ÄKS

Tilinpäätöspuheevuoroissa kiiteltiin taloudenpitoa ja oltiin huolissaan väkiluvun negatiivisesta kehityksestä

13.06.2022 18:47
Valtuusto vei kaupungin tilinpäätöksen maaliin.

Äänekosken suurin valtuustoryhmä, sosialidemokraatit, hyväksyi Äänekosken tilinpäätöksen. Muut seitsemän ryhmää olivat yhtä mieltä ja niinpä tilinpäätös nuijittiin valtuuston hyväksymäksi. 

 

Sosialidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Seppo Ruotsalainen aloitti ajankohtaisesta, meillä täällä Äänekoskellakin näkyvästä sotatilasta. 

– Euroopassa riehuu käsittämätön sota ja loppua sille ei ole näkyvissä. Vuosi sitten tähän aikaan oli korona-epidemia valloillaan ympäri maailmaa. Vuoden 2021 talouden ylijäämä oli 2.1miljoonaa euroa ja kassaan on kertynyt kokonaisuutena 11 miljoonan ylijäämä. Muistetaan, että koronasta aiheutuviin kustannuksiin saimme valtiolta tukea 2,6 miljoonaa euroa, Ruotsalainen laski. 

Kunnallis- ja kiinteistöverot olivat myös kasvusuunnassa. 

– Tämä ei suinkaan tarkoita, että meillä olisi tulevina vuosina varaa lähteä yltiöpäisiin investointihankkeisiin. Yhteisöveron kertymä kasvoi 3,4 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta, mutta kaupunginhallituksen tuulivoima päätöksellä  menetämme koko kuntaa ajatellen suuren määrän yhteisöveroja tulevaisuudessa, Ruotsalainen harmitteli. 

Demariryhmä kiittelee, että Äänekoskella on pystytty investoimaan 9,2 miljoonaa euroa erilaisiin hankkeisiin muun muassa Koulunmäen B-osan saneeraukseen, ylipainehalliin ja pitkään suunnitteilla olleeseen painotalon peruskorjaukseen.

– Tärkeitä kohteita olivat myös viheralueiden lähiliikuntapaikoille saadut kaukalot ja monitoimiareenat. Teitä ja katuja korjailtiin myös miljoonalla eurolla. 

Tämän hetken valtionvarainministeriön ennusteet verotuloista näyttää huonolta, eli Äänekoskella ollaan tekemässä alijäämäistä tilinpäätöstä vuonna 2022.

– Tästä syystä valtuuston tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia, että ylimääräisiä kuluja ei syntyisi ja toimialat pysyisivät niille annetuissa raameissa. Sovitut investoinnit tulee toteuttaa maltilla mutta haasteeksi tulee muodostumaan kaikkien raaka-aineiden kohonneet hinnat ja niiden saatavuus.

Tuloveroprosentti on ollut vuosia 21,5 ja sosiaalidemokraattien tavoite on, että sitä ei tarvitse nostaa.

– On hyväkytty myös merkittäviä asemakaavamuutoksia kutenHenttalanmäen, Honkalan ja Koukkuniemen alueille. Lähitulevaisuudessa voimme toivoa että, ainakin Henttalanmäelle alkaisi nousta uutta teollisuutta. Ääneniemen ja Koiviston päiväkodit, MAL-sopimus ja konserniohje tuli myös hyväksytyksi valtuustossa.

Kaupungin työttömyysprosentti oli vuosi sitten 19,2 ja nyt huhtikuussa se oli 11,5.

– Työllisyysaste on siis kohonnut kohtalaisesti, Ruotsalainen iloitsi.

Sote-uudistus ja uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ensi vuoden alusta. 

– Äänekoskella Sote-kiinteistöistä on aloitettu myös selvitys konsultin avulla ja tavoitteena on löytää  kaupunkia tyydyttävä ratkaisu

Ukrainan kriisi, ja maailmantilanteen epävakaus sekä koronapandemia aiheuttavat edelleen epävarmuutta ja uhkaa taloudelliseen ja toiminnalliseen tilanteeseen, aloitti Leila Lindell Keskustan ryhmäpuheenvuoron. 

– Äänekosken kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös ja talouden toteuma on olosuhteet huomioiden toteutunut oletettua paremmaksi. Äänekoskelle on saatu valtionosuuksia -3,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna, joten vähennys edellisvuoteen oli 1,9 M euroa Tilikauden tulos oli kuitenkin 2,1 M euroa ylijäämäinen. Tämä on positiivista.

Lindell harmitteli väkiluvun kehitystä. 

– Kaupungin asukasluku laski edelleen vuonna 2021, hyvinkin rajusti. Huolestuttavaa tässä tiedossa on, että lähtömuutto on suurempaa kuin tulomuutto. Huolestuttavaa on myös, että olemme maakunnan 4:s sijalla väkiluvun perusteella.

Tilinpäätöstä tarkastellessa ja tulevaa suunnitellessa on hyvä muistaa myös koko kunnan alueen tasapainoinen kehittäminen. 

– On tärkeää pitää koko kunta; Konginkangas, Suolahti, Sumiainen ja Äänekosken vireät kylät elinvoimaisina – unohtamatta Äänekosken keskustaajamaa. Yhteistyö järjestöjen ja kylillä toimivien yhdistysten välillä on aktiivikansalaisten tuoma, hyvin edullinen voimavara ja sitä kannattaa hyödyntää. 

Keskustan valtuustoryhmän mielestä keväällä 22 hyväksytyn Äänekoski-ilmiö -kaupunkistrategian jalkauttaminen tulee aloittaa pikaisesti, jotta valtuusto voi pitkäjännitteisesti vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja edesauttaa pandemiasta toipumista. 

– Myös talousarvion ja tilinpäätöksen tunnusluvut tulee päivittää tukemaan tätä kehitystä.  Näin tärkeiksi koetut palvelut pystytään turvaamaan. 

Henkilöstökertomus antaa edellisvuosien tapaan kattavan kuvauksen henkilöstöä koskevista asioista. 

– Kehittämis- ja uudistustyötä on tehty runsaasti oman työn ohella etenkin hyvinvointialueen valmistelussa.  Vuoden 2023 alussa koittavat muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi työmäärään jo vuonna 2021.

Keskustan valtuustoryhmä kantaa huolta investointien korkeasta tasosta suhteessa kaupungin tuottoihin.  

– Huolestuttavaa on myös katujen korjausvelan kasvu. Olisikin syytä käyttää katu- ja tiestöinfran korjaamiseen ja ylläpitämiseen myös riittävästi. Tottakai rakennuksiin tuleekin käyttää enemmän, mutta infran kunto on myös tärkeä imago ja viihtyvyystekijä, Lindell muistutti. 

Keskustan valtuustoryhmän mielestä talousasioiden suunnittelussa tulee ottaa pitemmän aikavälin suunnittelu reaaliaikaiseen käyttöön. 

– Samoin on tuotava osallistava budjetointi selkeämmin näkyville talousarvioon ja tilinpäätökseen. Tätä olemme esittäneet useasti emmekä näe sitä tilinpäätöksessä.

Keskustan valtuustoryhmä haluaa kiinnittää myös huomiota kaupungin johtamiseen, niin operatiivisen kun poliittisen järjestelmän osalta. 

– Yhteistyön ja yhdessä tekemisen onnistuminen tarvitsee yhteisen näkemyksen ja tahtotilan. Mikään kunta ei menesty, jos se pohjautuu lahjakkaiden yksilöiden yksittäisiin suorituksiin, vaan lukuisten henkilöiden työn yhdessä saavuttamaan kokonaisuuteen. Silloin mennään kohti yhteistä päämäärää eikä räpiköidä kuka minnekin. Rakentavan yhteistyön kulttuuri kumpuaa työtoverien ja luottamushenkilöiden kunnioituksesta, roolin hyväksymisestä ja kuuntelevasta, kunnioittavasta viestinnästä kaikkiin suuntiin. Tässä meillä on haastetta, joka kannattaa yhdessä ottaa kehittämisen kohteeksi, Lindell paukutti. 

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Simo Holopainen huomioi myös vallitsevan maailman tilanteen.  

– Pandemian näyttäessä hiljalleen hellittävän, on Äänekoski hoitanut tehtävänsä melko mallikkaasti.Kaupungin talous on hyvällä tolalla.Vaikka jo ennakoimamme sosiaali- ja terveystoimialan budjetti ylittyikin tässä vaikeassa tilanteessa, selvisi toimiala myrskyjen läpi. Pandemiasta johtuva hoitovelka sosiaali-ja terveyspalveluissa on meidän vielä hoidettava.Iso osa toiminnoista siirtyy aluevaltuuston päätöksenteon alle ensi vuonna.Meidän on huolehdittava että palvelut säilyvät jatkossakin lähipalveluina Äänekoskella.

Uusimpien tutkimusten mukaan koulujen sulkeminen oli pandemian hoidon suurin virhe.

– Siitä aiheutui monia ongelmia lasten oppimiseen ja yhdenvertaiseen opetuksen saamiseen. Äänekoskella on panostettu koulutuksen infraan. Pandemian jälkihoidossa on keskityttävä ammattitaitoisen henkilöstön hyvinvointiin. Rekrytoinnissa on kiinnitettävä huomio siihen, että saamme moniammatillisten osaamisen tiimit koululaisten ja opiskelijoiden tueksi.

Vasemmistoliiton ryhmä kiittelee kaupungin taloutta mutta suitsi kaupunginhallituksen tuulivoimapäätöstä 

– Teollisuuden investoinnit ja uudet vihreät innovaatiot osoittavat meille myös ympäristöohjelmassa mainitun hiilineutraalin Äänekosken edistyneen vahvasti. Tätä myönteistä ympäristön kannalta kestävää kehitystä ovat nousseet uhkaamaan kaupunginhallituksen niukan enemmistön päätökset. Siitä olemme aiheellisesti huolissamme myös ilmaston- lastemme tulevaisuuden, kaupungin talouden näkökulmasta ja energian riittävyyden näkökulmasta.

Holopainen pohti, kuinka tilinpäätös osoittaa, että työtä riittää jatkossa kaupunkikonsernin talouden hoitamisessa.

– Työtä riittää jatkossa ja toivomme vastuullista yhteistyötä poliittisten ryhmien kesken Äänekosken saattamiseksi siihen asemaan, mikä sille kuuluu ilmaston-ja ympäristönsuojelun näkökulmasta, työllisyyden näkökulmasta, elinvoiman näkökulmasta, yrittäjäystävällisyyden näkökulmasta, äänekoskelaisten hyvinvoinnin näkökulmasta ja meidän kaikkien paremman tulevaisuuden näkökulmasta, Simo Holopainen päätti ja toivotti hyvää ja ympäristöystävällistä kesää. 

Perussuomalaisten Marke Tuominen kertoi pohtineensa, mistä aloittaisi puheensa ja tämän erikoisen vuoden erikoisen tilinpäätöksen.

– Vuosi joka vaikutti meihin kaikkien elämään, myös käsiteltävänä olevaan kaupungin tilinpäätökseen, vuoden aikana oli monta muutostilannetta. Maailma ei ole mallillaan, se on kallellaan. Vuoden 2021 tilinpäätösluvut ovat nyt näinpäin kallellaan.
Hyvä niin, voisivat ne olla toisinpäinkin kallellaan. On muistettava, että numeroiden, lukujen ja mittarien takana on muutakin kuin pelkät kylmät numerot. Viime vuosi oli taitekohta. Päättämässä näistä numeroista meitä on ollut kaksi eri kokoon panoa, sillä elokuussa aloitti uusi valtuusto.

Tuominen pohti, kuinka tässä maailmanajassa, jota nyt elämme on vaikeaa ennustaa mihin uudet talousluvut tulevat asettumaan.

– Vaikeaa se ollut edes vuoden aikajänteellä sillä käsittelemme nyt tilinpäätöstä, joka on muutettu talousarvio.Suunta on kuitenkin tiedossa.Tulemme elämään myös kuntataloudessa vaaran vuosia. Myrskyvaroitus on annettu! Aika entinen ei palaa ainakaan kymmeneen vuoteen. Korot nousevat ja inflaatio laukkaa. Energian hinta on jo noussut ja meillä on sota-ajan hinnat ja puutteita. Meitä uhkaavat asiat joille emme voi mitään ja joihin on varauduttava mahdolliset kauppaboikotit, kyberhyökkäykset, uudet virukset tai jotakin muuta.
Kaiken tämän päälle tulevat julkisenpuolen mittavat palkankorotukset, jotka tulevat vaikuttamaan talouslukuihin. Lisäksi meillä on omia kotikutoisia haasteita. Ja kuntarakenteen voimakas muutos.

Tuominen sanoi, että Äänekoskella tulee olemaan suuria haasteita kaupungin tulojen ja menojen sopeuttamisessa.
– Ensi vuoden alusta hyvinvointialueen myötä kaupunki menettää verotuloja enemmän kuin kaupungilta siirtyy sotemenoja hyvinvointialueelle.
Tämän tiedon mukaan veroprosentista leikataan 12,64 prosenttia. Sote-uudistuksen myötä liikkumatila kaupungin taloudessa pienenee ja sopeutumisen vaihtoehdot vähenevät.

Tuominen sanoi, kuinka hyvinvointialueen muutos helpottaa sotekustannusten osalta liittyviä riskejä.
– On kuitenkin yhteiskunnallinen kysymys, kuinka valtionosuuden kohdennetaan ja kuinka kuntien toimintakyky turvataan.
Jos yksi kriteeri on niin kuin nyt on arveltu asukasmäärän kasvu ei se Äänekoskea ajatellen tunnu hyvältä. Vuoden 2021 kehitys oli 1,5 % – miinusmerkkinen ja 273 äänekoskelaista vähemmän. Kaupungin tilikausi päättyi talouden kannalta positiivisesti, asettuessaan yli 2  miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Tuominen sanoi, että tilikauden aikana tilinpäätös vaihteli voimakkaasti, ennusteen vaihteluun vaikutti merkittävästi koronan aiheuttama epävarmuus ja epätietoisuus maksettavien tukien määrästä.
– Kaupungin taloudessa ja positiivisessa tuloksessa, näkyvät nämä valtion maksamat koronatuet. Samoin siellä näkyvät edellisten vuosien ylijäämästä kirjattu 1,113 miljoonaa eruora pakollinen varaus K-S sairaanhoitopiirin aikaisempien vuosien tappioiden kattamiseen ja 2 miljoonaa eruoa alijäämä ei ollut talousarvion määrärahoissa.

Vastuutasoilla talousarviossa pysyttiin. Se alitettiin 13 kertaa ja ylitettiin kaksi kertaa.Näiden lukujen kohdalla on syyt pysähtyä. Esimerkiksi MTT ja päihdepalveluissa alituksen syy oli henkilökunnan vajaus. Tässä kohtaa perussuomalaisten valtuusto ryhmä kiittää
Sosiaali- ja terveystoimea ja sen henkilöstöä arvokkaasta työstä pandemian aikana. Samoin kiitämme kaupungin hyvää tiedotusta.

Tuominen huomioi, että Äänekoskella on investointi- ja saneeraustahti ollut reipasta.

– Tämä tulee näkymään käyttötaloudessa kasvavina sisäisinä vuokrina. Äänekosken vuosikate oli 123 % poistoista edellisenä vuonna 128 % tällä tunnusluvulla mitattuna kaupungin tulosrahoitus on ollut riittävä investointeihin.

Äänekosken uutta kuntastrategiaa tehtiin vuoden 2021 aikana, käsiteltävä tilinpäätös on tehty vanhaan strategiaan perustuen.
Tuominen lausui vielä muutaman sana tästä uudesta Äänekoski ilmiöstä.

– Se tulee ottaa vakavasti. Suurin haaste on kun sillä aletaan johtamaan. Strategiassa on pysyttävä eikä se voi poukkoilla päivän politiikan mukaan. Sillä kehitetään koko kaupunkia ei enää hajanaista toiminnan johtamista, asukkaat on pidettävä mukana, strategian mukaan
On eriarvoiseen tärkeää, että kaupunki suuntaa toimintansa oikein ja vaikuttavasti, jotta kaupunkilaisten palvelut ja kaupungin kehittäminen jatkuvat tavoitteiden mukaisesti vaikeasti ennustettavissakin tilanteissa. Haasteita on koko Suomella maailman poliittisen tilanteen vuoksi.

Maltillisten puheenvuoron käytti Marjo Rautiainen.

– Tässä kevätkauden viimeisessä valtuuston kokouksessa me Maltilliset täytämme pari penkkiä enemmän kuin aiemmin. Uskon, että ryhmästä riippumatta jokaisen valtuutetun elämä on tasapainoilua yhteisen hyvän, omien periaatteiden, äänestäjille annettujen lupausten sekä jaloimmatkin aikeet murskaavien tosiasioiden välissä. Et voi miellyttää kaikkia, mutta oman itsesi kanssa joudut elämään ja siksi hyväksymiesi asioiden täytyy olla aidosti osa sinua ja ajatusmaailmaasi, Rautiainen sanoi.

Maailmanluokan kriisit seuraavat toisiaan, ja hätähuutoja kantautuu läheltä ja kaukaa.

– Moni miettii, kuinka saamme kannateltua heitä, joiden avunpyynnöt jäävät äänekkäämpien alle? Kuinka pidämme huolta lapsista ja nuorista, jotka kokevat tulevaisuuden enemmän uhkakuvana kuin mahdollisuutena, perheistä ja yksinäisistä ihmisistä-työssäkäyvistäkin, joita kiristyvä taloustilanne saartaa yhä heikomman toimeentulon ikeeseen?

Maltilliset pohtiviat kuinka sote-uudistus vaikuttaa kokonaisuuteen, kuinka saadaan pidettyä sekä talouden, että peruspalvelut kunnossa.

– Ainakin itse pidän hyvinvointialueiden johtajien palkkoja ylimitoitettuina, palkkoja, joita perustellaan suurella vastuulla – kuinka saamme motivoitua alempia, suorittavia tahoja, joiden vastuullinen työ ei näy palkkakuitilla saakka?   Alalla onkin edelleen panostettava työhyvinvointiin ja hyvään johtamiseen, asioihin, joilla on riittävän palkan ohella merkitystä alan houkuttavuudelle. Myös koko kaupungin työnantajaimagoa olisi saatava kohotettua, tarvitsemme useiden eri alojen ammattilaisia nyt ja tulevaisuudessa.

Hän muistutti, että näinä aikoina kaupungin toimivat peruspalvelut ovat avainasemassa syrjäytymisen ja lopullisen epätoivon estämiseksi, ja yhtenä suurena tekijänä kaupunkimme elinvoimalle ovatkin yrittäjät.

– Veroeurojen lisäksi yrittäjät luovat veto- ja pitovoimaa, työpaikkoja ja hyvinvointia, uusia asukkaitakin! Kaupungissamme pitäisi katsoa suopeasti kaikenlaista yrittäjyyttä ja yhteistyössä yritysten kanssa pitää innostusta ja kasvua yllä. Tuoreen yrittäjän alkutaivalta olisi tärkeä tukea kaikin tavoin mm. tilavuokria kohtuullistamalla ja pyrkiä vastaamaan työvoiman tarpeeseen koulutuksin ja eri järjestelyin-nopeallakin aikataululla.

Maltilliset vinkkaava muistamaant, että kaupunkistrategiassa on luvattu huomioida myös taajamien ulkopuoliset alueet.

– Kuulemisia sekä kyläiltoja onkin kohtuullisesti. Jotkut kyläläisiä pohdituttavat asiat ovat kokoluokaltaan tuulimyllyjen kokoisia, toiset asiat puistotien roskapöntön, koulumatkan, tai ehkä uimarannan mittaisia.  Ilmiöksi asti päästään kuitenkin vasta kun paitsi, että kysytään, myös kuullaan mielipide heiltä, joiden elämää asia koskettaa eniten-tässä on osin onnistuttukin! Valmistelu- ja päätösvaiheessa pitää noudattaa avointa ja oikea-aikaista tiedottamista-unohtamatta perusteluja kulloisellekin päätökselle.

Rautianen sanoi, että on tärkeää muistaa, kuinka useista uhkakuvista ja epävarmuuksista huolimatta Äänekoskella on käsissään valttikortteja.

– Kulkuyhteydet ovat alati paranemaan päin, kauniin luonnon keskellä asutaan ja rakennetaan tilavasti ja edullisesti. Lisäksi meillä on verrattain hyväkuntoisia sote-kiinteistöjä, väkirikkaat ja hyväkuntoiset koulut ja päiväkodit, lupaavia tehdasprojekteja tulevine työpaikkoineen, lisääntyviä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia sekä aktiivisia urheiluseuroja. Kulttuuriinkin on käännetty viimein katseet, ja toimenpiteet alkavat näkyä niin tilojen kunnostuksen, kuin myös tapahtumien laajenemisten ja monipuolistumisen osalta.  Saamme jälleen kuulla myös Ääniä! Tässä on hyvä, suorastaan ilmiömäinen pohja Äänekosken kääntämiseksi muuttovoitolle, maltillisten Marjo Rautiainen sanoi.

Kokoomuksen Tommi Lunttila katsoi peruutuspeiliin ja arvioi, kuinka viime vuosi on mennyt.

– Koska kuluva vuosikin alkaa olla jo puolivälissä, on viime vuoden käsittely jo vanhaa tietoa, niin katsonkin mieluummin tulevaisuuteen. Nähtäväksi jää kuinka tässä onnistuimme, varsinkin koska maailmaa mullistanut sodan käynti toi omat haasteensa ja korona-aaltojen tuomat rasitteet vaivaa pitkään.

Lunttila sanoi, että Äänekosken kaupungin talous on koko Suomen kuntakenttään nähden erittäin hyvässä tilassa.

– Haaste on nykyisen tulopohjan riittävyys kaikkien palveluiden järjestämiseen ja investointien kattamiseen. Haasteesta huolimatta palvelut pystyttiin tuottamaan tehokkaasti ja laadukkaasti. Väitän, ettei palvelutasomme kalpene muiden lähikaupunkien tai vastaavan kokoisten kaupunkien rinnalla. Sote-alueiden aloittaessa toimintansa tämä tulee muuttamaan kaupungin toimintaa merkittävästi. Kaupungin päätäntävaltaan jääneiden toimintojen osalta meidän on edelleen välttämättä jatkettava uusien toimintatapojen etsimistä ja toimintojen kehittämistä.Positiivista on, että 2021 tilinpäätös on vahvasti positiivinen. Usein on kuultu, että voimme tästä kiittää vain koronaa ja sen tuomia valtiontukia. Asia ei ole näin yksiselitteinen vaikka sillä toki suuri merkitystä oli.

Lunttila sanoi,että kaupungin väestökehitys on hankala.

– Se miten onnistuisimme olemaan houkuttelevampi kaupunki asua ja tehdä töitä, on oltava meidän kaikkien valtuutettujen ensimmäinen kysymys kun teemme päätöksiä. Työttömyysprosenttimme voisi olla myös parempi, kun olemme sentään vahva teollisuuspaikkakunta. Erään ennusteen mukaan työikäinen väestö tulee vähenemään seuraavan 10 vuoden aikana lähes 20%. Samaan aikaan eläkeläisten määrä tulee kasvamaan lähes samalla prosenttimäärällä. Ikärakenteen muutos yhdessä väkimäärän vähenemiseen tulee tulevaisuudessa entisestään lisäämään haastetta verotulojen kertymiselle. Jatkossakin vain sellaisella päätöksenteolla, joka huomioi verotulokertymän, väestörakenteen, väestömäärän ja toimintaympäristön muuttumisen, voidaan huolehtia siitä, että meillä riittää jatkossakin riittävästi resursseja pitää huolta kaupungistamme ja kaupunkilaisistamme.

Lunttila vinkkasi, että Äänekoskella on kaikki edellytykset olla haluttu, kiinnostava ja houkutteleva asuin- ja jopa matkailukaupunki.

– Edellytysten hyödyntämisessä tarvitaan meidän kaikkien panosta, sitoutumista, ennakkoluulottomuutta ja positiivista asennetta. Ratkaisuja näihin ongelmiin ei kuitenkaan synny odottamalla valtion tukipäätöksiä tai muita ulkoisia apuja. Kaupungin velkamäärän minimoiminen on keskeinen tavoite, koska tulevaisuudessakaan ei voida välttyä investoinneilta, jotka vaativat velkojen ottoa. Siksi esimerkiksi sotekiinteistöt tulisi realisoida nopeasti ja saaduilla kauppasummilla lyhennettävä velkapottiamme.

Vihreiden Kimmo Tuikka jatkoi viime aikojen tilanteen katsausta.

– Takanamme on kaksi poikkeuksellista vuotta, kun koronavirus on jyllännyt maailmalla. Inhimillisten kärsimysten lisäksi pandemia on merkittävästi haitannut taloudellista toimintaa. Äänekoski on selvinnyt kohtuullisesti, kun valtio on tukenut kuntia pandemiaan liittyvissä kustannuksissa. Monilla elinkeinoelämän aloilla pandemia aiheutti lomautuksia ja työttömyyttä. Viime vuonna tuli käännös parempaan päin ja työttömyysprosentti aleni noin neljänneksellä, mikä tarkoittaa yli neljääsataa henkilöä. Toisaalta pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi, mikä on huolestuttavaa. Edelleen meillä on  työttömiä suhteelliseti enemmän kuin muualla Keski-Suomessa ja koko maassa.

Tuikka harmitteli kaupungin väkiluvun kehitystä.

– Väki väheni puolitoista prosenttia kun jokaista sataa henkeä kohti muutti pois neljä ja takaisin tuli vain kolme. Poismuuttajissa on paljon nuoria, mikä vääristää väestön ikäjakamaa ja väki harmaantuu. Niinpä alamme olla tilanteessa, jossa yhtä syntynyttä kohti kaupungissa kuolee kaksi ihmistä. Tämä aiheuttaa jo nyt haasteita muun muassa koulujen opetuksen järjestämiseen –  työpaikat vähenevät ikäluokkien kutistuessa.Koulurakennuksiin olemme satsanneet paljon ja panostukset jatkuvat. Haasteena on saada muuttoliike positiiviseksi, jotta seinät eivät kohta kumise tyhjyyttään. On mielenkiintoista nähdä, kuinka moottoritie Jyväskylän suuntaan alkaa vaikuttamaan. Olemmeko sopivan kokoinen pikkukaupunki, jonne kannattaa muuttaa mieluummin kuin suureen maakuntakeskukseen?

Tuikka huomioi, kuinka Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa täälläkin.

– Kaupunkiin on tullut paljon sotaa paenneita ihmisiä. He tarvitsevat meidän tukeamme, jotta arkielämä  alkaisi sujua. Sodan vuoksi asetetut pakotteet ovat nostaneet fossiilienergian hintaa. Nyt ne valtiot ja alueet, jotka ovat tehneet töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, vähentäneet fossiilienergian käyttöä ja satsanneet uusiutuviin energianlähteisiin, pystyvät helpommin sopeutumaan energian hinnan kohotessa kuin ne, joiden energiankulutus perustuu fossiilienergiaan. Meillä niin on jo tehty ja tavoitteena on edelleen jatkaa tätä työtä, Kimmo Tuikka sanoi.

Kristillisdemokraattien Paula Forsgrén jatkoi muiden ryhmien linjaa.

– Kuten olemme jo kuulleet aikaisemmista puheenvuoroista on Äänekosken kaupungin talous näyttää vakaalta ja tästä meidän on hyvä jatkaa. 1.12023 siirtyy merkittävä määrä Äänekosken kaupungin henkilöstöä hyvinvointialueen palvelukseen. Samalla koko sosiaali-  ja terveyspuolen tulot ja menot siirtyvät hyvinvointialueelle. Se tuo varmasti omat haasteensa kaupungin talouteen kokonaisbudjetin pienennyttyä yli puolella nykyiseen verrattuna. 

Forsgrén muistutti, että unnan tärkeä tehtävä on käyttää jäljelle jäävät varat viisaasti, korostaen kaikessa toiminnassa ennaltaehkäisevää, asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia tukevaa toimintaa. 

– Tässä keskiössä ovat koulutus- ja liikuntapalvelut. Elinvoiman kehittämiseksi kunnan tulee entistä  vahvemmin tukea ja mahdollistaa yrittäjyyden sekä erilaisen yhdistystoiminnan jatkuminen ja kasvaminen. Tahdomme tuoda kiitoksemme kaikille kaupungin työntekijöille ja viranhaltijoille tärkeästä työstä asukkaiden arjen palveluiden turvaamisessa. Pidetään tulevaisuudessa jatkossakin huolta myös  henkilöstömme hyvinvoinnista.

Myös Forsgrén huomioi Euroopan tilannetta.

– Poikkeuksellinen aika maailmalla ja Suomessa tuo poikkeukselliset haasteet.Meistä jokainen pystyy vaikuttamaan myös lähimmäistemme hyvinvointiin omalla toiminnallaan. Se kuinka kohtelemme muita  vaikuttaa myös meihin itseemme. Hyvän tekeminen poikii lisää hyvää. Tämän olemme myös saaneet nähdä ja kokea viime kuukauden aikana kaupungissamme kun useat kymmenet kaupunkilaiset ovat laittaneet itsensä likoon meille saapuneiden ukrainalaisten auttamiseksi. Suuri kiitos heille kaikille siitä arvokkaasta panoksesta jonka olette antaneet, Paula Forsgrén kiitteli.

 

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy