ÄKS

Valtuustoaloitteessa esitetään Äänekoskelle monipaikkaisuuden toimintaohjelma

30.03.2021 09:10 (muokattu 30.03.2021 11:31)

Äänekoski on luonnostaan monipaikkaisuuteen perustuva kaupunki, jossa teollisuus ja luonto elävät toinen toisiaan rikastaen. Äänekoskella elämänlaatu on hyvää, luonto ja palvelut lähellä ja meillä on vapaus valita oman kodin sijainti torin tai järven laidalta.

Koronaviruspandemian myötä etätyön tekeminen Suomessa on moninkertaistunut. Etätyö on osoittautunut alun jälkeen jopa lähityötä tuottavammaksi työmuodoksi.

Tutkimusten valossa suomalaiset myös asuvat mielellään maaseutumaisessa ympäristössä. Monipaikkaisuus edistää vapautta valita asumisympäristö, työ tai harrastukset yhä useammin omien toiveiden mukaisesti. Arjen sujuvuus ja laatu vaikuttavat yhä enemmän kodin sijainnin valintaan. Ensimmäistä kertaa vuosiin muuttoliike on suuntautunut isoista kaupungeista pienemmille paikkakunnille.

Äänekoskella yli 2500 kesämökkiä ja runsaasti rantaviivaa ja järviä. Äänekosken alueella aikaansa viettävät vapaa-ajanasukkaat hyödyntävät paikallisten yrittäjien palveluita ja luovat elinvoimaa alueelle.

Vetovoiman lisäämisen lisäksi kaupungin toimilla on mahdollista edistää “pitovoimaa”, joka tarkoittaisi esimerkiksi matkustuskauden luontaista pitenemistä tai vapaa-ajanasukkaiden viihtyvyyttä alueella yhä pidempiä ajanjaksoja. On myös tavoiteltava sitä, että yhä useampi haluaisi ja pystyisi perustamaan vapaa-ajan asunnon lisäksi varsinaisen kotinsa Äänekoskelle.

– Esitämme, että Äänekoskelle laaditaan monipaikkaisuuden toimenpideohjelma, jolla Äänekoskesta luodaan paikkariippumattoman työn ja opiskelun sekä monipaikkaisen elämäntyylin esimerkki kaupunki. Me allekirjoittaneet toivomme Äänekosken vireine kylineen kasvattavan kunnianhimoaan tähän tulevaisuuden trendiin tarttumisessa..

Monipaikkaisuuden toimenpideohjelma voi sisältää seuraavia toimenpiteitä:

  1. Etätyön ja -opiskelun ja arjen sujuvuuden edistämisen toimenpiteet
    – tietoliikenneyhteydet
    – yhteiskäyttötilojen kartoitus; selvitys potentiaalisista yhteiskäyttötiloista myös kylillä ja taajamissa.
  1. Kaavoituksen toimenpiteet monipuolisen tonttitarjonnan ja rantarakentamisen edistämiseksi, vapaa-ajan asutusten muuntaminen vakituiseksi ja asumiseen liittyvien lupakäytäntöjen sujuvoittaminen
  2. Polku vetovoimaiseksi mökki- ja asuinkunnaksi.
  1. Palveluselvitys vapaa-ajanasukkaiden ja muiden monipaikkaisten hyödyntämien palveluiden rakenteesta ja tarpeesta. 
  1. Palveluselvitys vaikutuksista peruspalveluiden kuten mm terveyspalveluiden palauttamiseen Konginkankaalle ja Sumiaisiin.
  2. Äänekosken kaupungin organisaation sisäisen etätyöskentelyn ja -kokoustamisen suunnitelma.

– Keskeistä on myös monipuolisen tonttitarjonnan lisääminen ja rantarakentamisen edistäminen. Vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituiseen käyttöön tulee sujuvoittaa. On myös tavoiteltava sitä, että yhä useampi haluaisi ja pystyisi perustamaan vapaa-ajan asunnon lisäksi varsinaisen kotinsa Äänekoskelle. Ohjelmassa on tärkeä olla myös suunnitelma paikkariippumattomasta korkeakoulu ja ammatillisen koulutuksen opiskelumahdollisuudesta.

Leila Lindell, (kesk)

Jari Halttunen, (kesk)

Pentti Piilonen, (kesk)

Matti Tiusanen, (kesk)

Seppo Hänninen, (kesk)

Harri Piilonen, (kesk)

Janne Autioniemi, (kesk)

Anna-Riitta Pentinpuro, (kesk)

Marko Laitinen (ps)

Erkki Pönkänen, (kesk)

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy