Palvelu- ja Kuntoutuskoti Elonilon valvonta päättynyt – palveluntuottaja lopetti toiminnan


Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt Palvelu- ja Kuntoutuskoti Elonilon valvonnan palveluntuottajan ilmoitettua toiminnan lopettamisesta 24.1.2020.

 

Näin ollen toiminnan valvonta ja yksikön luvan voimassaolo on päätetty 13.2.2020.  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto velvoitti 20.12.2019 antamallaan päätöksellä palveluntuottajan hankkimaan yksikköön laissa edellytetyn kelpoisuuden omaavan palvelujen vastuuhenkilön ja sairaanhoitajan. Määräys annettiin toiminnan keskeyttämisen uhalla.

Suolahdessa sijaitseva Palvelu- ja Kuntoutuskoti Elonilo Oy oli mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö.

Vastaa