ÄKS

Päällystevaurioita korjataan eri näkökulmista ja useassa urakassa

19.10.2021 09:19

Teiden päällystevaurioiden korjaamisen nopeus riippuu karkeasti ottaen siitä, mikä vaurion aiheuttama haitta on liikenneturvallisuuden ja ajomukavuuden kannalta. Myös tielle suunnitelluilla pitkän ajan toimenpidesuunnitelmilla on vaikutusta. Niukkojen resurssien vuoksi pyritään aina löytämään kokonaisvaltainen ja kustannustehokas ratkaisu, mikäli kyse ei ole aivan akuuttia korjausta vaativasta vauriosta.

 

Tienpitäjänä ELY-keskus saa ajoittain ankaraakin kritiikkiä päällystevaurioista, erityisesti rei´istä ja urista tiellä. Valitettavasti osaan korjausta vaativista toimenpiteistä ei pystytä reagoimaan niin nopeasti kuin asiakaspalautteissa toivottaisiin. Tämä johtuu resursseista, jolloin joudutaan priorisoimaan.  

Päällystevaurioiden korjaaminen jakautuu kolmeen eri menettelyyn:

    • Akuutit päällystepaikkaukset (varmistetaan maanteiden päivittäinen liikennöitävyys, reagoidaan välittömästi)
  • Ohjelmoidut päällystepaikkaukset (varmistetaan riittävä palvelutaso seuraavaan päällystysohjelman mukaiseen päällystykseen saakka, reagointiaika 2 viikkoa – 6 kuukautta)
  • Päällystysohjelman mukaiset päällystystyöt (yhtenäisen vaurioituneen osuuden päällystäminen kokonaisuudessaan uudelleen ja tarvittaessa rakenteen parantaminen, reagointiaika 6 – 24 kuukautta)

Akuutista paikkauksesta päällystysohjelman mukaisiin paikkauksiin

Liikenteelle vaaralliset ja ajomukavuutta oleellisesti haittaavat vauriot syntyvät yleensä yllättäen ja vaativat välitöntä korjausta tienkäyttäjien ja omaisuuden turvallisuuden varmistamiseksi.

– Akuutit paikkaukset tehdään useasti kiireellisyyden vuoksi heikoissa olosuhteissa ja lyhyen toimenpideajan vuoksi materiaaleilla, joilla ei kaikissa tapauksissa saada aikaan kestävää lopputulosta. Ennen kestävämmän korjauksen toteutusta voi vaurio uusiutua ja aiheuttaa tienkäyttäjälle ylimääräistä haittaa, ylläpitovastaava Markus Simonen muistuttaa.

Muut kuin akuutit ja välitöntä toimenpidettä vaativat vauriot korjataan ohjelmoidusti eli korjaustöistä on etukäteen laadittu suunnitelma korjausmenetelmästä ja käytettävistä materiaaleista sekä arvioitu kustannukset.

Päällystysohjelma laaditaan 1-3 vuodeksi eteenpäin ja se sisältää suunnitelman kokonaan uudelleen päällystettävistä maanteiden jaksoista sekä rakenteen parantamiskohteista. Ohjelma perustuu muun muassa päällystettyjen maanteiden ennustettuun kuntotilanteeseen, asiakaspalautteisiin, rahoitukseen, tien merkittävyyteen sekä tienpitäjän havaintoihin ja näkemykseen päällysteiden kuntotilanteesta.

Tavoitteena kestävämmät päällysteet ja paikkaukset

Muuttuva ilmasto ja vaihtelevat sääolosuhteet asettavat päällysteet ja niiden paikkaukset entistä kovemmalle rasitukselle. Laadukkaisiin ja kestäviin päällysteisiin sekä paikkauksiin onkin kiinnitetty viime vuosina yhä enemmän huomiota.

– Keski-Suomen ELY-keskus osallistuu kehittämistyöhön yhdessä muiden ELY-keskusten, Väyläviraston ja alan yritysten kanssa. Kehittämistyö on jatkuvaa ja tavoitteena on, että nyt otetut kehitysaskeleet alkavat näkyä kuntotilanteessa lähitulevaisuudessa, Simonen mainitsee.

Tienpitäjän tavoitteena on kehittää paikkaustoimintaa siten, että kestävämpiä paikkauksia olisi mahdollista saada yhä laajemmin ja tarpeen mukaan nopeammin kaikissa olosuhteissa. Paikkausurakoissa urakoitsijoiden on mahdollisuus esittää uusia ja innovatiivisia paikkausmenetelmiä urakassa toteutettavaksi. Lisäksi uusia menetelmiä voi pienessä mittakaavassa kokeilla yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa erillisellä sopimuksella.

– Liikenteelle vaaralliset ja ajomukavuutta oleellisesti haittaavien päällysteen vaurioiden korjaaminen sisältyy maanteiden hoitourakoihin, joissa on järjestetty tarvittava päivystysvelvollisuus sekä toimintavalmius viipymättä tehtäville korjauksille. Ei siellä jäädä ihmettelemään, Simonen korostaa.

Tienkäyttäjiltä toivotaan yhteydenottoja etenkin liikenneturvallisuuden kannalta selkeästi vaarallisista kohteista, jotka vaativat akuutteja korjaustoimenpiteitä. Liikennettä vaarantavasta ongelmasta voi ilmoittaa suoraan Tieliikennekeskusten Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100 (24/7, pvm).

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy