ÄKS

Uusin tehdashanke nytkähtää eteenpäin ympäristöluvan myötä

17.11.2022 11:42
Kaavoitettu alue rajautuu lännessä jätevedenpuhdistamon alueeseen sekä Kuhnamon järveen, idässä rautatiehen, etelässä metsäalueeseen ja pohjoisessa biotuotetehdasalueeseen.

Metsä Woodin Kerto LVL-tehtaan ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa ja lausunnon antaminen maanantaina kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

 

Lausunto on annettu kaavan näkökulman kannalta sekä ympäristölautakunnalle on tullut lausuntopyyntö ympäristöasioissa. Varsinaisesti lausunnossa ei ole sellaisia seikkoja, joita ei olisi jo hakemuksessa kerrottu.

– Melu- ja liikenneasiaa on tarkasteltu ja toivottu, että meluvalli rakennetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Samoin liittymän rakentamista toivotaan nopeasti toteutettavaksi, jotta liikenne siirtyy koilliseen liittymään pois Onkelantieltä. Olemme halunneet nostaa nämä asiat vielä esiin, sillä ne ovat meille sekä asukkaille tärkeitä, vs. kaavoituspäällikkö Carita Kosonen kertoo.

Yhtiö on rakentamassa korkeampaa meluestettä kuin kolme metriä.

– Liittymän rakentaminen löytyy yleismääräyksen tiesuunnitelmasta. Liittymän rakentamisen maksaa metsäyhtiö, Matti Tuononen lisää.

Kaupunki on käynyt keväästä saakka neuvotteluja metsäyhtiön kanssa. Keskusteluissa on ollut suuri luottamus siihen, että kaava menee läpi.

– Valmistelut ovat jo käynnissä ja tämän vuoden loppuun mennessä tehdään investointipäätös, Tuononen lisää.

Aluehallintovirasto on pyytänyt kaavoitusviranomaiselta lausuntopyyntöä liittyen Metsäliitto Osuuskunta Metsä Woodin jättämään Kerto LVL-tehtaan ympäristölupaan sekä toiminnan aloittamislupaan. Lupaa haetaan  uudelle toiminnalle. Uuden kertopuutehtaan tuotantokapasiteetti on noin 160 000 m3 Kerto LVL tuotetta vuodessa.

Lisäksi haetaan  Iupaa aloittaa luvan mukainen toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen.

Hakemuksen mukaan uusi kertopuutehdas tulee sijaitsemaan Äänekoskella, Äänekosken kaupungin keskustaajamassa, Paadentaipaleen kylässä, nykyisen tehdasintegraatin eteläpuolella kiinteistöillä RN:o 992-403-1-509, 992-15-1240-1 ja 992-15-1240-2.

Ympäristölupamateriaali on tarkasteltavissa osoitteessa: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2255396

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy