ÄKS

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen arviointi paljastaa monta hankalaa asiaa – henkilöstöpula on suurin haaste

24.10.2023 05:30

Keski-Suomen ja koko maan väestön ikäjakaumat muistuttavat toisiaan. Sairastavuus ja työttömyys on alueella kuitenkin maan keskiarvoa suurempaa ja nuorisotyöttömien osuus on maan suurin. Väestön palvelutarve on suurempi kuin maassa keskimäärin, arviointikertomuksessa kerrotaan. 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä valtakunnallisesti, yhteistyöalueittain ja hyvinvointialueittain. Arvioitaviin alueisiin kuuluu 21 hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä. THL arvioi sote-palvelujen järjestämisen vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaisesti.

Keski-Suomen hyvintointialueidejen saatavuuden määräaikojen toteutumisessa on ollut haasteita vuosien 2022-2023 aikana.

– Yli puolet potilaista joutuu odottamaan terveyskeskuslääkärin vastaanottoa yli seitsemän päivää. Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinneista valmistuu kolmen kuukauden määräajassa pienempi osuus kuin maassa keskimäärin, ja osuus on pienentynyt edellisestä tarkastelujaksosta. Sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain määräajat ja työntekijäkohtaiset asiakasmäärät ylittyvät osassa alueen kunnista.

Keski-Suomen hyvinvointialueella lasten ja nuorten somaattiseen erikoissairaanhoitoon alueella pääsee paremmin kuin maassa keskimäärin, mutta nuorten ja aikuisten psykiatriseen erikoissairaanhoitoon huonommin.

– Psykiatrisia osastohoitopaikkoja ei ole riittävästi. Ikääntyneiden asumispalveluihin on palkattu henkilöstöpulan takia avustavaa, vähemmän koulutettua henkilökuntaa. Asiakaspaikkoja on vähennetty, kun henkilöstömitoitusta ei ole pystytty täyttämään.

Keski-Suomessa suurin haaste on henkilöstöpula. Henkilöstö on nimetty hyvinvointialuestrategian menestystekijäksi.

– Pitovoimaa vahvistetaan johtamiskoulutuksella ja lähiesimiehen tukiklinikkamallilla. Kansainväliseen rekrytointiin aiotaan käyttää valtion myöntämää lisärahoitusta, mahdollisesti yhteistyössä muiden Itä-Suomen alueiden kanssa.

Tuottavuusohjelma on yksi hyvinvointialuestrategian toimeenpano-ohjelmista. Sen yksi kärkiteema on palvelukanavien ja -verkon uudistaminen.

– Alueen ennakoitu alijäämä on kasvanut lähes 100 miljoonaan euroon. Talouden hallinnalle tärkeä palvelukanavien ja -verkon uudistamisen valmistelu on vasta alkamassa. Uuden alijäämäennusteen mukaista tasapainottamissuunnitelmaa valmistellaan.

Arviointi koskee vuosien 2022–2023 sote-palveluja ja se julkaistaan 24.10. THL:n verkkosivulla thl.fi/arviointi Arviointeja hyödynnetään sosiaali- ja terveysministeriön johdolla käytävissä Keski-Suomen hyvinvointialueen ohjausneuvotteluissa 10.11.2023.

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy