ÄKS

Seurakunnan tilinpäätös ylijäämäiseksi

02.06.2022 09:46
(Kuva: Äänekosken Seurakunta)

Äänekosken seurakunnan taloudellinen tilanne parani vuoteen 2020 verrattuna useilla talouden tunnusluvuilla mitaten. Tilinpäätös meni mukavasti plussan puolelle. 

 

Tilanteeseen vaikuttivat toimintatuottojen kasvu ja toimintakulujen säästö, verotulojen kasvu sekä investointimenojen vähäisyys. Toisaalta jäsenmäärän lasku jatkui edelleen, vuoden lopussa jäsenmäärä oli 12 956 vähentyen edellisvuodesta 327 jäsenellä. 

Tilikauden tulos on 259 518 euroa ylijäämäinen. Tuloksen arvioinnissa on kuitenkin huomioitava kertaluonteisina erinä Kivilahden leirikeskuksen myynnistä saatu n. 60 100 euron myyntivoitto ja testamenttituotto 15 000 euroa kuluerineen.

Toimintatuotot olivat yhtensä 733 183 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 184 543 euroa ja ilman edellä mainittuja kertaluonteisia eriäkin lisäys oli noin 109 000 euroa. Talousarvioon nähden toimintatuotot kasvoivat 6,0 prosenttia eli noin 43 900 euroa.

Toimintakulut olivat 3,344 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä n. 85 000 euroa. Toimintakulujen kasvua selittää koronaepidemian rajoitusten väheneminen edellisvuodesta eli määrärahojen käyttö palautui toiminnan osalta tavanomaiselle tasolle palvelujen ostoissa ja aineissa sekä tarvikkeissa. Talousarvioon nähden toimintakulut alittuivat kuitenkin 3,0 prosenttia eli n. 105 000 euroa.

Kirkollisverojen tuotto oli 3,141 miljoonaa euroa, mikä on n. 154 000 euroa (5,2 %) enemmän kuin vuonna 2020. Talousarviossa 2021 kirkollisveroihin oli arvioitu 2,975 milj. euroa. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 74,2 prosenttia. Valtionrahoitusta seurakunta sai 366 700 euroa, mikä on 8,7 prosenttia kokonaistuotoista. 

Verotuskuluja maksettiin 49 000 euroa, kirkon keskusrahastomaksuja 119 000 euroa ja kirkon eläkerahastomaksua 151 000 euroa.

Vuosikate vahvistui edellisvuodesta ja oli 555 881 euroa. Tilikauden poistot olivat n. 297 000 euroa ja investointimenot n. 31 000 euroa.

Taseen loppusumma on tilinpäätöksessä 9,025 milj. euroa Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä oli vuoden lopussa 616 918 euroa. Lainoja lyhennettiin noin 105 000 eurolla, vuoden lopussa velkaa on n. 1,45 milj. euroa. Lainakanta jokaista jäsentä kohti on 112 euroa.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy