ÄKS

Mielipide: Kenelle päätyvät rahat tuulesta?

08.06.2020 11:26
Liimattalan tuulivoimapuistossa haitat tulevat meille, arvelee Marke Tuominen mielipidekirjoituksessaan.

Hölmöläisetkin ostivat säkissä valoa. Tämä tuulivoimaloiden rakentaminen näissä mittasuhteissa Suomessa on yhtä järjetöntä.
Eikö tässä nyt olevassa koronaepidemiassa ole vielä opittu kuinka ehdottoman tärkeää maan omavaraisuus ja huoltovarmuus on,se on tänä keväänä testattu varsin ikävällä tavalla.

Suomi on erittäin tuontiriippuvainen sähköstä, tällä hetkellä tuomme noin 25 prosenttia käyttämästämme sähköstä ja meidän on panostettava omaan sähkötuotantoomme siitä olen samaa mieltä. Äänekosken biotuotetehdas tuottaa kolminkertaisen määrän uusiutuvaa sähköä tuulivoimaan verrattuna ja antaa metsänmyyntituottoja 120 000 metsänomistajalle ja työpaikkoja.Vireillä on lisää näitä tehdas hankkeita ja uusi ydinvoimala käynnistyy. Tämä tuulivoimaloiden rakentaminen Suomessa,nykyisessä mittasuhteissa on tarpeetonta.
Tuulivoimassakin tulisi satsata kotimaiseen tuulivoimaan eikä antaa energiaomavaraisuutta pois, niin että ulkomaalaiset yritykset hallinnoivat jo tuuliammekin TuuliWatti Oy on suomalainen yritys, joka rakentaa ja kehittää tuulivoimapuistohankkeita. TuuliWatin Oy:n entinen toimitusjohtaja on sanonut ”jokainen tuulivoimalasta maksettu euro tulee kymmenkertaisena takaisin.Jos tämä pitää paikkansa kaikki tämä raha on pois meiltä ja siirtyy ulkomaan sijoitusyhtiöille. Meille jäävät vain haitat.Suomi on banaanivaltion asemassa tuulivoimarakentamisessa niinkuin se on kaivostoimminnassakin,ympäristöhaitat kelpaavat siitä saatava taloudellinen hyöty ei.
Mielikuva tuulivoimasta on kotimainen vaihtoehto joka parantaa vaihtotasettamme. Kun se on ulkolaisten käsissä ei voida puhua kotimaisesta energiatuotannosta.

Koko investointi maksetaan ulkomaille,alkuinvestoinnin lisäksi tuotot kotiutetaan ulkomaalaisiin yhtiöihin meille jää kiinteistöverot,maanvuokraus ja haitat. Yhteisöveroja nämä kansainväliset yhtiöt eivät maksa. Suomessa tuulivoimala on kaikkea muuta kuin kestävää kehitystä. Niin kaivostoiminnassa myös tuulivoima-alalla pitäisi olla luovutusvaiheessa ehtona korvaukset ympäristö -ym. haitoista.Vapo pilasi soita ja vesistöjä,nyt on taas vuorossa luonto,maisemat ja jopa ihmiset.
Satoja tieteellisiä tutkimuksia on tehty tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista ihmisiin ja eläimiin,sen hyödyistä ja haitoista.
Kiistanalaista on, onko tuulivoimaloista lähtevä infraääni terveyshaittojen syy.Viimeinen kysely ja kokeellinen tutkimushanke THL ,TTL ja VTT toimesta tehtiin Suomessa vuodesta 2018 tämän vuoden helmikuuhun ja maksoi lähes 300 000 euroa ja jonka rahoitti valtioneuvostoon kanslia.Tutkimus on sekavaa luettavaa, mutta oireilu on melko yleistä 2,5 km säteellä asuvilla kun taas tarkasteltiin koko tutkimusaluetta 20 km säteellä asuvilla oireita raportoitiin viisi prosenttia vastaajista. Oireiden kirjo oli laaja.
Joka tapauksessa WHO:n ohjeet vahvistavat,että melu on yksi tärkeimmistä ympäristöuhista.On hurskas toive, että tuulivoiman energiariskeiltä voi suojautua kahden kilometrin jälkeen.Kahden kilometrin minimietäisyys tarkoittaa sitä, että voimaloita on yksi, minimietäisyys pitäisi olla paljon suurempi jos voimaloita on enemmän. Äänekoski markkinoi itseään vihreän ympäristöystävällisenä kaupunkina.Tuulivoimaa ei tarvitse vastustaa, se on sopivassa suhteessa Suomessa myös tarpeellinen,mutta ei sitä pidä rakentaa asutusten lähelle ilman soveltamista ympäristönvaikutusten arvioinnista eli hankkeelle pitää tehdä niin sanottu yva-menettely.

Samaan aikaan kaupungin tulevaisuus ja tulevat vuodet ovat haastavia,on etsittävä määrätietoisesti uusia tulonlähteitä.Kukaan ei voi tietää millainen maailma on vuonna 2040. Miten teknologia kehittyy.Tuulivoimalan lisärakentamista perustellaan taloudellisilla seikoilla, ilmastonmuutoksen torjunnalla jossa ympäristölle aiheutuvat seuraukset sivuutetaan herkästi. Ymmärrän, että teknologiaa on käytettävä hyväksi, mutta päätöksiä on tehtävä vastuullisella pohjalla. On huomioitava tämän päivän ihmiset, eläimet ja luonto kriittisesti. Kunnan elinvoimaa ei rakenneta niin, että otetaan pois nykyisiltä ja annetaan tulevaisuudelle. Monessa kunnassa kuntapäättäjät ovat tuulivoimalahankkeet torpanneet ,sillä päättäjien vastuu on tässä suuri. Taipuvatko äänekoskelaiset päättäjät tässä vihreässä ilmastohömpässä myös tuulivoimaloiden rakentamiseen Liimattalaan ja antamaan sähkön tuotannon saksalaisille.

Mitkä ovat äänekoskelaisten päättäjien terveys- ja luontoarvot?Ympäristövaikutusten pahin haitta on voimaloiden tuottama matalataajuinen infraääni joka Suomen ympäristöterveys ry.n mukaan aiheuttaa terveyshaittoja jopa 15-20 km etäisyydestä tuulivoimaloista.Suomessa tuulivoimapakolaisia on satoja perheitä jotka eivät voi olla asunnoissaan tuulivoimaloiden terveyshaittojen vuoksi.Samalla kun tuulivoima valtaa alaa Suomeen suunnitellaan ennätysmäärä entistä korkeampia teollisuusluokan tuulivoimaloita sisämaahan, ilman ympäristövaikutustenarviointia yksi niistä Liimattalaan.
Rakentaminen voidaan tehdä kaavoituksen jälkeen pelkällä kunnan myöntämällä rakennusluvalla ilman ympäristölupaa.Äänekoskella suunnitteilla olevan yhdeksän tuulivoimala hankkeen kokonaisuus ei edellytä ympäristövaikutuksen arviointia. Ei vaikka näitä yhdeksänmyllyn ryppäitä rakennettaisiin kymmenen ketjuun.Jokainen ymmärtää, että tässä kierretään lakia jonka virkamies siunaa.

Äänekosken kaupunginhallituksen olisi pitänyt vaatia Keski-Suomen elinkeino-,liikenne-ja ympäristökeskuksesta tätä 
yva -menettelyä vaikka se oli päättänyt ,että sitä ei tarvita Liimattalassa. Yva-menettelyssä selvitetään järjestelmällisesti kohteena olevan hankkeen ymäristövaikutukset etukäteen. Kaupunginhallitus päätti lähes yksimielisesti osayleiskaavasta. Kukaan ei esittänyt tai vaatinut yva-menettelyä ennen luvista päättämistä. Demokraattiset päätökset syntyvät näin.
Eri asia on ovatko ne kuntalaisia kohtaan oikeita, oikeutettujaja hyväksyttyjä. Vastuullinen kaavoittaja voi edellyttää yva-menettelyn.Vastuullinen rakentaja suostuu tähän.
Tuulivoimaloita koskevat vanhentuneet lait ja määräykset on saatava vastamaan nykytilaa kun myllyjen koko kasvaa.Kustannustehokkuus syntyy koon kasvun kautta.Jos nyky-yhteiskunnassa vielä piitattaisiin ympäristönsuojelusta ja ihmisten terveysvaikutuksista nämä voimalahankkeet olisi viipymättä pantava jäihin.Teollisuus luokan tuulivoimalat kuuluvat merelle tai kauaksi asutuksista tiettömien taipaleiden taakse missä ne eivät häiritse. Nykyisin niitä rakennetaan lähelle infrastruktuuria bisneksen vuoksi ja tuulivoimala teollisuus seuraa haukanlailla kuntien kaavoitusprosesseja. Tuulivoimaloiden rakentamista ja toimintaa ohjaavat sääntömääräykset on laadittu vuosia sitten,jolloin teollisuusluokan tuulivoimaloista ei tiedetty mitään. Tuulivoimaloita edistetään kunnille tarjottavilla kiinteistöverojen korotuksilla ,lupaprosessien keventämisillä ja valitusmahdollisuuksien kaventamisella.Tämä on linjassa Marinin hallituksen hallitusohjelmaan johon on kirjattu ”edistetään tuulivoimalan osuutta Suomen energiatuotannossa”. Nyt sitä vauhditetaan tarjoamalla valtion maa-alueita myllyjen rakentamiseen ja tämä on Metsähallituksen tavoitteellista ilmasto ohjelmaa.Kansanomaisuutta myydään ulkomaalaisille sijoitusyhtiölle.
Puhutaan harhaanjohtavasti tuulipuistoalueista, puisto on virkystymisalueeksi tarkoitettu alue, nämä ovat suurteollisuus alueita.Kuka haluaa asua tai olla vapaa-aikanaan suurteollisuus alueella.Asuntojen arvot tulevat laskemaan entisestään.Merikarvialla lomakiinteistöjen arvo putosi puolella.

Suojaetäisyydet asutuksesta ovat jääneet jälkeen voimaloiden koon kasvaessa kun suojaetäisyyksien tulisi kasvaa. Riskietäisyys kasvaa voimaloiden tehojen määrän,korkeuden tai pitkäaikaisessa altistuksessa.Kaupungin on ajateltava ratkaisuja joiden kanssa kaikki osapuolet pystyvät elämään. Hanke joka kestää enintään kolmekymmentä vuotta tuottaa verotuloja n. 20 000 euroa mylly vuodessa.Korvataanko sillä kaikki ne haitat mitä tuulivoimala-alue tulee aiheuttamaan? 
En tiedä onko Konginkankaan kyläyhdistykselle tarjottu kylänkehitysrahaa?

Osa kyläyhdistyksistä on tehnyt näitäkin sopimuksia esim. Hartolassa.
Suomessa rakentamisen lupakäytäntö on tarkkaa ja valvottua, Äänekoski on ollut siitä kuuluisa.Hyvin herkästi joudutaan hankkimaan ely-keskuksen poikkeuslupa.Maataloudessa vähäiseenkin laajentamiseen on hankittava erikoislupa ely-keskukselta. Ponitallin rakentamiseen vaaditaan ympäristöarvioinnin tekeminen, mutta nyt Suomeen on tullut uusi pyhälehmä joka ei erikoislupiatai ympäristönvaikutuksenarviointeja tarvitse kun rakennetaan yhdeksän tai sen alle olevia teollisuusluokan tuulivoimalayksikköä. Tuskin mikään rakentaminen vaikuttaa ympäristöön yhtäpaljon kuin nämä tuulivoimalat.Melusaasteen vaikutus 3-4 km , välke ja varjo 30-40 km maisemavaikutuksia 30-40 km sekä infraääni ja muut vaikutukset joita tutkitaan ja tutkimuksen tulokset ovat ristiriitaisia niin Suomessa kuin kuin muuallakin.

Onko Äänekoskella varaa tähän lähes yksimieliseen kaupunginhallituksen päätökseen osayleiskaavasta tuulivoimapuistosta Liimattalaan jossa haittavaikutukset voivat ulottua 10-20 km? Päätös on ristiriitainen kaupungin ponnistellessa ankarasti saadakseen uusia asukkaita, tässä on selvä ristiriita jos päättäjät eivät ymmärrä päätöstä tehdessään, että tuulivoimalan haitat ulottuvat laajalle alueelle.

Päätös saattaa vaikuttaa satoihin asukkaisiin ja vapaa-aika asumiseen tällä alueella,onko päätöstä tehdessä puntaroitu tätä asiaa perusteellisesti?Päätös ei imagollisesti ole hyvä ja se ei lisää kaupungin elinvoimaisuutta enempää kuin pikavipin otto. Kuka haluaa muuttaa kiistellylle alueelle kun naapurikunnassa ei tarvitse kärsiä mahdollisista haitoista.Asukkaiden huoli omasta terveydestään on perusteltua, jokaiselle sen olisi luullut tulleen selväksi näinä aikoina, turvassa eivät ole karja, hevoset kotieläimet eikä luonto ja sen monimuotoisuus ainakaan tässä hankkeessa.Saksassa on selvinnyt hyvää vauhtia minkälaisesta roskasta ja ympäristöhaitoista on kysymys tuulivoimassa. Siellä tuulivoimaloiden rakentaminen on jäissä . Siellä 1100 kansalaisjärjestöä vastustaa tuulivoimaa ja siellä puretaan lähivuosina 10 000 tuulivoimalaa.On siirrytty rakentamaan Suomeen jossa ilmasto-uskoon hurahtaneetsuojelevat ilmastoa ,mutta eivät ihmisiä,eläimiä tai luontoa. Päättäjät hyväksyivät omalle väestölle aiheutuvat vahingot hyväksyttävinä.Saksassa ja Tanskassa yleinen mielipide on kääntynyt tuulivoimaloita vastaan. Saksassa arvostetut lääkärit ja tutkijat ovat esittäneet huolensa tuulivoimaloiden haitoista. Norjassa tuulivoimalarakentaminen on kohdannut jyrkkää vastustusta.Samalla rahantuotto siirtyy ulkomaalaisille omistajille.Tuhotaan metsät, rakennetaan raskas tieinfra ja 30 t. kierrätyskelvotonta komposiittimuovia per.mylly. Energiaomavaraisuus myydään ulkomaille, mistä ei makseta euroakaan veroja Suomeen.
Ensin tulisi saattaa ajantasalle meidän oma lainsäädäntömme turvaamaan ihmisten oikeuksia näiden uusien voimaloiden varalle.Äänekoskella koko härtelli voidaan estää jos valtuusto niin päättää.

Toivon koronatonta kesää kaikille, Marke Tuominen

Vastaa

  1. "Välke ja varjo" sanoo:

    Tässä mielipidekirjelmässä toivoisin olevan linkit faktaan, jotka todistavat runollisesti kuvaillut ilmiöt. Härtelli?

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy