ÄKS

Mielipide: Nuori – kuuluuko sinulle hyvinvointia?

01.04.2021 10:33

Nuoren hyvinvointiin vaikuttavat yhtä lailla sekä koulussa että vapaa-ajalla koetut asiat. Hyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä asioita ovat esimerkiksi kaveri- ja perhesuhteet.

Nuorelle on merkityksellistä tunne siitä, että tulee hyväksytyksi omana itsenään ja kuulluksi asioissa, joilla on vaikutusta omaan elämään. Tärkeää on myös se, että saa konkreettista apua silloin, kun sitä tarvitsee.

Koska nuoren elämä on kokonaisuus, tulee nuorten asioita käsitellä kunnassakin kokonaisuutena.Nuorisotyön ammattilaisilla on hyvä käsitys nuorten tilanteesta ja nuorten maailmassa pinnalla olevista ilmiöistä. Nuorisotyö on siellä, missä nuoretkin, myös virka-aikojen ulkopuolella.

Kiusaamiselle ja syrjinnälle on sanottava ehdoton ei: Yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeusteemoja on tärkeää pitää esillä nuorten omissa kokoontumispaikoissa. Kiusaaminen ja ristiriitatilanteet tapahtumana on ammattilaisilla osattava ottaa puheeksi. Turvallisuus on hyvinvoinnin perusta, ja nuorten ammattikunnalla on annettavaa myös yleisen turvallisuuden näkökulmasta. Ei ole vähäpätöistä se tieto, että noin 40 % nuorista rikoksen tekijöistä uusii rikoksensa jollakin aikavälillä (Keski-Suomen nuoriso-ohjelma 2021). THL:n keräämässä kouluterveyskyselyssä koulukiusaamista kerran viikossa vähintään oli kokenut noin 5 % prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista Äänekoskella. On siis tärkeää ymmärtää sekä nuorella itsellä kasvaa että aikuisilla kasvattaa nuoristamme suvaitsevaisia, ihmisyyttä ja toisia ihmisiä kunnioittavia.

Nuorisopalvelujen tulee olla esteettömiä ja helposti saavutettavissa. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat keskeisin tekijä nuorten syrjäytymisessä. Perustason ja tarvittaessa erikoissairaanhoidon palveluja tulee olla riittävästi ja ajoissa saatu oikeahetkinen tuki on ensiarvoista.

Terveydenhuollossa voisi kokeiluluontoisena järjestää Pop Up-tyylisen psykologipalvelun. Nuori saisi avun ja tuen sitä tarvittuaan välittömästi eikä esim. kolmen kuukauden jonottamisen tai odottamisen jälkeen. No, voidaan ajatella, että kuinka monta psykologia esim. Äänekoskella tarvittaisiin. Alkuun monta, mutta tarve vähenisi, kun nuori saisi tunteen saavansa apua sitä tarvitessaan.

Harrastamattomiin nuoriin tulee kiinnittää kunnassamme huomiota: Keskusta on tarjonnut koko Suomen kattavan harrastusmahdollisuuden kouluihimme. Harrastaminen ei ole mikään itsetarkoitus, mutta harrastamisen hyödyt lisäävät mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemuksia ja laajentavat nuoren oppimis- ja kasvupaikkoja.

Kun perhe voi hyvin, myös lapsi saa kasvaa luottavaisessa ja turvallisessa ilmapiirissä: tämä, jos mikä edistää lapsen normaalin kestävyyden omaavaa mielenterveyttä kasvamaan ja kehittymään. Koulun pedagogit ovat kuuntelijoita, kasvattajia ja opettajia yhtä aikaa. Iso sydän näillä toimijoilla on ensiarvoisen tärkeää tukevan, korjaavan, kannustavan, eheyttävän, innostavan ja virkistävän kasvatustyön tekemiseksi.

Anna-Riitta Pentinpuro, KM ja keskustan kuntavaaliehdokas

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

 

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

 

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy