ÄKS

Saavutettavuudessa parantamisen varaa

31.07.2020 11:39
Saavutettavuus tarkoittaa helppokäyttöisiä verkkopalveluja, ilman turhia kikkailuja. Saavutettavuudesta hyötyy kaikki!

Kun puhutaan saavutettavuudesta, se mielletään asiaksi, joka koskee vammaisia. Näin ei suinkaan ole, sillä saavutettavuuden esteistä voi tulla kenen tahansa eteen. Nyt on jo kiire, jotta kaupungin verkkosivut saadaan lain mukaiseen kuntoon. 

 

Euroopan parlamentin saavutettavuusdirektiivi saatiin valmiiksi lokakuussa 2016. Direktiivillä varmistetaan, että jokainen meistä pystyy käyttämään julkisia verkkopalveluita – vammasta tai toimintarajoitteista huolimatta. Saavutettavuusdirektiivi asettaa julkisille verkkopalveluille vaatimuksia, jotka pitää täyttää. Äänekosken kaupungin verkkosivut ovat oiva esimerkki toimintarajoitteiselle vaikeaselkoisista sivuista. 

Saavutettavuus on erityisen tärkeää vammaisille, ikäihmisille tai kognitiivisista ongelmista kärsiville.

Nykyään asiointi tapahtuu hyvin pitkälti verkossa, joten saavutettavuusdirektiivi koskee julkishallinnon verkko- ja mobiilipalveluita. Mukaan kuuluvat muun muassa kunnat, koulut ja virastot. sekä vesi- ja energiahuolto. Direktiivin vaatimukset koskevat kuntien lisäksi valtion viranomaisia ja itsenäisiä liikelaitoksia, kuten Kelaa ja Postia. Myös yliopistot, kirkko ja katsastuskonttorit ovat direktiivin vaatimuksen alla olevat tahot. Äänekosken kaupungin verkkosivut eivät ole suunniteltu siten, että ne toimisivat ruudunlukuohjelmaa käytävälle. Saavutettavuus on sisällöntuottajan vastuulla joten laki velvoittaa kaupunkia parantamaan verkkopalveluitaan. 

Visuaalisen ilmeen uudistuksen myötä kaupungin nettisivut saivat kasvojenkohotuksen tammikuussa vuonna 2018. Harmi sinällään, sillä saavutettavuutta ei otettu huomioon verkkosivu-uudistuksessa lainkaan. Se näkyy esimerkiksi siinä, että kaupungin sivujen päävärinä on käytetty vihreää pohjaa jossa teksti näkyy valkoisella fontilla. Kaupungin etusivulla pyörii karuselli, ja ruudunlukuohjelma tökkää liikkuvaan kuvaa. 

Ruudunlukuohjelma on välttämätön vaikeasti näkövammaiselle tai sokealle tietokonetta käyttävälle. Ohjelma välittää tietokoneen näytöllä olevan informaation pistenäytölle pistekirjoituksena tai puhesyntetisaattorille.

Ruudunlukuohjelmaa käyttävän on lähes mahdotonta päästä Äänekosken kaupungin verkkosivuilta etsimäänsä paikkaan. Keski-Suomen Näkövammaisten yhteyshenkilö kaupungissamme on Anni Kunelius. Hän on ollut sokea syntymästään saakka. Kunelius vahvistaa ÄKSälle kaupungin verkkosivujen toiminnalliset puutteet.

– Kaupungin sivut eivät tahdo toimia ruudunlukuohjelmalla. Monen mutkan kautta saattaa päästä löytämäänsä kohteeseen, esimerkiksi terveyspalveluihin tai kaupunginvaltuuston tekemiin päätöksiin. Hakemaasi kohtaa on hyvin vaikea löytää, Anni Kunelius sanoo.

Kunelius kokee älypuhelimen käytön hankalaksi ruudunlukuohjelman kautta. 

– En uskalla mennä pankkiasioita kännykällä hoitamaan. Tätä nykyä voin käytää älypuhelinta hirmuisen heikolla menestyksellä, kun taas oli lisätty evästeitä verkkopankkiin, ja tämä vaikeuttaa asiointia entisestään, Kunelius harmittelee. 

Eniten harmitusta tulee ihmiskontaktien vähenemisestä kun palveluita ohjataan verkkoon. 

– Emme saa koskaan kaikkia nykytekniikan piiriin. On hyvin surullista, kun palvelua ei saa enää ihmiseltä, vaan verkosta. 

Kunelius testasi pyynnöstämme myös Äänekosken Energian sivut. Ensi tuntuma on, ettei paljon erilaisia elementtejä sisältävät sivut toimi sokean tarpeisiin. 

– Energian sivut ovat aika luettavat, mutta väritys voi olla jollekin ongelmallinen. Liimattalan vedenkeittokehotus on erittäin selkeästi luettava, mutta toisaalta hyvin hallitseva, jonka vuoksi muita tietoja täytyy hakea ne löytääkseen, Anni Kunelius sanoo. 

Soitto kaupungintalolle vahvistaa epäilyä, ettei kaupunki ole asian päällä. Tietohallinnosta vastaava ylin virkamies, talousjohtaja Tapani Hämäläinen, ei ollut saavutteavuusdirektiivistä kuullutkaan. 

– Tämä tuli aivan uutena asiana minulle. Täytyy alkaa heti ottaa selvää ja ryhtyä toimeen, Hämäläinen lupaa. 

Kaupungin hallintojohtaja Aleksi Heikkilä on sen sijaan kartalla direktiivin suhteen. Hän kertoo ottaneensa asiaa puheeksi kaupungintalolla ”joskus tammi-helmikuun paikkeilla”. 

– Olen tietoinen lainsäädännöstä, ja nyt se ei meillä vielä täyty. Ikävä kyllä verkkosivujemme julkaisualusta ei anna meille mahdollisuutta ryhtyä pikaisiin toimiin, Heikkilä pahoittelee. 

Kysymykseen miksi asiaa ei huomioitu kaupungin verkkosivu-uudistuksen yhteydessä, ei Heikkilä osaa vastata. 

– Kyllä tämä olisi jo silloin pitänyt ottaa huomioon. Sanotaanko nyt vaikka näin, että kotisivu-uudistusta tehtäessä ei konehuoneen puolella tapahtunut mitään, mutta pintamaaleja vaihdettiin. Uusia tehdessä  erityisen tärkeään asemaan nousevat sivuja käyttävien kommentit ja huomiot, Heikkilä sanoo.

Soittokierroksemme jälkeen alkoi tapahtua: Tapani Hämäläinen kertoo, että Äänekosken kaupungin verkkosivujen ylläpidosta vastaavan Codesign Oy:n kanssa on sovittu, että sivustolla huomioidaan direktiivin vaatimukset. 

– Ensimmäinen työvaihe on sivuston rakenteen suunnittelu ja käytettävän koodin standardien yhdenmukaistaminen, siten että tarvittavat palvelut voidaan ottaa mahdollisimman helposti ja taloudellisesti käyttöön. Tyylikkään ja siistin ulkoasun lisäksi sivustoista pyritään tekemään selkeästi luettava ja skaalautuvia myös mobiililaitteille. Osalle sivustoja voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön myös ”Teksti puheeksi palveluja”. Esimerkiksi ReadSpeakerin avulla voi kuunnella verkkosivulle kirjoitetun tekstin ääneen luettuna.

Asia on siis työn alla. 

– Tavoite on edelleen, että Äänekosken kaupungin www-sivut täyttävät kyseiset vaatimukset määrä-aikaan mennessä, Hämäläinen arvioi. 

– Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivujen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.

– Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021 mennessä

– Määräpäivään mennessä sivuilta tulee myös löytyä saavutettavuusseloste.  

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy