ÄKS

Mielipide: Yhteistyö järjestöjen kanssa tekee aluevaltuutetusta vahvemman terveyspäättäjän

15.01.2022 11:07

Aluevaalit lähestyvät ja vaalipäivänä 23.1. ovat selvillä Keski-Suomen hyvinvointialueen 69 aluevaltuutettua. Tulevat valtuutetut vastaavat aluevaltuustossa sosiaali- ja terveyspalveluistamme sekä pelastustoimestamme. Äänestämisen tärkeyttä ei voi kyllin korostaa, sillä kyse on hyvin tärkeistä, meidän jokaisen arkea koskevista asioista.

Alueellisena sydänjärjestönä me Keski-Suomen Sydänpiirissä ja paikallisissa Sydänyhdistyksissä odotamme yhteistyötä tulevien aluevaltuutettujen kanssa, joiden uskomme pyrkivän vahvistamaan itselleen vahvan terveyspäättäjän roolin Keski-Suomessa. Tuemme heitä osaltamme laaja-alaisen yhteistyöverkoston rakentamisessa alueemme sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa. Tarjoamme pitkän kokemuksemme toiminnastamme terveydenhuollon osana esimerkiksi terveyden edistämiseen, sairauksien hoitoon ja vertaistukeen sekä ikääntyneiden tukeen liittyvissä asioissa. Vahvuutemme on aina ollut ymmärrys ihmisten arjesta ja palveluiden kehittämisestä asiakaslähtöisesti. 

Sote-järjestämislaki edellyttää myös Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston tekevän yhteistyötä sote-järjestöjen kanssa, mm. edistäen niiden toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia. On kuitenkin tärkeää, että valtuutettu itse näkee ja ymmärtää järjestöjen merkityksen ja mahdollisuudet osana alueellisen hyvinvoinnin rakentumista. Järjestöjen rooli on toimia mm. julkisten palveluiden täydentäjänä esimerkiksi tarjoamalla tukea ja toimintoja osaksi palveluketjua tai -kokonaisuuksia, kuten myös Valtioneuvosto asian esittää aluevaltuutetun oppaassaan.

Keski-Suomen Sote-valmisteluissa on luotu Osallisuuden ja Järjestöyhteistyön mallit jäsentämään aluevaltuuston järjestöyhteistyötä.  On tärkeää, että luotua malleja hyödynnetään, sillä ne yhtenäistävät toimintakulttuureja, parantavat asukkaiden mahdollisuutta osallistua palveluiden kehittämiseen sekä lisäävät sote-palveluita tuottavien ja järjestävien organisaatioiden ymmärrystä järjestöjen merkityksestä ja kyvystä kehittää sote-palveluita asiakasosallisuutta hyödyntäen. 

Yhteistyö järjestöjen kanssa tekee aluevaltuutetusta vahvemman terveyspäättäjän. Olethan sinäkin mahdollisena tulevana päättäjänä luomassa hyvinvoivaa Keski-Suomea, jossa järjestöjen tekemä työ ja osaaminen on osa kokonaisuutta. 

Puheenjohtaja Martti Sormunen, Ala-Keiteleen Sydänyhdistys ry

Toiminnanjohtaja Kristiina Pigg, Keski-Suomen Sydänpiiri ry

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy