ÄKS

Seurakunnan tilinpäätös plussalle

02.06.2021 19:11
Tilinpäätös on plussalla.

Kirkkovaltuusto nuiji vuoden 2020 tilinpäätöksen valmiiksi. 

 

Kirkkoneuvosto esitti kirkkovaltuustolle, että tilinpäätöksen osoittama ylijäämä 4 377,28 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-  /alijäämään. 

Ulkoiset toimintakulut olivat talousarviossa 3 475 000 euroa. Toteutuma on 3,259 miljoonaa euroa eli toimintakuluja säästyi noin 216 000 euroa.

Toimintatuottoja saatiin noin 548 639 euroa kun talousarviossa tuottoja oli arvioitu 549 190 € eli toteutuma on 99.9 prosenttia. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli noin 16,8 prosenttia.

Valtionrahoitusta saatiin tilivuonna 364 164 euroa lakisääteisten tehtävien eli väestökirjanpidon ja hautaustoimen hoitamista varten. Kirkollisverot ja valtionosuus yhdessä ovat 3, 351 miljoonaa euroa ja se riitti kattamaan kaikki ulkoiset toimintakulut.  

Kirkon keskusrahastomaksuja maksettiin 121 893 euroa. Verotulojen mukaan määräytyvän eläkerahastomaksun osuus oli 154 711 euroa. Verotuskustannusten osuus oli 49 440 euroa. Talousarviolainojen korkokuluja maksettiin 30 256 euroa. Osa pitkäaikaisesta lainasta on korkosuojattu toukokuulle 2022 saakka.

Tuloslaskelman vuosikate on 301 466 euroa. Talousarvioon verrattuna vuosikate on arvioitua parempi, sillä vuosikate oli budjetissa noin 218 000 euroa. Vuosikate riitti kattamaan poistot täysimääräisesti. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli yhteensä 298 071 euroa. Tilikauden tulos on 3 394 euroa positiivinen ja poistoerokirjauksen jälkeen ylijäämä on 4 377 euroa. Talousarviossa alijäämäarvio oli 80 545 euroa eli se huomioiden tulos on noin 85 000 euroa arvioita parempi.

Taseen loppusumma on tilinpäätöksessä 8 898 325 euora. Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä oli vuoden lopussa 612 540 euroa. Vuoden lopussa korollinen velkapääoma on n. 1,556 miljoonaa euroa. Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin noin 105 000 eurolla. Lainoja on otettu Äänekosken kirkon korjaus- ja laajennushankkeeseen vuonna 2013. 

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilivuonna n. 102 872 euroa kolmessa eri hankkeessa. Viime vuoden investoinneista mainittakoon Suolahden hautausmaan laajennus sekä Konginkankaan tapulin korjaus.

Verotuloennuste näyttää tasaisesti laskevaa käyrää. 2007 vuoden lähes 17 000 jäsenestä on alas tultu 13 000 jäseneen. Kehityksen alamamäki peilaa kaupungin laskevaan väkilukuun, vaikkakin seurakunnan käyrä laskee jyrkemmin, sillä kirkon jäsenyydestä erotaan. Vuoteen 2030 arvioidaan seurakunnan jäsenmäärän olevan noin 10 000. Äänekoskella jäsentä kohden kirkollisveroa maksettiin 225 euroa.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy