ÄKS

Mielipide: Viestiä Konginkankaan kylältä kuntapäättäjille

22.11.2021 10:49
Kuvituskuva.

Kansalaisten perusoikeudet on määritelty perustuslaissa, kuntalaissa ja lukuisissa erityislaeissa. Näihin oikeuksiin kuuluu myös oikeus vaikuttaa omaan elämään kuuluviin asioihin. Kunnan perustehtävänä on pitää huolta kuntalaisten hyvinvoinnista. Kuntalaki korostaa aktiivista tiedottamista suunnitelmista, päätöksistä ja niiden vaikutuksista. Kuntalaissa ohjeistetaan mm: järjestämään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä selvittämään asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa

Konginkankaan alueen kuntalaismielipiteestä Äänekosken hallinto ei ole ollut juurikaan kiinnostunut, vaikka alueelle suunnitellaan teollisuuslaitosta. Asukkaat kuitenkin halusivat äänensä kuuluviin ja siksi Kyläyhdistys teetti kyläläisille kyselyn tuulivoimahankkeeseen liittyen. Kysely toteutettiin 12.4-5.5.2021. Kyselyyn vastasi 235 henkilöä. Kyselyn viesti oli varsin selvä. 82,4% suhtautui hankkeeseen erittäin kielteisesti tai kielteisesti. Kaupungin tiedottamista hankeen tiimoilta piti olemattomana 73,7%, kaupungin toimiin tuulivoihankkeessa erittäin tyytymättömiä tai tyytymättömiä oli 77,6%. Vastaajista 85,5% koki ettei ole ollut vaikutusmahdollisuuksia hankkeen suhteen, ei ole kuultu eikä kuunneltu niitä joiden elämään se tulee eniten vaikuttamaan. Vastaajista 46 oli valmis muuttamaan pois Äänekoskelta tämän hankkeen vuoksi. Kyselyn tulokset voi käydä katsomassa Konginkankaan kyläyhdistyksen nettisivuilta http://www.konginkangas.fi/liimattalan-tuulivoimahanke.php

Kyläyhdistys olisi halunnut tulla esittelemään tuloksia kuntapäättäjille, mutta hallintojohtaja torppasi hankkeen. Suolahden Alkoa puolustavan adressin esittely oli sallittua, mutta ei konginkankaalaisten mielipidettä tuulivoimahankkeesta avaavan tutkimustulosten esittely. Päättäjille järjestetään iltakouluja ym. ja siellä sallitaan vain tuulivoimalobbareiden puhua tuulivoiman puolesta. Joutuvatko päättäjät perustamaan päätöksensä ainoastaan lobbareiden yksipuoliseen sanomaan tuulivoimasta. Onko heillä aikaa perehtyä tuulivoiman toiseen puoleen? Ovatko päättäjät tutkineet OAS suunnitelman, ovatko he perehtyneet lausuntoihin, joita siitä jätettiin? Ovatko he perehtyneet siihen kuinka puutteelliseksi ja virheelliseksi se todettiin monilta osin? Tiedon yksipuolinen esittäminen vääristää kaavan objektiivista ja tasavertaista katselua. Ei ole olemassa hankkeita, joilla on vain hyviä puolia. Myöskin kaupungin taholta on jäänyt perustelematta se, mitä hyvää tästä seuraa nimenomaan sen alueen asukkaille, jotka kärsivät suurimmat haitat.

Äänekosken Energia ja ympäristöviranomainen ovat lausuneet huolensa pohjavesiasiasta tässä hankkeessa. Kaavakonsultti on myöntänyt vastineessa, että rakennus aikana saattaa esiintyä samentumista ja mangaania ja raudan määrien nousua verkostovedessä. Pohjaveden pilaantuminen huolestuttaa alueen asukkaita. Pohjaveden pilaaminen on ympäristörikos, pohjavettä ei lain mukaan edes saa altistaa uhan alle, että se pilaantuisi. Miten tässä projektissa on huolehdittu, että pohjavesi ei pilaannu, kun asioita ei edes selvitetä? Mitenkä rakennusaikaiset toimet ja käytön aiheuttama maatärinä vaikuttaa pohjavesiin ja niiden virtauksiin. Kun alueelle suunniteltiin maneesia, niin se vaati tarkat tutkimukset ja selvitykset. Ilmeisesti hevosenlanta on vaarallisempi pohjavedelle kuin vaihteistoöljyt, kemikaalit, räjäytykset ja maanmuokkaustoimet… 

Tiedon saaminen on ollut heikkoa kaikilta toimijoilta, niin kaupungin, Energiequellen kuin Rambollin toimesta. Ramboll ei pyynnöistä huolimatta suostu kertomaan tuulivoimaloiden runkojen eikä siipien etäisyyttä toisiinsa. Se, kuinka lähellä ne ovat toisiaan, vaikuttaa tutkimusten mukaan tuulivoimaloiden tuottamaan meluhaittaan. OAS:ssa tai vastineissa ei ole kerrottu minkälaiset voimalaitokset ovat tulossa Liimattalaan. Suunnitteleeko rakennuttaja tässä vaiheessa sitä samaa temppua mitä se on tehnyt monilla muillakin paikkakunnilla: tietoa ei ilmoiteta etukäteen ja rakennusvaiheessa haetaankin sitten lupaa tehdä tehokkaammat myllyt. Muutos onnistuu teknisesti helposti ja lopulta alueella on tehokkaammat voimalat, kuin kaavoitusvaiheessa on ilmoitettu. Näin saadaan YVA kierrettyä ja meluraja alitettua kaavoitusvaiheessa, mutta todellisuus onkin sitten toinen. 

Onko tuulivoimalat saatava Liimattalaan hinnalla millä hyvänsä? Eikö olisi järkevämpää miettiä muitakin vaihtoehtoja sijoittamispaikaksi tai ainakin vaatia perusteelliset tutkimukset ja selvitykset, jotta voidaan olla varmoja, ettei pohjavesi pilaannu. Kaivataanko Äänekoskelle uutta vesikriisiä? Kuka on vastuussa, jos pohjavesi pilaantuu? Lain mukaan kaupunki on vastuussa, mutta onko se kaavan myöntäessään jo osoittanut piittaamattomuutta pohjaveden suojelua kohtaan, kun antaa näin aralle alueelle tehdä massiivisia maankaivuja ja haitta-aineiden (öljyjen ym.) sijoittamista.

Konginkankaan kyläyhdistys järjesti marraskuun alussa kyläillan, johon kaikki paikalliset valtuutetut osallistuivat kuulemaan kesällä 2021 tehdyn kyläkyselyn tuloksia ja kyläläisten mietteitä sekä kertoivat samalla kuulumisia pääkallonpaikalta. Iso kiitos näille valtuutetuille. Toivottavasti muutkin valtuutetut ovat yhtä innokkaita kuulemaan äänestäjiään myös vaalien jälkeenkin. 

Terveisin

Konginkankaan kyläyhdistys 

Markku Paananen ja Tanja Rämä

Vastaa

 1. Satu Lamberg sanoo:

  Kiitos kyläyhdistykselle tämän tutkimuksen tekemisestä! On erittäin tärkeää, että asukkaiden mielipiteet tuodaan kaupunginpäättäjien tietoon. Parasta olisi ollut tietysti, että kyläyhdistys olisi päässyt kertomaan tulokset suoraan valtuustoon.

  Toivottavasti kuitenkin jokainen uuden kaupunginvaltuuston valtuutettu on niin vastuulllinen päättäjä, että käy lukemassa nämä tutkimustulokset ja kuuntelee oikeasti asukkaitaan.

 2. Ira Viikari sanoo:

  On käsittämätöntä miten niin monen ihmisen huoli ja mielipiteet ohitetaan ja mitätöidään, kuitataan höpsötyksinä ja foliohattuiluna mikäli kaupunki päättäjineen ohittaa tämän kyselyn tulokset ja myllyt rakennetaan. Asia on vakava ja asukkailla tulisi olla painava sana oman asuinympäristönsä suurista muutoksista, puhumattakaan elämän perusedellytyksien kuten puhtaan veden tietoisesta riskeeraamisesta. Pelon sekaisin tuntein tulevaisuuteen katsellaan.

 3. Veera sanoo:

  Todella hieno ja aiheellinen kirjoitus! Mahtavaa, että konginkankaan kyläyhdistyksellä on näin viisasta sakkia ja paljon hyviä näkemyksiä sekä kysymyksiä tässä tekstissä.

 4. Ihmettelijä sanoo:

  Sitä ihmettelen, että tämän kyselyn teki kyläyhdistys. Eikös Äänekosken kaupungin olisi pitänyt kysellä asukkaiden mielipiteitä jo koko projektin alkumetreillä? Kun tulokset on näin selvät, niin kaupunginhallitus olisi voinut hylätä kaavahankkeen jo viime vuonna ja keskittyä muihin asioihin.

 5. Iso Kari sanoo:

  Tottahan se varmaan on että Suolahden Alkon vaikutusalueella on enemmän ihmisiä kuin tällä tuulivoimateollisuusalueella.. Siksi on varmaan tärkeämpi kuunnella heitä, kuin niitä jotka joutuvat elämään tuulivoimaloiden melussa ja välkkeessä, heidä kiinteistöjen arvot romahtaa ja luultavati harkitsevat muuttoa muualle. Harmittaa myös heidän puhtaan pohjaveden puolesta, ehkä se kuitenkin on niin että mieluummin puhdasta viinaa kuin puhdasta vettä? Että kysynpähän vaan, mitä järkeä? Terveisin Kari

 6. M. P. sanoo:

  Vaikka vastustajien joukko on äänekäs, niin on kylällä meitä asian hyväksyjiäki ja jopa kannattajia.

  Toivottavasti kaupunki ei ohita vastustajien mielipidettä, mutta pyrkii tekemään ilmasto- ja kuntatasolla päätöksen, josta hyötyvät kaikki. Moni muu kunta Keski-Suomessa on ottanut vihreän energian edistämisen tuulivoiman muodossa omakseen, ja Äänekoski näyttää tässä ainakin leden palstoja lukiessa hyvinkin taka-paijuisena. Vaikkeivat Äänekosken tehtaan maailman mittakaavassa mitään saastuttajia tietenkään ole, niin savupiipputeollisuudessa on tietty kaiku… Kannattaa katsoa asiaa useammaltakin kantilta.

  Sekin on sanottava vielä loppuun ettei uskalla tämmöisia puoltavia kommentteja omalla nimellä kovin usein kirjoitella, kun täällä kylällä tämä äänekäs joukko kyllä leimaa…

  1. BioSähköMies sanoo:

   Äänekoski ei todellakaan ole takapajula. Äänekosken biotehdas tuottaa sähköä 1,8 terawattituntia vuodessa. Se on 2,5% koko Suomen sähköntuotannosta ja 25% eli neljäsosa Suomessa tuotetusta biosähköstä.

   1. Markku Olavi Paananen sanoo:

    Ja sähkö tuotetaan ilman fossiilisia polttoaineita, puun kuori kaasutetaan sähkö ja lämpöenergiaksi. Tehdas kierrättää lähes kaiken, savukaasut pestään ja otetaan talteen ja niistä valmistetaan laitoksen mäntyöljyn valmistukseen tarvittava rikkihappo.
    Laitos tuottaa kelillä kuin kelillä yli 200 tuulivoimalan verra sähköä. Äänekoski ei tarvitse tuulivoimaa parantaakseen imagoaan. Se on jo hoidettu

  2. Reetta Korjonen sanoo:

   Pakko on nyt kysyä, sinulta M.P. Eli ihminen, jolla on mielipide meistä, mutta ei nimeä. Miksi Äänekoski on takapajula vihreän energian tuottajana. Etkö ole jo näistä kannanotoista huomannut, että tuo tehdas tuottaa jätteestä sähköenergiaa koko Suomen kulutuksesta 2,5 %. Mikäs toinen kunta sen tekee lähiseudulla. Eivät pääse samaan kovin helposti tuskin ollenkaan. On muitakin tekoja kuin tuulen vangitseminen. Se alue tuottaa sitä tehtaan raakapuuta avohakattavaksi ja hiilinieluna n. 15-20ha vuosittain. Ilmastotekoja sekin on, että huolehdimme hiilinieluista, mitä tuo voimaloiden avattu 20 ha avaa ja pitää avoinna ikuisesti.

   1. M. P. sanoo:

    Tossa biotuotetehtaassa on se vitsi ettei niitä ihan mahdottomasti voi rakentaa, jotta huolehditaan myös puukannasta, jonka kyly sitoa hiiltä on oleellinen juttu ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sähköistyksen aiheuttamaan sähkötarpeen lisääntymisen vuoksi tarvitaan rinnalle muitakin keinoja, joista tuulivoima on kiistatta kustannustehokkain.

 7. Muuttolintu sanoo:

  HALOO Äänekosken päättäjät, avatkaa silmänne! Miten monta asukasta tai perhettä te olette valmiita uhraamaan tälle tuulivoima-hankkeelle? Kuinka monta veronmaksajaa Äänekoskella on varaa menettää? Entäs Liimattalaan takaisinmuuttoa harkitsevat paluumuuttajat, haluatteko menettää heidätkin? Tuon asukaskyselyn mukaan 46 harkitsee jo nyt poismuuttoa, jos ne myllyt tänne rakennetaan.

  1. Osku sanoo:

   Voin ostaa Liimattalasta järvenrannalta talon jos niitä kerran tulee noin rytinällä myyntiin. Tosin voihan niitä muutkin olla hankkimassa. Luulisin että hinnatkin ovat kohdallaan. Toivottavasti siivet pyörii pian.

  2. Tapsa sanoo:

   Jos hinta on kohdillaan niin voisin minäkin paikkakunnalle muuttaa. Tuskin se meteli kaupunkialutta nummempaa on ja hajuhaittojakin varmaan vähemmän.

 8. MarjaTerttu sanoo:

  TuulivoimaPUISTO on todella harhaanjohtava nimitys tämmöiselle sähkövoimala-alueelle. Puisto on hoidettu viheralue kaupunkirakenteen keskellä asukkaiden virkistyskäyttöä ja vapaa-ajan viettoa varten. Suuri teollisuusalue sen sijaan rajoittaa asukkaiden vapaa-ajan viettoa. Kukapa viihtysi melun keskellä samoilemassa, marjastamassa tai sienestämässä. Äänekosken keskustassa on Rantapuisto, Sibeliupuisto, Huuhan puisto ja muitakin. Ette kai päättäjät luule, että ”tuulipuisto” olisi kiva puisto Konginkankaan asukkaille? Pieleen meni ja pahasti.

 9. Pekune sanoo:

  Ilmeisesti tämä äänekäs joukko suorastaan toivoo tai jos ei toivo niin se ainakin edistää taantumuksellisella toiminnallaan joukkopakoa, muuttamaan Äänekoskelta jollekin edistyksellisemmälle paikkakunnalle. Minä ainakin harkitsen tuota. On lukuisia paikkakuntia Suomen niemellä, joissa arvostetaan ajanmukaista ja saasteetonta energiamuotoa, mistä kuntatalous saa vielä piristysruiskeen, verotuottoja taantuvillekin paikkakunnille. Äänekoskella luullaan olevan rikkaita, kun isot tehtaat antavat hyväpalkkaisia työpaikkoja kaikelle kansalle. Kuitenkin väki vähenee ja väki vanhenee.

  1. Muuttomies sanoo:

   Jos tarvitset muuttoapua, niin voin tulla auttamaan. Vaihtoehtoisesti jos nuo tuulimyllyt tulevat niin voin myydä sinulle taloni, pääset alle 1,5 kilometrin päähän ihastelemaan tuota ”saasteetonta” energiamuotoa, tässäkin tapauksessa voin tulla auttamaan muutossa.
   En henkilökohtaisesti ole täysin tuulivoimaa vastaan, mutta silloin kun tuollainen teollisuusalue aiotaan rakentaa liian lähelle asutusta ja pohjavettä niin vastustan. Henkilökohtaisesti tulen vastustamaan tätä hanketta loppuun asti, ja jos tulee joukkopako niin aivan sama!!

  2. Reetta Korjonen sanoo:

   Tämä hanke on oiva esimerkki siitä, kuinka vähän meidän kuntalaisten mielipide on esillä kuntia hallinnoitaessa ja kehitettäessä. Oletteko selvittäneet mitä nuo ministeriöt, eduskunta, Elyt, Maakuntien liitot, kuntaliitto jne.keskustelevat meidän tarpeistamme. Se onkin mielenkiintoinen matka ja kukas ja mistä asti sitä laivaa ohjataan. Tämä maa on luisunut konsulttilandiaksi, joka ei näe eikä kuule ihmisiä, yksilöitä, alueita tai heidän inhimillisiä arvoja ja tarpeita. Ainoa arvoperusta on sillä, mikä voidaan muuttaa rahaksi tai vietäväksi ulos. Väliä ei ole sillä jääkö vaihtokaupalla muuta kuin pilattu luonto ja autioituvat kylät ja kaivellut maaperät. Tämä alue on niin ainutlaatuinen ja monella kriteerillä suojelua vaativa, että siihen voimalaitoksen rakentaminen lähentelee sellaista toimintaa mitä ei voi hyväksyä tai korvata millään rahalla. Siinä vaarantuu pohjoisen Keski-Suomen ainutlaatuinen oma järvilohikanta, joka on juuri kovan työn kautta saatu elpymään. Onkos niitä siellä vihreällä kaupunginosalla nähty? Tutustukaa tuohon konsulttivetoiseen kuntademokratiaan, niin ehkä alatte tietää, miksi täti on setä.

 10. Petteri Nieminen sanoo:

  Konginkankaalaiset minä ilmoitan teille suuren ilon on ainakin yksi puolue joka vastustaa tätä hanketta teidän kanssa me Perussuomalaiset seisomme yhteisrintamassa.PPP

  1. Markku Paananen sanoo:

   Lämmin kiitos teille. Te taidatte ymmärtää yskän siitä, että toisten takapihoille ei saa rakentaa, ei ainakaan kysymättä siihen lupaa. On älytöntä että ainoa varma voittaja Energiaquelle omine adiantuntijoineen sanelee pelisäännöt, ottaa härskisti voitot ja jättää toiminnan pyörittämisen ties kenelle. Se on varmaa, että lopulta viulut maksaa me lähiasukkaat ja veronmaksajat.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy