Vapaa-aikaohjelma sekä kulttuuritilaselvitys jäivät pöydälle teknisen ongelman vuoksi


Vapaa-aikaohjelman käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen.

Teknisen ongelman vuoksi jäi kaupungin vapaa-aikaohjelma sekä kulttuuritilaselvitys pöydälle. 

 

Esityslistan liitteistä oli jäänyt pois vapaa-aikaohjelma. Valtuusto päätti yksimielisesti, että pykälä siirtyy seuraavaan valtuuston kokoukseen.

Vapaa-aikatoimi on laatinut vapaa-aikaohjelmaa, joka on yksi Äänekosken kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2015 hyväksytyn ja vuoden 2016 voimaan tulleen kaupunkistrategian perusteella laadittavista ohjelmista. Ohjelman liitteenä on myös kaupungin kultuuritilaohjelma.

Äänekosken vapaa-aikatoimi muodostuu kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja museotoimista sekä Ala-Keiteleen musiikkiopistosta. Vapaa-aika- ohjelma on asiakirja, ”jonka avulla kehitetään vapaa-aikatoimen sektoria kokonaisvaltaisesti tukemalla kuntalaisten hyvinvointia, viihtyisyyttä, ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja edistetään yhteisöllisyyttä. Ohjelmalla vaikutetaan myös kaupungin positiiviseen imagoon. Laadukkaat tapahtumat ja muu vapaa-aikapalveluiden tarjonta lisäävät paikkakunnan tunnettavuutta ja houkuttelevat uusia asukkaita ja yrittäjiä kaupunkiin.”

 

 

Vastaa