ÄKS

Työvoiman kysyntä huipputasolla Keski-Suomessa vuonna 2022

06.02.2023 18:25
Kuvituskuva.

Avoimien työpaikkojen määrä oli Keski-Suomessa vuonna 2022 ennätyksellisen korkea.

 

Avoimia työpaikkoja oli tammi-syyskuussa enemmän kuin kertaakaan vastaavana ajankohtana vuoden 2005 jälkeen. Suurimmat työvoiman kysyntäpiikit aiheutuivat työnvoiman hankinnan ja vuokrauksen, vähittäiskaupan, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä julkisen hallinnon toimialoilla.

Edellä mainitut toimialat ovat myös toimialoja, jotka ovat viime vuosina aiheuttaneet voimakkaita kysyntävaihteluita Keski-Suomen työmarkkinoilla. Työvoiman hankinnan ja vuokrauksen voimakkaat kausivaihtelut viitannevat siihen, että useat toimialat käyttävät vuokratyövoimaa esimerkiksi suhdannevaihtelujen tasoittamiseen. Voimakkaan työvoiman kysynnän aikana myös muille työvoiman hankintaan liittyville palveluille on kysyntää. 

Terveys- ja sosiaalipalvelujen kysyntäpiikit ovat lisääntyneet viimeisten viiden vuoden aikana. Julkisen hallinnon kysyntäpiikkien taustalla saattavat olla lisääntyneet maahanmuuttopalvelut. Työvoiman kysyntä oli viime vuonna korkealla tasolla myös monilla muilla toimialoilla, kuten liikkeenjohdon konsultoinnissa, teollisuudessa, ravitsemistoiminnassa ja rakentamisessa. Informaatio- ja viestintäalalla työvoiman kysyntä kasvoi erityisesti tietopalvelutoiminnan johdosta.

Työttömyys palasi vuoden 2019 ennätyksellisen alhaiselle tasolle

Työvoiman voimakas kysyntä siivitti myös työttömyyden takaisin vuoden 2019 ennätyksellisen alhaiselle tasolle. Lomautettujen määrä kasvoi hieman joulukuussa, mutta asettuu edelleen määrällisesti normaalin kausivaihtelun tasolle. 

Työttömyys väheni kaikissa pääammattiryhmissä. Eniten työttömyys laski rakentamisessa, palvelu- ja myyntityössä, erityisasiantuntijoilla, ammatteihin luokittelemattomilla ryhmillä, asiantuntijoilla sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä. Työvoiman kysynnän kasvu purkaa usein myös pitkäaikaistyöttömyyttä, joka laskikin Keski-Suomessa 21 prosenttia vuonna 2022.

Avoimien työpaikkojen määrä kääntyi laskuun loppuvuonna

Loppuvuodesta 2022 avoimien työpaikkojen määrä lähti voimakkaaseen laskuun ja alitti edellisen vuoden luvut lokakuusta lähtien. Määrällisesti eniten avoimien työpaikkojen määrä laski työvoiman hankinnan ja vuokrauksen sekä vähittäiskaupan toimialoilla. Avoimien työpaikkojen määrä laski kaikissa Keski-Suomen seutukunnissa.

Avoimien työpaikkojen määrän väheneminen ei näkynyt kuitenkaan vielä viime vuonna Keski-Suomen työllisyyskehityksessä.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy