ÄKS

Työttömien Keskusjärjestö: Miksi jokaisen kannattaa äänestää aluevaaleissa?

13.01.2022 19:24

Työttömien Keskusjärjestö kannustaa kaikkia kansalaisia äänestämään aluevaaleissa. Kyseessä on uudistus, joka koskee jokaiselle ihmiselle tärkeiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä.

 

Valittavat valtuutetut tulevat päättämään siten myös työttömien hyvinvoinnista. Keskusjärjestö katsoo, että hyvinvointialueiden toimenpideohjelmissa on huomioitava erityisesti työttömien ja pienituloisten mahdollisuus saada tarvitsemiaan palveluja.

Keskusjärjestö painottaa, että ennalta ehkäisevään toimintaan työkyvyn ylläpitämisessä on kiinnitettävä huomiota. Työttömien lakisääteinen, maksuton terveystarkastus on tärkeä väylä terveydentilan ja työkyvyn kartoittamiseen. Tarkastukset tulee järjestää oikea-aikaisesti ja laadukkaasti ja turvata tarvittava jatkohoito ja palvelu. Koronapandemian aikana on syntynyt paljon hoitovelkaa, joka on vaikuttanut työnhakijoiden mahdollisuuksiin työllistyä.

Työttömillä on ollut haasteita päästä suun terveydenhuoltoon. Hoitamaton hampaisto voi johtaa vakaviin yleisterveydellisiin haittoihin. Suussa olevat krooniset tulehdukset voivat olla useiden kansantautien, kuten sydän- ja verisuonisairauksien taustalla.

Mielenterveyden häiriöt aiheuttivat OECD.n raportin mukaan Suomessa 11 miljardin euron kustannukset vuonna 2020. Samana vuonna työkyvyttömyyseläkkeistä 44 prosenttia johtui mielenterveyssyistä. Pääsy mielenterveys- ja päihdepalveluihin on turvattava sitä tarvitseville.

 Terveyserojen kasvu pysäytettävä

Tutkimusten mukaan köyhyys ja pienituloisuus kasvattaa terveyseroja.  Esimerkiksi köyhä mies elää Suomessa 10 vuotta lyhyemmän elämän kuin taloudellisesti hyvin toimeen tuleva. Palvelujen yhdenvertainen saatavuus on turvattava kaikille kansalaisryhmille.

Suomessa on korkeat terveydenhuollon asiakasmaksut, jotka kasautuvat sairaimmille. Tämä tuottaa toimeentulo-ongelmia. Sosiaali- ja terveydenhuollonmaksuja oli vuonna 2020 ulosotossa 663 000 kappaletta. Määrä on monikertaistunut kymmenessä vuodessa.

Työttömien Keskusjärjestö katsoo, että yhtään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua ei saa päätyä ulosottoon. Samoin hyvinvointialueilla tulee käyttää asiakasmaksulain 11 pykälää maksun alentamisessa tai perimättä jättämisessä vähävaraisten kohdalla.

Jos Suomessa ja hyvinvointialueilla halutaan kaventaa sosioekonomisia terveyseroja, kaikkein tehokkain väline on toimiva perusterveydenhuolto. Ammattilaisten kuten hoitajien, sosiaalityöntekijöiden, psykologien ja lääkärien riittävään määrään ja osaamisen kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy