ÄKS

Mielipide: Kakkua voi jakaa monella tavalla

24.02.2020 12:42
Tämän kaltaisella kakun jaolla tapetaan kolmas sektori Äänekoskelta, kirjoittaa Marke Tuominen.

Kaupungilla kerrotaan juttua eräästä seniori -ikään ehtineestä rouvasta, jolla on usein tapana käydä kuokkimassa yleisötilaisuuksissa kahvipöydissä.

Erään kerran rouva oli taas kuokkimassa kaupungin vastaanotolla kahvijonossa ja ehdittyään juuri kannetun kakun luokse kysyi tarjoilijalta, paljonko kakkua saa ottaa?Tarjoilija kertoi, että kyllä kakkua riittää.Kuokkavieras kiitti ja otti kakusta puolet.Hän ei ajatellut vain omaa etuaan, vaan otti muut huomioon.

Äänekoskella kaupunki päätti ottaa kuntouttavan työtoiminnan kokonaan itselleen huhtikuusta alkaen, jättäen kolmannen sektorin täysin ulkopuolelle.Kolmas sektori on tärkeä yhteiskunnallinen sektori joka on tähän asti tukenut hyvin Äänekoskella kaupungin järjestämää kuntouttavaa työtoimintaa. Ollut matalan kynnyksen toimija vaikeasti työllistettävien kohdalla, vaikeassa työmarkkinatilanteessa.

Yhteiskunnan talous koostuu neljästä erilaisesta sektorista. Kolmas sektori on yksityisen, julkisen ja perheen väliin jäävä yhteiskunnallinen sektori jonka tunnuspiirteitä on voittoa tavoittelematon talous. Kolmannen sektorin toiminta Äänekoskella on ennen kaikkea korostunut vaikeastityöllistettävien työllistämisessä. Vuonna 2018 kaupunki säästi ns. sakkomaksuissa Katulähetys r.yn hyvän toiminnan ansiosta 150 000 euroa.

Katulähetyksen toimintaa (Ekocenter) on rakennettu yli 10 vuotta pitkäjänteisellä työllä, kuntouttavan työtoiminnan ympärille aidosti ja tarvelähtöisesti. Kierrätys on tätä päivää. Kolmannella sektorilla oli vahva yhteistyön tahtotila,kaupungilla ei.Nyt kolmannen sektorin toimintaedellytykset heikkenevät merkittävästi ja ovat vaarassa lakata kun kuntouttavaan työtoimintaan varatut rahat 280 000 euroa ohjautuvat kaupungin omaan toimintaan.

Äänekoskella Katulähetys niin kuin Suolahdessa, Suolahden työttömät ry:llä oli puitteet ja osaaminen jo olemassa. Kunnallinen sosiaalipolitiikka on osallistutta ja yhteistä vastuuta. Ennen kolmannen sektorin syrjäyttämistä takana oli kaksi epäonnistunutta kilpailutusta.

Viimeisestä hankintaoikaisuvaatimuksesta äänestettiin lautakunnassa marraskuussa( 5-3, yksi pois).

Joulukuussa 2019 lautakunta päätti kuntouttavasta työtoiminnasta omana toimintana vuoden 2022 loppuun ilman muita vaihtoehtoja. Ko. aikana kuntouttavaa työtoimintaa ei hankinta ostopalveluina eikä avusteta.

Tämän kaltaisella kakun jaolla tapetaan kolmas sektori Äänekoskelta.

Äänekoski lähti mukaan kaupunginhallituksen päätöksellä marraskuussa kuntakokeiluun jossa kaupunki vastaa työnhakijoiden palveluprosessista ja työllistävien palvelujen tarjonnasta. Mukana on 123 kuntaa, monessa näistä kunnista suunnittelussa on mukana yhtenäisten toimintamalliin luominen kolmannen sektorin kanssa.

Palveluja ostamalla voi monipuolistaa kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä.Kaupunki muuttuu koko ajan ja sen pitäisi muuttua entistä paremmaksi. Sulkemalla kolmas sektori pois, kavennettiin heikommassa asemassa olevien mahdollisuuksia kuntouttavassa työtoiminnassa ja samalla kolmannen sektorin toimintaa kaupungissa.

Surullista, että olemme tällä tiellä missä kaupungin kampanjan slogan kertoo, ”Hyvä arki asukkaalle” ja missä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa pitäisi olla koko kaupunkia ja kaikkia toimialoja koskeva asia. Sosiaalinen vaikutusten arviointi puuttuu sillä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvilla on usein monia muita haasteita.Kaupungissa joudutaan sovittamaan yhteen lisääntyviä väestön tarpeita rajallisin voimavaroin ja nyt kolmas sektori syrjäytettiin. Tämäkö on ratkaisukeskeistä politiikkaa, jota pitäisi tehdä?

Missä julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä pitäisi kehittää kohti kumppanuuksia. Hankeosaamista ja tuotteistamisen koulutusta lisätä. Kaupunki ei voi rakentaa menestystarinaa syrjäyttämällä kolmannen sektorin. Nyt tehtiin ongelmia lisää ei ratkaisuja. Työpaikkojen saaminen vaikeimmin työllistettäville vie paljon voimavaroja eikä se ole tuottoisaa. Hyvinvointi ja sen vaikuttavuus kokonaisuutena unohtui, sillä kolmas sektori on tulevaisuudessa kaupungille tärkeä kumppani jota se tulee tarvitsemaan. Vai onko tulevaisuutta ollenkaan? Emme voi tietää mitä tulevaisuus tuo.

Toivon kaikille voimia jota tämä asia on koskettanut tai koskettaa.

Marke Tuominen

Perusturvalautakunnan vpj.

Vastaa

 1. Äänekosken Katulähetys Ry sanoo:

  Kiitos Marke että jaksat pitää Äänekoskelaisten työllistävien yhdistysten puolta. Hallitus haluaa luoda kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja työllistämällä osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä avoimille markkinoille. Lainaan kuulemaani viisautta: Osatyökykyinen ei ole työkykyinen! Yrittäjien ei ole nykyisillä työntekijäkustannuksilla mahdollista palkata osatyökykyisiä ihmisiä, palkkatuki ei ole riittävä houkutin ottaa töihin ihmisiä jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta. Tästä on turha syyllistää työttömiä joissa on osaamista ja motivaatiota tehdä työtä kuin työtä. Näille ihmisille jotka eivät löydä paikkaansa avoimilta työmarkkinoilta on kolmas sektori ollut mahdollisuus parantaa osaamistaan ja voittaa rajoitteensa. Antakaa meille mahdollisuus jatkaa työtämme näiden ihmisten parissa! Jani Liimatainen, Äänekosken katulähetys ry

 2. Ihmettelijö sanoo:

  Marke,
  Asia on juuri noin kuin kirjoitat, mutta miksi teet toisin kuin sanot? Olit puheenjohtaja päättämässä, että kaupunki ottaa esim. Kuntouttavantyötoiminnan itselleen. Miksi et silloin vaikuttanut asiaan kun sinulla oli mahdollisuus?

  1. marke sanoo:

   En ollut puheenjohtajana kokouksessa.

   Marraskuu ltk. kokouksessa jossa äänestettiin hankintaoikaisupäätöksestä ja jossa olin pj. tämä asia ratkesi.3
   äänesti oikaisuvaatimuksen käsittelyä 5 ei.

   Lautakunnassa käydyt keskustelut eivät ole julkisia,päätökset ovat.

   Olisin voinut tehdä eriävän mielipiteen joulukuun kokouksessa ja saanut nimeni pöytäkirjaan tai tehdä vastalauseen kirjallisena, päätökseen sillä ei olisi ollut vaikutusta.

   Esittelijän vastaa ratkaisuehdotuksestaan virkavastuunsa perusteella.Tämä tarkoittaa ,että kaikki asian kannalta merkittävät säädökset,ja määräykset ja asia on selvitetty lain mukaisesti.

   Halusin kirjoittaa mielipiteeni julkisesti ja tuoda asiaa näkyväksi kaupungin lehtijutun jälkeen (SSL 28.01.20).

 3. Mikko Somiska sanoo:

  Hyvä kirjoitus, Marke! Äänekosken kaupungilla on kova tahtotila ajaa Ääneseudulta sekä kolmas- että yksityinensektori pois, kuten on tapana esimerkiksi kommunismissa. Toivottavasti seuraavissa kuntavaaleissa saadaan vasemmiston valta taittumaan ja voidaan tehdä taloudellisesti järkeviä päätöksiä tulevaisuutta silmällä pitäen.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

 

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

 

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy