Valtuustoaloitteessa toivotaan Äänekoskelle koronaepidemian jälkeisen ajan sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelmaa


Valtuustoaloitteessa toivotaan Äänekosken kartoittavan toimet, joilla kaupunki ehkäisee ja korjaa viruksen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset.

Perussuomalaisten Marke Tuomisen ja Marko Laitisen valtuustolle toimittamassa aloitteessa kiitetään kaupunkia erinomaisesta reagoinnista koronaviruksen aiheuttamiin muutoksiin kaupungin palveluissa toiminnoissa ja ihmisten tukemisessa. 

– On varauduttava siihen,että ongelmat voivat syventyä nopeasti. Koronaviruksen taltuttaminen ja leviämisen ehkäisy on tärkeää juuri nyt, mutta samaan aikaan pitää alkaa valmistautua koronaviruksen jälkeiseen aikaan.

Eristyksissä eläminen ja sosiaalisten kontaktien puute vaikuttaa jokaiseen.

– Yksinäisyys, mielenterveysongelmat,päihteiden käyttö ja väkivalta ovat vaarassa lisääntyä. Fyysinen ja henkinen toimintakyky on vaarassa heikentyä suuresti etenkin niillä joilla siinä on ollut aikaisemminkin haasteita. Päivätoiminnan lakkautuksilla ja kuntouttavan työtoiminnan loppumiselle on suuri vaikutus moniin ihmisiin, aloitteessa kerrotaan. 

Aloitteessa kerrotaan, kuinka lapsiperheet ovat olleet kovilla, jos vanhemmat ovat samaan aikaan työttöminä, lomautettuina ja samaan aikaan lasten on pitänyt saada etäopetusta kotona ja pysyä opillisesti mukana.

– Myös ikäihmiset ovat ilman fyysisiä ja sosiaalisia kontakteja. Monet eivät halua hakea apua vaivoihinsa terveys ja sosiaalipalveluista tai terveyskeskuksesta koronaviruksen tarttumisen pelossa.

Aloitteessa toivotaan Äänekoskelle sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelmaa, joka kartoittaisi ne toimet, joilla Äänekoski ehkäisee ja korjaa koronaepidemian sosiaalisia vaikutuksia.

– Nämä koronaepidemian todennäköiset seuraukset tulevat näkymään heikentyneenä sosiaalisena ja taloudellisena hyvinvointina ja lisäämään tarvetta erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluille, mutta myös vahvistetuille kasvatuksen ,koulutuksen ja vapaa-ajan palveluille sen jälkeen kun koronaepidemia on saatu hallintaan.

– Esitämme, että Äänekosken kaupunki ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin koronaviruksen negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi ja korjaamiseksi.

Aloitteen mukaan toimia voisivat olla hyvinvointia tuottavien hankkeiden investointien aikaistaminen ja lisääminen sekä resurssien vahvistaminen erityisesti lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja perhetyössä. Myös järjestötukien määrää haluttaisi lisättävän sekä etsittävän vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa.

– Selvitys on tehtävä myös kotihoidon asiakkaiden tilasta ja henkilökunnasta. Samalla tulee selvittää ne käytänteet ja toiminnat jotka voidaan ottaa pysyviksi toiminnoiksi digiosaamisen taitojen nousun myötä.

Vastaa