ÄKS

Valtuustoaloitteella toivotaan kaupunkiin osallisuusstrategia ja -ohjelma

17.05.2023 19:14

”Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa”. Leila Lindell toivoo valtuustoaloitteellaan ohjelmaa, jolla voidaan seurata osallisuuden toteutumista. 

 

– Kuntaan tuleekin löytää luonnolliset keinot, jotka nivoutuvat hyvin kunnan tehtäväprosesseihin, kuntalaistensa osallistamiseen ja vaikuttamiseen. Lisäksi tulee tunnustaa kuntalaisen rooli aktiivisena yhteisönsä jäsenenä, joilla on kykyä sekä tahtoa vaikuttaa. Kunnissa on perinteisesti käytetty keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä erilaisia asiakasraateja. Meillä tähän on käytetty Äänekoski-ilmiö mittarikyselyä. Tämän lisäksi kunnan on organisaationa hyvä tarjota kuntalaisille monipuolisia vaikuttamisvaihtoehtoja. Kuntalaisten halutaan osallistuvan kunnan palveluiden kehittämiseen.

Lindell kertoi, että Äänekosken strategiassa on hyvin osallisuusohjelmaan liittyviä asioita, mutta silti varsinainen osallisuusstrateginen ohjelma puuttuu.

– Osallisuusohjelmaan kirjataan kuntaorganisaation osallistamisen muodot ja periaatteet sekä konkreettisia toimet. Osallisuusohjelma ja strategia tuleekin hyväksyä kaupunginvaltuustossa. Joten esitän, että Äänekoskelle laaditaan Äänekosken kaupunkistrategian hengen mukainen osallisuusstrategia ja -ohjelma, Leila Lindell esitti.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy