ÄKS

Paperitehtaan loppu Äänekoskella vain alkusoittoa – Metsä Board kertoi jatkosta

10.12.2014 15:18
Husum on tuttu paikka monelle Äänekoskenkin paperimiehelle. Nyt muutoksen tuulet puhaltavat myös Ruotsinmaalla.

Metsä Board suunnittelee paperituotannon lopettamista kokonaan. Äänekosken tehtaan sulkeminen joulukuussa 2011 oli ilmeisesti siis vain pientä ennakkoa tulevasta. Keskiviikkona antamansa pörssitiedotteen mukaan Metsä Board aikoo lisäksi kasvattaa kartonkiliiketoimintaansa ja harkitsee rakennemuutoksensa loppuunsaattamisen rahoittamista osittain osakeannilla.

Metsä Board Oyj omistaa Metsä Groupista 24,9 prosenttia. Samaan konserniin kuuluva Metsä Fibre suunnittelee noin 1,1 miljardia euroa maksavan biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle korvaamaan nykyinen sellutehdas. Tehtaan vuotuinen sellukapasiteetti olisi 1,3 miljoonaa tonnia, mikä on noin 800 000 tonnia enemmän kuin Äänekosken nykyinen tuotanto. Metsä Fibren on tarkoitus tehdä lopullinen investointipäätös keväällä 2015, jolloin tehdas käynnistyisi vuoden 2017 aikana.

Alustavien suunnitelmien perusteella Metsä Boardin projektiin sijoittama pääoma olisi enintään 30 miljoonaa euroa. Metsä Boardin omistusosuus Metsä Fibressä pysyy ennallaan 24,9 prosentissa myös suunnitellun Äänekoski-investoinnin jälkeen.

Metsä Board aikoo lisäksi käynnistää käynnistää uusia toimenpiteitä saattaakseen loppuun rakennemuutoksensa kartonkiyhtiöksi ja investoi noin 170 miljoonaa euroa uuteen taivekartonkikoneeseen Husumin tehtaalla Ruotsissa. Koneen vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 400 000 tonnia, ja se käynnistyy alkuvuonna 2016. Täysi tuotantoteho arvioidaan saavutettavan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Husumin tehtaan paperituotannon suunnitellaan loppuvan pääosin vuoden 2015 lopussa ja kokonaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Näillä toimenpiteillä Husumin tehtaalla, mukaan lukien myös kasvavat ensikuitulainerin myyntimäärät, arvioidaan olevan noin 50 miljoonan euron positiivinen vaikutus Metsä Boardin vuotuiseen liiketulokseen verrattuna vuoden 2014 kolmen ensimmäisen neljänneksen toteumaan. Tulosparannuksen arvioidaan toteutuvan pääosin vuodesta 2017 ja täysimääräisesti vuodesta 2018 alkaen.

Metsä Board suunnittelee myös uusia toimenpiteitä Saksassa sijaitsevan Gohrsmühlen tehtaan tappioiden eliminoimiseksi. Ensisijainen tavoite on myydä tehdas vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana. Jos myynti ei toteudu tavoiteaikataulussa, Metsä Board käynnistää muita toimenpiteitä tehtaan raskaiden tappioiden eliminoimiseksi. Gohrsmühlen tehtaalla on noin 480 työntekijää, ja sen päätuotteita ovat valupäällystetty erikoispaperi ja etikettipaperi. Tehtaan vuotuinen liikevaihto on noin 85 miljoonaa euroa ja annualisoitu liiketappio noin 20 miljoonaa euroa vuoden 2014 kolmen ensimmäisen neljänneksen toteumaan suhteutettuna.

Metsä Board suunnittelee rahoittavansa edellä mainitut toimenpiteet nykyisillä kassavaroilla, luottolimiiteillä, operatiivisella kassavirralla ja mahdollisesti myös hallituksen yhtiökokoukselta saamaan antivaltuuteen perustuvalla noin 100 miljoonan euron suuruisella merkintäoikeusannilla, joka pyritään toteuttamaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Metsä Boardin pääomistaja Metsäliitto Osuuskunta on sitoutunut osallistumaan mahdolliseen antiin omistuksensa mukaisesti noin 43 miljoonalla eurolla.

Metsä Board uusii johtamis- ja raportointirakenteensa varmistaakseen uusien kasvu- ja uudelleenjärjestelytoimenpiteidensä menestyksekkään toteutuksen ja vahvistaakseen asemaansa johtavana kartonkiyhtiönä. Tästä kertova erillinen pörssitiedote on julkaistu samanaikaisesti tämän tiedotteen kanssa.

– Näillä rakennemuutoksemme loppuun saattavilla toimenpiteillä kasvatamme ydinliiketoimintaamme merkittävästi ja irtaudumme heikosti kannattavasta paperituotannosta. Kannattavuutemme nostetaan uudelle, aiempaa paremmalle tasolle, ja taseemme on jatkossakin vahva, toimitusjohtaja Mika Joukio kommentoi.

Kartonkiliiketoiminnan kasvattaminen ja
suunniteltu irtautuminen paperituotannosta

Metsä Boardin strategiana on kasvattaa kannattavasti ensikuidusta valmistettujen kartonkien liiketoimintaan ja irtautua kysynnän laskusta kärsivästä paperituotannosta. Tänään julkistetut toimenpiteet vahvistavat yhtiön asemaa ensikuitukartonkien markkinajohtajana ja mahdollistavat heikosta paperiliiketoiminnasta luopumisen kokonaan. Näiden uusien toimenpiteiden myötä Metsä Boardin vuotuinen kartonkikapasiteetti nousee noin 1,4 miljoonasta yli 2 miljoonaan tonniin vuoteen 2018 mennessä.

– Taivekartonki- ja ensikuitulaineriliiketoimintamme ovat kasvaneet vahvasti viime vuosina. Ekologisten, turvallisten ja kustannustehokkaiden taivekartonkiemme kysyntä on viime aikoina kasvanut erityisesti Pohjois-Amerikassa. Meidän on lisättävä taivekartongin tuotantokapasiteettia, jotta voimme jatkaa kannattavaa kasvua. Laajojen selvitysten lopputuloksena olemme päättäneet investoida uuteen koneeseen Husumissa, joka on suurin tehdasintegraattimme. Husumin iso kaksilinjainen sellutehdas, moderni päällystysteknologia, tehokas voimalaitos ja oma satama mahdollistavat erittäin kustannuskilpailukykyisen vaihtoehdon kasvattaa taivekartonkikapasiteettia, Joukio sanoo.

Investoinnin jälkeen Metsä Boardin vuotuinen taivekartongin tuotantokapasiteetti on noin 1,3 miljoonaa tonnia. Husumin tehtaan uusi noin 400 000 tonnin taivekartonkituotanto on tarkoitus myydä pääasiassa Euroopan ulkopuolisille markkinoille, erityisesti Pohjois-Amerikkaan sekä maailmanlaajuisesti tarjoilupakkaussegmenttiin. Metsä Board laajensi liiketoimintansa tarjoilupakkauksiin alkuvuonna 2014. Metsä Board pystyy joustavasti sopeuttamaan tuotantokapasiteettiaan tulevina vuosina markkinoiden kysyntä-tarjontatilanteen niin edellyttäessä.

Metsä Board aloitti päällystämättömien täysvalkaistujen ensikuitulainereiden tuotannon Husumissa vuonna 2013 ja laajensi tuotannon päällystettyihin lajeihin vuonna 2014. Tällä hetkellä lainerituotanto on tasolla, joka vastaa yli 100 000 tonnin vuotuista myyntiä. Metsä Boardin tavoitteena on kasvattaa Husumin lainerituotanto lähes 300 000 tonniin vuoteen 2018 mennessä. Tuotanto on tarkoitus myydä sekä Eurooppaan että Pohjois-Amerikkaan, yhä enemmän myös uusiin loppukäyttöihin esimerkiksi ruokapakkaamisessa.

Metsä Board suunnittelee lopettavansa paperin tuotannon Husumissa pääosin vuoden 2015 loppuun mennessä. Lopetettavaksi suunniteltu vuotuinen paperin tuotantokapasiteetti on yhteensä noin 600 000 tonnia. Henkilöstövaikutukset selviävät yhteistoimintamenettelyssä, joka käynnistetään välittömästi.

Investointien ja suunniteltujen sulkemisten jälkeen Husumissa on kaksi kartonkikonetta:
– Kartonkikone 1, jonka vuotuinen taivekartongin tuotantokapasiteetti on noin 400 000 tonnia.
– Kartonkikone 2 (nykyinen Paperikone 8), jonka vuotuinen ensikuitulainerikapasiteetti on noin 300 000 tonnia. Koneella jatketaan päällystämättömien hienopaperirullien tuotantoa, kunnes lainerin myynti saavuttaa koneen maksimituotannon.

Husumin vuotuinen sellun tuotantokapasiteetti on noin 750 000 tonnia kemiallista havu- ja lehtipuusellua. Paikan päällä tuotetun kemiallisen sellun lisäksi uudessa taivekartonkituotannossa hyödynnetään Suomessa sijaitsevan Kaskisten tehtaan kemihierretuotanto lähes kokonaisuudessaan vuodesta 2016 alkaen.

Taloudelliset vaikutukset

Taivekartonki- ja laineriliiketoiminnan kasvattamisen sekä Husumin paperituotannosta suunnitellun luopumisen seurauksena Metsä Boardin vuotuisen liikevaihdon arvioidaan pysyvän suunnilleen ennallaan. Uusilla toimenpiteillä Husumin tehtaalla arvioidaan olevan noin 50 miljoonan euron positiivinen vaikutus Metsä Boardin vuotuiseen liiketulokseen ilman kertaluonteisia eriä verrattuna vuoden 2014 kolmen ensimmäisen neljänneksen toteumaan. Tulosparannuksen arvioidaan toteutuvan pääosin vuodesta 2017 ja täysimääräisesti vuodesta 2018 alkaen.  Husumin investointiseisokin ja suljettavaksi suunnitellun paperikapasiteetin nopeutettujen poistojen arvioidaan heikentävän liiketulosta vuonna 2015 noin 20 miljoonalla eurolla.

Linerboard and Paper -liiketoiminta-alueen vuoden 2014 viimeisen neljänneksen liiketuloksen arvioidaan sisältävän 14 miljoonan euron kertaluonteisen kustannuksen, joka liittyy Husumin tehtaan paperikapasiteetin suunniteltuun sulkemiseen. Cartonboard-liiketoiminta-alueen vuoden 2014 viimeisen neljänneksen liiketuloksen arvioidaan sisältävän noin 27 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalennuksen Gohrsmühlen tehtaan heikon kannattavuuden seurauksena.  Erillinen pörssitiedote vuoden 2014 viimeisen neljänneksen kaikista kertaluonteisista eristä on julkaistu samanaikaisesti tämän tiedotteen kanssa.

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy