminen ja sinnikäs epäkohtiin puuttuminen ei ole helppoa. Toivotaan kuitenkin, että Salmisella riittäisi vielä kipinää pyrkiä seuraavaakin valtuustoon.

 8. Notde Mari sanoo:

  Minusta taas huolestuttavinta on se, että Salminen tunnustelee ”kehittämisrahaston” ja tuulivoimarakentamisen yhteyttä Liimattalan tuulivoimalahankkeessa.

  Tämähän on kaupungin yhteistyökumppanille Energiequellelle jo tuttu toimintamalli takavuosilta. Kannattaa lukea Ylen artikkeli jossa kerrotaan, että se on halunnut hiljentää kritiikin tarjoamalla tuulivoimala-alueiden asukkaille rahaa ja muita etuja. Samalla on tullut lobattua paikallispolitiikkoja, tavoilla, joita oikeusoppineet pitävät kyseenalaisina.

  Ja jos ihan tarkkoja ollaan, Salminen ehdottaa rahaa kylille, ei kylälle. Tietääkö hän senkin, että tuulivoimarahaa tarvitaan jatkossa muillakin kylillä kuin Liimattalassa? Tässähän saa olla muillakin Äänekosken laitamilla varuillaan.

 9. Huolestunut sanoo:

  Tästä Pentti Salmisen kirjoituksesta saa nyt sen käsityksen, että Äänekoski on tehnyt sellaisen sopimuksen Energiequellen kanssa, että siitä ei pääse irti tai ei ainakaan ilman merkittäviä kustannuksia.

  Kuntalaisena minusta on erittäin huolestuttavaa, jos kaupunki tekee tuollaisia sopimuksia, joissa sitoudutaan johonkin, mistä ei vielä edes tiedetä. Eli Äänekoski olisi jo ennakkoon luvannut tuulivoimayhtiölle kaavan läpimenon, ennenkuin kaikki faktat ovat edes tiedossa ja ennenkuin normaalit kaavaprosessin vaiheet on käyty läpi, esimerkiksi asukkaiden ja muiden asianosaisten lausunnot ja vastineet niihin. Sitten sanotaan omille asukkaille, ettei asiasta saa nyt keskustella.

  Kyllä tämä näyttää vahvasti siltä, että Äänekosken kaupunki on jo sopimusvaiheessa sitonut kätensä ja luvannut tehdä juuri niin kuin Energiequlle sanelee, tai muutoin…

  Koska meillä Suomessa on Julkisuuslaki, niin tämä sopimus Erergiequellen ja Äänekosken kaupungin välillä on julkinen asiakirja. Moni asukas on varmasti kiinnostunut, mikä siinä on se pelottelupykälä, johon Salminenkin viittaa? Joten kysymys kuuluu: missä se on nähtävillä?

 10. Ropellittomana.. sanoo:

  JOS Äänekoskella tehtäisiin kaupungin strategian mukaista, sekä edellisissä vaaleissa valittujen “poliitikkojen” vaalilupausten mukaista politiikka, näyttäisi se varmasti hieman toisenlaiselta miltä se nyt näyttää. Uudet vaalit on nurkan takana, jännityksellä seuraamme, kuka lupaa mitäkin ja kuka pettää lupauksensa? Hugo peikon sanoja lainatakseni, herätkää pahvit nyt on tosi kyseessä!

  1. Pentti Salminen sanoo:

   Kiitos kommenteista. Puoluepoliittinen vastaus.
   Jari Halttusen vastine ei millään tavalla tee hyväksyttäväksi hänen politikointiaan. Pikemmin päinvastoin.Hän kuittaa pitkässä vastineessaan kirjoitukseni pääasian: “Se, miksi kirjoituksessani mainittiin juuri Kiiskinen ja Liimatainen, tulee varmasti asiayhteydestä ilmi”. Ei tule. Pötypuhetta. Siinä ei ole tavuakaan sellaista, mikä osoittaisi heidän tai demarien toimineen eri tavalla kuin keskustalaiset tai hallituksen enemmistö kaavoitussopimusta tehtäessä.

   Kaavakeskustelu.
   Taustaksi. Perheelläni on mökkisaari Pyyrinlahdella, josta on suora näköyhteys propeleihin, mutta se ei saa estää minua pohtimasta hanketta mahdollisimman monipuolisesti alkaen tuulivoiman merkityksestä osana Suomen energiaratkaisuja.
   Toivoin, että kommentoijat lukisivat, mitä minä oikeasti kirjoitin, ja tekisivät johtopäätöksensä vasta sen jälkeen. Petyin hieman. Ilmaukset “antaa ymmärtää ja saa käsityksen” ovat olleet ikään kuin lupa ymmärtää tahallaan väärin tai muodostaa mieleisensä tulkinta.

   Reetta. Kaupunki on tehnyt kaavoitussopimuksen Energiequllin kanssa, joka on palkannut Rambollin työstämään kaavaehdotuksen. Kaupungin rooli tässä vaiheessa on lähinnä huolehtia, että työstäminen etenee säädösten mukaisesti.

   Herra Mirandoksen kommentista muistui mieleen arvostetun kuopiolaisen lehtimiehen tokaisu hänen kuunnellessa ylisanoja läksiäisissään: Kehukee lissee – tekköö niin hemmetin hyvvee.

   Nokkela nimimerkki Notde Mari muistuttaa aiheellisesti suuryhtiöiden raadollisuudesta, mutta en hyväksy minulle mahdollisesti osoitettua Troijan hevosen roolia. Mari kirjoitti “ja jos ihan tarkkoja ollaan Salminen ehdottaa….”. Marin tarkkuus näyttää joustavan. Kirjoitin ” …..haluan nostaa harkintaan ….”.
   Rahasto antaisi kylille mahdollisuuden suunnitella hankkeitaan pitkällä tähtäimellä. Ne eivät olisi riippuvaisia epävarmoista vuosittaisista kaupungin budjeteista.
   Marin palautteen loppuosa viitannee minun vaatimattomiin hengen lahjoihin aivan aiheellisesti.

   Huolestunuttakin kehotan lukemaan kirjoitukseni, eten sen loppuosan uudestaan. Jossittelusihan tarkoittaisi, että kaupunki olisi rikkonut lakia. Ei ole. Enkä ole viitannut mihinkään pykälään.

   Siunatuksi lopuksi minun osalta sopii nimimerkki Ropelittomanan kaupungin kehittämiseen patistava lainaus Hugo-peikolta.

   1. Reetta Korjonen sanoo:

    Kiitos Pentti jälleen, että vastasit noin yksilöllisesti kaikille kommentaattoreille. Minut mainitsit myös ja asia jäi vähän valaisematta. Minä tarkoitan sitä, että eikö teitä pelota olla sellaisen hevosen kyydissä, joka vetää kaksia vaunuja.
    Tämä asia näyttää minusta siltä, että toisen heinäkuorma jää ehkä pienemmäksi.
    Ikävää on, että jos se kuorman tekijä ( kaupunginhallitus) sattuukin vahingossa heittää väärään kuormaan, kun piti heittää kuntalaisten häkkiin. Se vaara piilee tässä saman konsultin käytössä, että hangot sevottuu. Siitähän taas kantaa vastuun kaupunginhallitus, ei konsultti tai sopimuksen allekirjoittajat.

 11. Viheralueen asukas sanoo:

  Näin asukkaan silmin tulee väistämättä mieleen, että tässä on nyt löysät housussa itse kullakin. Meillä asukkailla on huoli oman elinympäristön puolesta. Joudutaanko tässä muuttamaan jonnekin muualle, koska kaupungin isät ja äidit ovat sinisilmäisiä? Kaupunki ilmeisesti kuvitteli, että saa helposti verorahat, viheralueita hyödyntäen. Tässä on kuitenkin aika monta kysymysmerkkiä ilmassa.
  Miten Äänekosken kaupunki on valinnut konsulttinsa, missä kilpailutus ja missä perusteet Rambollin valinnalle? Yleensä nämä konsultit pitäisi olla puolueettomia, miten on nyt? Miten kaupunki on jo edistänyt tuulivoimalainvestointia, kuulematta ensin asukkaitaan, niitä veronmaksajia, joita tämä koskettaa ja vaikutus päivittäiseen elämiseen on suuri? Paljonko tähän on uponnut kaupungin varallisuutta? Kuntavaalit lähestyy ja jokainen ehdokas puhuu, tai on puhumatta kantaansa. Etenkin konginkankaalle pitäisi nyt ENNEN kuntavaaleja järjestää kuntalaisten ilta, koronaturvallisesti ulkona, jossa käytäisiin näitä asioita läpi. Siinä saisi tuoda kantansa esille niin puolesta kuin vastaan puhujat. Tuolla myös olisi otollinen hetki paljastaa kaikki sopimukset ja mahdolliset aiesopimukset aiheesta. Tässä on melkoinen sotku selvitettävänä ja loppupeleissä vastuu tästä lankeaa Äänekosken kaupungille -jokaiselle niistä päättäjistä, jotka ovat olleet edesauttamassa tätä investointia. Tässä pitäisi ajatella niitä asukkaita, joita tämä koskettaa. Niitä jotka joutuvat elämään, tai muutamaan kodistaan sen takia, että kaupungin päättäjät ovat euronkuvat silmissään haukanneet liian ison palan mädästä omenasta. Kuntalaisten tyytymättömyys kasvaa päivä päivältä, missä vaiheessa otetaan se pää pois puskasta ja todetaan, että tässä on tullut mokattua ja nyt on hyvitysten aika?

  Mitä tulee tuohon Pentti Salmisen mielipidekirjoitukseen, nousee esille yksi lause. “Ottamatta kantaa tulevaan ratkaisuun haluaan nostaa harkintaan mahdollisuuden perustaa yhtiön maksamista verotuloista rahasto kylien elinvoimaa edistävien hankkeiden rahoittamiseen.” Näitä hankkeita on nähty ja todettu että se on vain yksi keino työllistää ylipalkattuja tärkeilijöitä, jonka lopputuloksena rahat meni mutta mitään konkreettista ei tapahtunut. Näitä “hankkeita” aina tupsahtelee sieltä täältä, kun rahoitusta myönnetään mitä ihmeellisempiin selvityksiin. Olisiko aika tehdä jotakin konkreettista ja jättää ne hankkeet unholaan?
  Konkreettisia muutoksia viheralueille, ei tyhjänpäiväisiä sanoja ja puheita, kiitos!

  1. Pentti Salminen sanoo:

   No vielä kerran. Kaupunki ei ole palkannut Rambollia, vaan Enegiequelle. Kaavoitussopimus on julkinen asiakirja, Jonka voi pyytää nähtäväkseen.

 12. Tuulivoimafani sanoo:

  Vaikka asioita hoidettaisiin fiksusti, aina löytyy voimia, joille se ei käy, se ei kerta kaikkiaan käy. Ja vaikka asioiden hoito olisi niin ja näin ja sitten puhutaan ja kirjoitetaan eri medioissa potaskaa eli asian vierestä, siinä käy vielä huonommin. Kirjoitellaan sitten kärkevästi, kun asioiden huono hoito ottaa päähän eli korvien väliin. Kuitenkin suosittelisin, että asioita hoidettaisiin antaumuksella, ei sillä väärällä kädellä, joka on useimmilla vasen käsi. Ja sitten ne vihaiset puheet ja kirjoitukset voisi unohtaa. Äksän kommenteissa ei onneksi ole liikaa vihaisia kommentteja. Jospa sitä Äänekosken isoon kaupunkikuntaankin mahtuisi yksi isompi tuulivoimapuisto. Ihmettelisin ellei onnistu.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

 

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

 

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy