ÄKS

Tehasta Pukkaa: Jättimäisen tehtaan startti ei ole näkymätöntä puuhaa vaan kuuluu ja haisee kauas

15.10.2017 14:57 (muokattu 15.10.2017 15:04)
Metsäteollisuuspaikkakunnilla viime vuosi oli heikkoa kasvun aikaa ja alkuvuonna kokonaisliikevaihdot olivat jyrkässä laskussa. Äänekosken seudulla laskua oli 22,1 prosenttia
Biotuotetehdas hakee tasapainoa ensiaskeleissaan, mikä on näkynyt ulospäin muun muassa poikkeuksellisina ympäristöpäästöinä.

Äänekoskelle luvattiin tehokas, vähäpäästöinen tehdaslaitos ja sellainen Metsä Groupin ylpeys onkin päästyään kunnolla käyntiin, tehtaanjohtaja Camilla Wikström vakuuttaa.

Biotuotetehtaan ensimmäiset kuukaudet elokuun puolivälin käynnistyksen jälkeen ovat olleet hienosäädön tekemistä ja tasapainon hakemista. Vaikka alkukankeus oli odotettavissa, niin erityisesti vahvat, tuulen mukana laajalle alueelle levittäytyvät sellun valmistuksen hajut ovat herättäneet närää äänekoskelaisissa.

Uuden tehtaan käynnistäminen on pitkäkestoinen prosessi ja osastojen välisen tasapainon etsimisen aikana voi esiintyä ajoittain tällaisia tilapäisiä hajuhaittoja. Ne liittyvät prosessin häiriötilanteisiin. Tehtaan startti on kuitenkin edennyt suunnitellusti tämän syksyn aikana, Wikström selventää.

BIOTUOTETEHTAAN käyntivarmuutta parannettiin muun muassa lokakuun alussa pidetyllä kaksipäiväisellä seisokilla. Maanantaina 9. lokakuuta osastoittain alasajetussa tehtaassa tehtiin pysäytyksen aikana käynnistykseen kuuluvia viimeistelytöitä.

Alkuvaiheen laitteiden alasajot, häiriötilanteet tuotannossa ja osastojen muutostyöt ovat aiheuttaneet päästöjä sekä kaupunkiin leijailevaa hajua. Lisäksi tehdasalueelta on kantautunut tavallista kovempaa laitteiden toimintaan liittyvää ääntä. Sopivissa sääolosuhteissa esimerkiksi kuljettimien ääni voi kantaa pidemmälle verrattuna vanhaan tehtaaseen.

Tuotantoprosessin toimiessa tasaisesti esimerkiksi juuri nämä hajuhaitat pystytään minimoimaan, Wikström lupaa.

Lokakuun 2. päivänä sattuneen prosessihäiriön seurauksena meesauunin sähkösuotimen läpi biotuotetehtaan lähiympäristöön levisi vaaleaa kalkkia ja kuukausi aiemmin soodakattilan sähkösuotimesta pöllysi glaubersuolaa. Niin ikään syyskuussa Kuhnamoon päätyi vähäinen määrä laimeaa pesulipeää massatehtaan jäähdytysvesien mukana.

Metsä Groupilta kuitenkin vakuutetaan, että sekä tahraavien pölypäästöjen että kovassa virrassa vaahtoavan lipeän haitat ympäristölle ovat olleet esteettisiä eivätkä ne ole aiheuttaneet vaaraa terveydelle. Myös alueella esiintyneet, tehtaan prosessissa syntyneet hajuyhdisteet ovat olleet vaarattomia, joskin pahimmillaan erittäin epämiellyttäviä.

Nimellistuotantonsa eli tasapainoisen, täyden kapasiteettinsa sellun valmistuksessa biotuotetehdas saavuttaa noin vuoden päästä käynnistymisestään.

KÄYNNISTÄMISEN vaikutuksia ja ympäristöluvan päästöarvoissa pysymistä seurataan jatkuvasti sekä biotuotetehtaalla että ulkopuolisten tahojen toimesta.

Metsä Fibre muun muassa tarkkailee tehtaan alapuolisen vesistön tilaa säännöllisillä näytteenotoilla, jotka ovat osa Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskusten hyväksymää tarkkailusuunnitelmaa.

Ohjelmalla pystytään seuraamaan tarkasti vesistön tilaa ennen biotuotetehtaan käynnistymistä ja sen jälkeen. Jos tuloksissa havaitaan merkittäviä muutoksia, tulee meidän ryhtyä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, Wikström sanoo.

Vesistöalueiden tarkkailuraportit julkaistaan biotuotetehtaan verkkosivuilla vuosittain.

Ympäristölupavelvoitteiden lisäksi seuraamme muutoinkin aktiivisesti ympäristön tilaa kaikkina aikoina ja teemme tarvittavia toimenpiteitä ympäristön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Tästä yksi esimerkki on taimenten istuttaminen Kapeenkoskeen vuosi sitten lokakuussa.

Valvovana viranomaisena toimiva Keski-Suomen ELY-keskus suorittaa biotuotetehtaalla vuosittaisia ympäristöluvan toteutumisen tarkastuksia.

Myös Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö pitää osaltaan silmällä biotuotetehtaan vaikutuksia tehdasporttien ulkopuolella muun muassa vesistön ja ilmanlaadun säännöllisillä mittauksilla.

Olemme tarvittaessa yhteydessä biotuotetehtaan ja koko tehdasintegraatin ympäristöpuoleen. Selvitämme lisäksi mahdollisia kuntalaisten tekemiä ilmoituksia, mutta sellaisia ei ole varsinaisesti biotuotetehtaaseen liittyen tullut. Sivulauseissa mainitaan vahvat hajut, mutta muuten tehtaan käynnistysvaiheeseen suhtaudutaan rauhassa, kaupungin vt. ympäristöpäällikkö Jouni Kurkela kertoo.

Kaupungin edustus on niin ikään mukana ELY-keskuksen tarkastuskäynneillä.

ÄÄNEKOSKELAISET ovat seuranneet tarkasti uusien sellukoneiden käynnistymistä.

Metsä Group pitää tärkeänä, että ympäristöön liittyvistä asioista tiedotetaan avoimesti. Aiheesta on järjestetty keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä koottu laajat tietopaketit biotuotetehdas.fi-sivustolle, jossa julkaistaan myös häiriötiedotteet.

Lisäksi elokuussa tehtaalla otettiin käyttöön erityinen päivystysnumero, johon kuka tahansa voi ilmoittaa havaitsemistaan ympäristöpäästöistä.

Olemme saaneet sitä kautta joitakin yhteydenottoja. Yhteydenotot ovat arvokkaita, koska niiden kautta voimme osaltaan tarkkailla ja kehittää toimintaamme, Wikström toteaa.

Päivystysnumero 050 576 7461 vastaa vuorokauden ympäri.

Lisäksi biotuotetehtaalla järjestetään avoimet ovet lauantaina 21. lokakuuta kello 10 alkaen. Paikalla on tehtaan edustajia, asiantuntijoiden puheenvuoroja ja mahdollisuus aluetta esittelevälle bussikierrokselle.

ÄKS ottaa vastaan lukijakysymyksiä biotuotetehtaan avointen ovien päivänä esitettäväksi. Lähetä ehdotuksesi osoitteeseen toimitus@aksa.fi otsikolla ”Biotuotetehdas”.

TAIJA KOLEHMAINEN

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy