ÄKS

Mielipide: Rakennusjärjestyksen tulee olla mahdollistava 

08.03.2021 13:40

Keskustan Äänekosken paikallisyhdistyksen mielestä jokaisessa kunnassa hyvällä kaavoituksella lisätään kunnan elinvoimaa ja vetovoimaa.

 

Järkevällä rakennusjärjestyksellä voidaan vapaa-ajan asunto muuttaa mutkattomasti vakituiseksi asunnoksi ja vähentää haja-asutusalueilla turhia rakennusrajoituksia tai -määräyksiä. Rantarakentamispaikat ovat vapaa-ajan ja pysyvän asumisen vetovoimatekijöitä.

Keskustan Äänekosken paikallisyhdistyksen  mielestä kaavoituksessa ja rakentamisessa tarvitaan mahdollisimman avointa ja osallistavaa toimintaa, jossa maanomistajien ja elinkeinonharjoittajien toiveita kuunnellaan ja omaisuuden suojaa kunnioitetaan.

Edellä esitetyistä syistä johtuen Äänekosken kaupungin rakennusjärjestystä ja sen toimivuutta on syytä arvioida. Yleisesti ottaen rakennusjärjestyksen tulisi olla sallivampi. Rakennusjärjestyksen tulee mahdollistaa erilainen lähestyminen kaava-alueella kuin haja-asutusalueella/maaseudulla/kylissä. Taajaman ja haja-asutuksen määräysten erilaistaminen on viisasta.

Olemme olleet jatkuvasti huolissamme asukkaiden kokemasta kohtelusta rakentamisessa. Mikäli rakentamista ei voida sallia, tulisi hakijalle jäädä selvä, perustelu ja ymmärrettävä syy, miksi rakentamista ei voida toteuttaa.

Äänekoski on varsin laaja alue. Tästä syystä juuri tätä monimuotoisuutta tulee hyödyntää ja lisätä täydennysrakentamista myös muille alueille.  Äänekoskella tulee vahvistaa aluekeskuksia ja taajamia uhkaavan näivettymisen sijaan.

Keskustan Äänekosken paikallisyhdistyksen hallitus 

Henna Penttinen 

Ari Joutsimatka 

Jari Halttunen 

Janne Autioniemi 

Pentti Piilonen 

Kari Lindell 

Leila Lindell

Vastaa

 1. Reetta Korjonen sanoo:

  Kiitos Leila ja keskustan kunnallisjärjestö. Tämä on ollut keskeinen asia, kun on päätetty perustuslain tarkoittaman vapaan valitsemisen jättäminen kansalaiselle, missä voisi ja haluaa asua. Tämä asia on erikoisen tärkeä liitoskunnista tai kuten Laukaa, useamman vahvan taajaman kunnissa.
  Nyt on tullut selkeästi esille se, että kuinka meidän valmiudet kohdata erilaisia kriisejä voi nousta yksilön tai yhteiskunnan uhkaksi. Nyt viimeistään on uhkasta luotava uusi mahdollisuus ja annettava ihmisten kertoa, miten he haluavat asua ja elää.
  Nyt on tehty hallitsemattomia päätöksiä esim. Konginkankaan Matolan tonttimaan muuttaminen metsätalousmaaksi oli kaavoituksen kukkanen, jonka Kinnunen esitteli ja valtuusto siunasi. Se on vain niin irvokasta, että koulun vierestä rakennustontit poistettiin ja kaavoitettiin usealla miljoonalla uusi alue, josta on lapset kyydittävä kouluun koko kouluajan.
  Nyt on tarpeen tulla hieman laajennettu näkemys ja valmius antaa rakentaa kylille vähän tiiviimpi rakenne, vaikka ilman asemakaavaa.
  Kohta emme tiedä, kuinka paljon meidän on huolehdittava ruuastamme itse ja silloin toimivat kylät tukiasutuksineen on elinehto.
  Sama koskee perustehtävän kunnallisia palveluja ja niiden tuottamista osittain lähipalveluna. Keskittämisen hyöty on hukattu byrokratian kasvattamiseen ja luotu rakenteet, jotka erottavat meidät kahteen sakkiin. Tämä on jo näkyvissä täällä Äänekoskella. Kuka sen uskaltaa myöntää on valmis katsomaan asioita uusin silmin.

  1. Jarmo Aho sanoo:

   Alkuperäinen kannanotto rakennusjärjestykseen ja tähän kirjoittamasi kommentti – molemmat täyttä asiaa !

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

 

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

 

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy