ÄKS

Valtuustoryhmät kiittelivät Äänekosken kaupungin hyvää taloudenpitoa

10.06.2024 18:44

Tuttuun tapaan ennen politiikan kesätaukoa, kuultiin valtuustosalissa ryhmäpuheenvuorot koskien vuoden 2023 tilinpäätöstä ja tulevaisuuden näkymiä. 

 

Ryhmäpuheevuorot aloitti suurimman valtuustoryhmän edustaja, Kari Kiiskinen. 

– Vaikka vuosi oli Äänekoskellekin monin tavoin haastava, kaupunki selviytyi erinomaisesti kaikista vastoinkäymisistä. Sote-uudistuksen todellinen merkitys yksittäisen kunnan talouteen selvisi todella vasta viime syksynä lopullisten siirtolaskelmien myötä, ja lopputuloshan oli Äänekosken kannalta karmiva, Kari Kiiskinen (sd) harmitteli. 

Hän sanoi, kuinka haastavista tilanteista huolimatta Äänekosken taloudellinen tilanteenne vahvistui ja tilinpäätös on 4,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja kaupungilla on nyt kertynyttä ylijäämää noin 7,6 miljoonaa euroa. 

– Tämä on hieno saavutus. Tästä suuri kiitos kuuluu kaupungin henkilöstölle, virkamiesjohdolle ja kaupungin poliittisille päättäjille.  Me kaikki yhdessä olemme tehneet tinkimätöntä työtä kaupungin hyvinvoinnin eteen. Erityiskiitokset myös kaikille asukkaille ja yrittäjille, jotka ovat olleet tukemassa kaupunkiamme vaikeina aikoina.

Kiiskinen sanoi, kuinka Äänekoskella näkyy edelleen samat ilmiöt kuin koko Suomessa. 

– Menopuolella tulee olemaan paineita lisääntyvän vanhusväestön palveluiden ja olosuhteiden kehittämisessä. Kunnan rooli näiden väestöryhmien huomioimisessa on tärkeä myös hyvinvointialueeseen siirtymisen jälkeen.

Kiiskinen kiitteli, kuinka aupungin tämän vuoden talous näyttäisi muodostuvan jonkin verran positiiviseksi. 

– Mutta vuoden 2025 talousarviota suunnitellaan jo lähtökohtaisesti alijäämäiseksi. Uskomme ja toivomme, että vuonna 2026 voimaantuleva valtionosuusuudistus korjaisi meidän osalta valtionosuuksiamme oikeudenmukaisemmiksi ja valtionosuusjärjestelmä korjattaisiin vastamaan kuntien tämänhetkisiä tehtäviä – eikä kuntien valtionosuuksia laskettaisi menneiden sote-menojen suhteessa. 

Tulevaisuuden näkymät teollisuuden investointien myötä ovat olleet kunnalle positiivinen asia niin yhteisöverokertymän kuin työpaikkojenkin osalta. 

– Hyvä uutinen on se, että Euroopan keskuspankki laski viime viikolla ohjauskorkojaan ensimmäistä kertaa vuoden 2019 jälkeen. Toisaalta siinäkin tulevaisuus on hieman sumea, koska inflaation kehitys on pieni arvoitus.
Toivottavaa olisi maailman vakaus, ja vakaa maailmantalous. Olemme viimeisten kymmenen vuoden aikana investoineet erittäin vahvasti koulu- ja päiväkotirakentamisen lisäksi myös vapaa-ajan rakentamiseen. Viimeisimmät suuret investoinnit ovat nyt meneillään, ja jatkossa meidän tulee suhtautua kriittisesti vuosittaiseen investointitasoon, Kiiskinen sanoi. 

Myös Keskustan Harri Piilonen kiitteli Äänekosken viime vuoden positiivista tulosta ja kertynyttä ylijäämää. 

– Hyvään tulokseen vaikutti yhteisöverotulot, kaupungin säästötoimenpiteet ja talous kuri toimialoilla. Investointitaso oli viime vuonna korkea kaupunki investoi yhteensä 6,4 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen investointikohde oli Koulunmäen yhtenäiskoulun yläaste- ja musiikkiopistorakennus, jonka rakentaminen jatkuu vuoden 2025 kevääseen, rakentaminen toteutetaan 21milj.euron leasingrahoituksella. Toinen suuri investointi oli Koiviston koulun yhteyteen rakentuva päiväkoti (2,6 M€).

Piilonen tietää, kuinka Äänekosken taloustilanne tulee olemaan lähivuosina haasteellinen ja että kaupungin tulee sopeuttaa taloutensa verotusta kiristämättä.

– Leasing rahoitukset alkavat olemaan jo huipussaan koska vaikuttavat suoraan käyttötalouteen joten niitä ei tule lisätä. Myös Lisävelkaantuminen tulee estää, jotta Äänekosken kaupunki pystyy tulevaisuudessakin investoimaan ja tuottamaan palveluja kuntalaisille.

Keskustan valtuustoryhmä on huolissaan Äänekosken asukasluvun kehityksestä ja työttömyystilanteesta. 

– Kaupungin työttömyysprosentti nousi edellisestä vuodesta (12,4 %) ollen joulukuussa 17,4 %. Äänekosken korkeaan työttömyyslukuun vaikuttaa osittain loppuvuoden lomautukset suurteollisuudessa.

Nettomaahanmuutto oli puolestaan positiivisen puolella (+159 henkilöä), kun moni Äänekoskella asuva ukrainalainen tilapäistä suojelua saava henkilö haki Äänekoskelta kotikuntamerkintää, Piilonen sanoi ja muistutti, kuinka Äänekosken teollisuuden ja yritysten Investoinnit lisäävät koko kaupungin elinvoimaa ja parantavat osaltaan koko kaupungin tulevaisuudennäkymiä niillä uusilla työpaikoilla.

Vasemmistoliiton Simo Holopainen kiitteli Äänekosken talouden vakaata pohjaa. 

– Yli neljän ja puolen miljoonan ylijäämä voidaan kirjata kertyneisiin ylijäämiin, joita taseessa on silloin yli seitsemän ja puoli miljoonaa. 

Vakaus on saavutettu vastuullisella taloudenpidolla. Se ei tarkoita leikkaamista, supistamista, kurjistamista, eikä jatkuvaa paniikin lietsomista. Se on rauhallista, arkista puurtamista. Se on työn tekemistä niin, että taloudellisia panostuksia voidaan kohdentaa sinne, missä niitä tarvitaan ja säädetään siellä, missä arvellaan olevan säätämisen varaa. Kaupungin taloutta on hoidettava strategian mukaisesti vahvistamalla veropohjaa, kasvattamalla asukkaiden hyvinvointia ja työllisyyttä, hoitamalla maankäyttöä ja kaavoitusta monipuolisesti investointeja mahdollistaen, kestävää kehitystä, kiertotaloutta, tutkimusta ja tuotekehitystä sekä  ilmastoystävällistä kehitystä tukien, Simo Holopainen sanoi. 

Hän korosti, kuinka eropohjan vahvistumiseen ja työllisyyskehitykseen vaikuttaa myös uusiutuvan energian investoinnit. 

– Kovin hitaasti etenee uusiutuvan energian strategia kaupunginhallituksessa. Olemme täällä valtuustossa kärsivällisesti odottaneet asian saamista käsittelyyn. Ei sitä ole vielä tässäkään kokouksessa, arvoisa puheenjohtaja, mutta toivottavasti jo seuraavassa, Holopainen toivoi. 

Hän listasi äänekoskelaisia menestyjiä ja nosti esiin muun muassa Äänekosken kaupungin ympäristötarkastaja Jatta Heikkisen, joka valittiin vuoden ympäristönsuojeluviranhaltijaksi. 

– Vuoden 2023 parhaat yrittäjyyskasvattajat palkittiin ja Keski-Suomen palkinto tuli Äänekoskelle kaupungin yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilaiselle. Äänekoski huomioitiin Varhaiskasvatuksen opettajien liiton toimesta vuoden varhaiskasvatuskunnaksi 2023-2024. Hienoja saavutuksia, vain muutama mainitakseni. Nämäkin on johdonmukaisen, pitkäjänteisen ja rauhallisen kehittämistyön, arkisen puurtamisen ansiota. Ne on asioita, joita yhteisesti pidämme Äänekoskella saavuttamisen arvoisena, yhdessä niissä myös onnistutaan, Holopainen kiitteli. 

Holopainen kiinnitti huomionsa, kuinka nuorisovaltuustossa on nostettu rohkeasti näkökulmia Äänekosken kehittämiskohteista. 

– Nuorten mielestä säästöistä huolimatta on onnistuttu, vaikka tinkimäänkin on jouduttu. Mutta nuorten mielestä lapsiin ja nuoriin liittyvät säästöt tuntuvat liiallisilta verrattuna siihen, miten iso merkitys lapsilla ja nuorilla on kaupungin tulevaisuuden kannalta. Aivan aiheellisesti nuorisovaltuusto kaipaakin perusteluja, millaiseen tutkittuun tietoon tai ammattitaitoon esimerkiksi talouden säästöt perustuvat. Perheisiin on Äänekoskella panostettu paljon, nuorten mielestä kaikenikäiset yksinäiset jäävät kuitenkin liian vähälle huomiolle. Tärkeitä huomioita. Nuoret ovat nostaneet erittäin tärkeitä asioita yhteiseen keskusteluun. Kaikenlaisten päätösten on perustuttava tutkittuun tietoon- ja taitoon, ei mutu-tuntumiin, ennakkoluuloihin tai konservatiivisiin asenteisiin, jotka estävät asioiden edistyksellisen kehittämisen. Nuorten kysymyksiin on vastattava, yksinäisyys ei saa Äänekoskella olla arkipäivää. Syrjäytyminen heikentää ei pelkästään yksittäisen ihmisen, vaan koko  yhteisön toimintakykyä. Hyvinvointi kuuluu kaikille, ei harvoille, Holopainen painotti. 

Hän sanoi, ettei mikään asia ole ongelmaton. 

– Meillä on Äänekoskella omat ongelmamme, mutta olemme niitä pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti arkisen ahkeralla puurtamisella kyenneet yhteisesti ratkomaan.  Me yhdessä olemme ilmiö, Simo Holopainen iloitsi. 

Perussuomalaisten Marke Tuominen sanoi kuinka Äänekoski sai talouspuskuria enemmän kuin toivottiin. 

– Kun tilinpäätöksen aineiston rinnalle nostetaan vielä arviointikertomus, missä on tehty perusteellista työtä ja nostettu hyviä huomioita kaikilta osa-alueilta, on meillä saatavilla hyvin kattavaa arviointitietoa kaupungin toiminnasta ja taloudesta edelliseltä vuodelta. Vaikka tilinpäätös yllättäen nousikin 4,5 miljoonaa ylijäämäiseksi ja kaupungin taseessa on nyt kertynyttä ylijäämää yli 7 miljonaa olemme kaupungin taloudessa edelleen hyvin haastavien sopeutustarpeiden edessä.

Hän sanoi, että talouden liikkumavara on vähäinen.

– Tilanne on toki sama muissakin kunnissa, hyvinvointialueilla ja valtion taloudessa.

Tämänhetkinen tulopohja ei riitä kaikkeen siihen mitä nykyisellä palveluverkolla -ja tarpeilla pitäisi tehdä ja mitä talousarviossa on suunniteltu. Taloussuunnitelman on oltava realistinen ,onko se linjassa kaupunkilaisten tarpeiden kanssa ja onko tehtyjen päätösten tarkoitus palvella kaikkia kaupunkilaisia?

Tuominen harmitteli, kuinka kylien ja taajamien asukkaat eivät tunne niiden olevan tasapuolisia. 

– Kiertävät kylä -illat ovat toivottuja, mutta niiden kierto eri taajamissa on liian pitkä. Suositut Ilmiökahvit kiertävinä eri taajamiin olisivat paikallaan ja varmasti korjaisivat tätä vajetta. Tai sitten ilmaiset Kyläbussi -kyydit Ilmiökahveille, Tuominen vinkkasi. 

Tuominen ruoti Suomen edellisen hallituksen talouspolitiikkaa. 

– Se oli varsin höveli rahanjaossa, nykyisen leikkuulaudalta taas vyöryy leikkauskohteita, olisiko tylsä keskitie paras, Tuominen sanoi. 

Hän sanoi, kuinka kuntien on turhauttavaa odotella onnenkantamoisia mitä ylhäältä annetaan ja sopeuttaa toimintaansa sen mukaiseksi.

– Pitkällä aikajänteellä kunnan taloudessa tarvitaan edunvalvontaa valtion suunnalta, jotta valtionosuuskriteerit ottaisivat paremmin huomioon meidän kaltaisten kuntien reunaehdot.

Kuntatalouksissa eletään poikkeusvuosia eivätkä eri vuodet ja talousluvut ole helposti vertailtavissa. Epävarmuuksia on vaikka kuinka paljon omien lisäksi kuten TE -uudistus, kiinteistöverouudistus ja valtionosuusjärjestelmänuudistus

Loppuvuoden 2023 säästötavoitteet purivat yli odotusten ja tulleet verotulot ennakoitiin huonosti.

– Näin päästiin nähtävillä olevaan tilinpäätökseen. Arviointikertomuksessa on nähtävillä, että palvelut ovat olleet suhteellisen laadukkaita. Vaikka talousvaikeudet ovat olleet merkittäviä on tapahtunut paljon myönteistä. Äänekoski on saanut kiitosta ja monta kunniamainintaa. Suuryritykset ovat investoineet Äänekoskelle mikä tuo liiketoimien mahdollisuuden lisääntymiseen. Asukastyytyväisyys parani katujen kunnossapidon osalta, silti perusinfra ja korjausvelkaa ei pitäisi enää kasvattaa. Jos perusinfrasta ei pidetä huolta, pian ollaan pulassa. Siitä on merkkejä nähtävissä ja se rassaa asukkaiden hermoja se on myös mainehaitta.

Huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista lienee valtuustoryhmillä yhteinen.

– Päiväkodit ja koulut ovat kaupungin palveluista parhaat paikat oppimisen lisäksi myös ehkäistä pahoinvointia. Arviointikertomuksessa on nostettu esiin nosto koulukiusaamisesta josta kärsii neljäsosa koululaisista, Marke Tuominen lisäsi. 

Maltillisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt Marko Laitinen toivoi, että 

ensi vuonna valittavaan valtuustoon tasaisesti valtuutettuja kuntamme jokaiselta alueelta. 

– Ettei valta keskity liiaksi isompiin taajamiin. Joskus mietin sitä, että mihin valtuuston valta on kadonnut vai onko sitä hajautettu liikaa hallintosääntöjen muutoksilla muille toimielimille, kun nytkin olemme koolla vasta toista kertaa valtuuston kokouksen merkeissä tänä vuonna, Laitinen sanoi. 

Hän kiitteli kuinka viime vuonna Äänekoskella onnistuttiin tekemään yhdessä virkahenkilöiden kanssa positiivisen tuloksen.

– Ja näitä positiivisia tuloksia kuulisimme mielellämme varmasti jatkossakin. Meidän on jatkossa seulottava talouttamme vieläkin tarkempaan, koska elämme aikaa, jossa emme voi varmasti sanoa millaiset tuulet puhaltavat tulevaisuudessa.

Hän sanoi, kuinka investointitahti on ollut kiivas ja rakenneltu on paljon, – Mutta nyt näyttää siltä, että rakentamisen suhteen olemme siirtymässä seesteisempään vaiheeseen, kun Koulunmäen rakenteilla oleva koulukin saadaan valmiiksi.  Meidän asukaslukumme pienenee vuosi vuodelta ja tulevaisuudessa joudumme tekemään varmasti kipeitäkin päätöksiä ja näihin on jokaisen päättäjän alettava jo henkisesti varautumaan. Uusia yrityksiä on tullut ja on tulossa kuntaamme. Tonttien esirakentaminen oli oikea päätös ja esirakentamista on hyvä tehdä myös tulevaisuudessa. Uudet yrittäjät ja uudet työpaikat lisäävät elinvoimaamme ja kuntamme veto/pitovoimaa, Marko Laitinen sanoi puheensa päätteeksi. 

Kokoomuksen Tommi Lunttila kuvasi viime vuotta sanalla epävarmuus.

– Onneksi monet omat harmimme on pieniä sodasta kärsivien rinnalla. Kohonneet energiamaksut ovat näkyneet meilläkin.

Vastuullinen taloudenhoito auttaa tulevaisuuden investoinneissa.

– Täytyy harkita mitä tehdään ja mitä hankitaan. Toivottavasti toivomme kestävästi, emmekä jätä velkataakkaa nuorille.

Äänekosken houkuttavuus mietityttää.

– Vetovoimaa tarvitaan lisää. Kun katsotaan kokonaisuutta, niin meiltä löytyy hyvät palvelut kuntalaisille. Äänekoskella kohdataan samat ongelmat kuin muualla: väki vanhenee ja se pitää ottaa huomioon tulevaisuuden hankkeissa.

Lunttila ei ole valmis nostamaan veroja.

– Meidän pitää tavoitella lisää yrityksiä ja asukkaita kaupunkiin. Äänekosken tulee olla kaupunki, jossa on hyvä asua ja yrittää. Nyt hyväksyttävä tilinpäätös on kaikin puolin onnistunut. Kiitos koko kaupungin henkilöstölle isosta työstä, Lunttila lausui.

Vihreiden ryhmäpuheenvuoron vuoden 2023 tilinpäätöksestä piti Kimmo Tuikka. Hän kertoi, kuinka takana on ensimmäinen vuosi, jolloin sosiaali- ja terveystoimen tehtävät eivät olleet enää Äänekosken kaupungin järjestettävinä. – Kaupungin henkilöstöstä lähes puolet siirtyi toiseen organisaatioon. Muutos edellytti myös kaupungin toimintojen ja palvelujen uudelleen järjestelyjä, koska meillä on edelleen yhteistyökumppanuuksia sekä toiminnallisia rajapintoja hyvinvointialueen kanssa.

Henkilöstömäärältään ja taloudeltaan suurin toimiala on nyt opetus ja kasvatus, jonka henkilöstön osuus on yli kaksi kolmasosaa kokonaisuudesta.

– Kaupungin yhä tärkeämmäksi tehtäväksi nousi laadukkaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäminen. Niiden korkea laatu on meille merkittävä veto- ja pitovoimatekijä Äänekosken asukasluvun säilyttämiseksi väestön jatkuvan vähenemisen sijaan. Olemme panostaneet uusiin koulurakennuksiin. Koulunmäen yhtenäiskoulun viimeisin vaihe on hyvää vauhtia rakentumassa. Moderneihin ja turvallisiin tiloihin panostamisella saavutetaan monenlaisia toiminnan ja terveyden hyötyjä.

Tuikka sanoi, kuinka kunnille on tulossa jatkossa uusia painopisteitä liittyen muun muassa vihreään siirtymään ja ilmastoasioihin.

– Me olemme olleet jo nyt vahvasti mukana näissä toimissa suorastaan edelläkävijöinä esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöä edistämällä. Hyvin hoidettu ympäristö on myös vetovoimatekijä. Kulttuuriin ja liikuntaan, meidän vapaa-aikaamme, olemme käyttäneet kokonaisuuteen nähden pieniä rahasummia, mutta pitkällä tähtäimellä ne ylläpitävät hyvinvointiamme ja aktivoivat asukkaita.

Tuikka sanoi, kuinka viime vuoden taloustaivaalla oli todella synkkiä pilviä.

– Muun muassa hyvän yhteisöverotuoton ja omien säästötoimiemme ansiosta tilinpäätöksemme on kuitenkin reilusti ylijäämäinen – yli 4,6 miljoonaa euroa. Meidän ei kuitenkaan kannata alkaa henkseleitä paukuttelemaan, vaan pidetään edelleen yllä hyvää talouskuria, kuitenkin muistaen että henkilöstön ja asukkaiden hyvinvoinnista täytyy pitää erityistä huolta. Kiitos menneestä vuodesta kaupungin henkilöstölle ja teille luottamushenkilöille. Asioita on tehty hyvässä yhteishengessä keskustellen. Jatketaan samaa rataa, Kimmo Tuikka sanoi.

Kristillisdemokraatit jätti puheenvuoron mahdollisuuden väliin. 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy