ÄKS

Vastine: Muutama kysymys Äänekosken valtuustolle

13.03.2022 18:24 (muokattu 13.03.2022 18:26)
Kuvituskuva.

Reetta Korjonen esittää valtuutetuille perusteltuja kysymyksiä Liimattalan tuulivoimahanketta koskien 7.3. kirjoittamassaan mielipidekirjoituksessa. YVA:ta koskevasta päätöksentekojärjestyksestä en tiedä, mutta vastaus olisi kyllä kiinnostavaa kuulla. Sitä vastoin pohjavesiasioihin olen tutustunut huolellisesti ja ymmärrän hyvin Korjosen esiin tuoman huolen.

Presidentti Niinistön sanoin kasvot on paljastettu ja energiariippuvuuden katkaisua Venäjästä tulee jouduttaa. Vihreä siirtymä on tehnyt tuloaan ja nyt on perusteltua, että se tehdään nopeasti. Vihreää siirtymää voi ja tulee toteuttaa huomattavasti laajemmalla keinovalikoimalla kuin vain tuulivoimalla, jolloin vastataan paremmin koko luonnon elinvoimaisuuden vaalimiseen. Tuulivoima ei ole lainkaan niin puhdasta, kuin luullaan tai väitetään. Vaikka se vähentää CO2 päästöjä, luontohaitat ovat merkittävät.

Lisäksi tuulivoimatuotanto käy vaikeaksi jo kymmenessä vuodessa. Lähes kaikkien tarvittavien metallien tuotantokapasiteetti jää liian pieneksi kysyntään nähden eikä edes uuden (saastuttavan) kaivostuotannon käynnistäminen tai kierrätys ehdi hätiin, varoittaa Aalto-yliopiston metallurgian professori Ari Jokilaakso (TM 10.3.) Jokilaakso harmitteli, että tämä ongelma ei ole vielä noussut julkiseen keskusteluun eikä poliitikkojen puheisiin, vaikka syytä olisi.

Vastauksena Korjosen kommentoijalle ”Nykikselle” – onneksi on vaihtoehtoja. Äänekosken nykyinen teollinen infrastruktuuri muodostaa ainutlaatuiset puitteet biotalouskeskittymälle ja teollisuus tuottaa sivuvirroista jo nyt merkittävän osan suomalaisesta bioenergiasta. Bioenergialle on vielä paljon uusia mahdollisuuksia, johon panostaminen on Äänekoskelle luonteva ja vaikuttava tapa antaa oma panoksensa näissä talkoissa.

Vaikka arvostaisi tuulivoimaa yli muiden energiamuotojen, on kuitenkin Liimattalan Kurikkaharju väärä paikka tuulivoimalalle. Ja sille esitti Reetta Korjonen täysin pätevän selityksen.

Ihmisellä täytyy olla vettä selvitäkseen hengissä. Siksi pohjavettä suojellaan lainsäädännössä tiukasti – pelkkä pohjaveden saattaminen saastumisen uhkalle on ympäristörikos. Jokainen ymmärtää varmasti viimeistään tässä maailmantilanteessa, kuinka tärkeää on huoltovarmuus veden ja ruoan suhteen. Kurikkaharju on iso 1E -luokan pohjavesialue, joka voi tuottaa Äänekoskelle 300m3 raikasta, puhdasta vettä joka päivä. Tätä aarretta ei ole varaa pilata.
Äänekosken Energia on pyytänyt asiantuntijalausunnon Suomen Pohjavesitekniikka Oy:ltä koskien tuulivoimarakentamisen vaikutusta Liimattalan pohjavesialueella. Sen seurauksena Energiequelle joutuu poistamaan kaavaehdotuksestaan voimalat 3 ja 4. Riski juomaveden pilaantumiselle oli korkea.

Mutta se ei riitä. Ympäristöhallinnon mukaan pohjavettä uhkaavat mm. tienpito, maankaivuu, rakentaminen, vaarallisten ja pohjavedelle haitallisten aineiden sekä öljyjen kuljetukset. Liimattalan osayleiskaavakartassa on esitetty pohjavesialueella 700m matkan pohjaveden muodostumisalueen poikki ja harjuytimen yli kulkevaa tietä merkittävästi parannettavaksi.

Suomen Pohjavesitekniikan lausunnon mukaan pohjavesialueelle tehtävät teiden parannustyöt ja niissä käytettävät maa-ainekset lisäävät riskiä pohjaveden pilaantumiselle ja tieliikenne erityisesti maanrakennustöiden ja tuulivoiman rakentamiseen liittyen lisää riskiä haitta-aineiden kulkeutumiselle ja sitä kautta pohjaveden pilaantumiselle. Lausunnon mukaan pohjavedelle on merkittävä riskilähde rakennusaikaisen onnettomuuden öljypäästöt sekä voimaloissa käytettävät vesiliukoiset kemikaalit, kuten glykoli ja jarruneste, joita alueella kuljetetaan.

Kaikesta edellisestä samaa mieltä on ollut Elyn hydrologi ja myös kaavanhakija Energiequelle konsulttinsa Rambollin säestämänä on myöntänyt, että pohjaveden pilaantumisriskiä ei voida poistaa mitenkään.

Energiequelle on osakeyhtiö, jonka toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Sen ensisijaisena tehtävänä ei ole pitää huolta Äänekosken pohjavesien suojelusta, se on valtuutettujen tehtävä. Tätä kuvaa hyvin myös yhtiön edustajan sanat, kun tiedustelimme voimalan sijainnin sopivuutta: ”Ymmärrän hyvin, että teitä konginkankaalaisia suututtaa, mutta tämä on meille vain kapitalismia”.

Minäpä esitän vastakysymyksen ”Nykikselle” ja muille Liimattalan hanketta kannattaville.

Miksi tuulivoimalaa väkisin yritetään ajaa juuri pohjavesialueelle, alan asiantuntijoiden varoituksista piittaamatta? Vaihtoehtoisia paikkoja löytyy Keski-Suomen Liiton mukaan muualtakin. Ei kai ainakaan Energiequellen voitontavoittelu voi ohjata paikallista päätöksentekoa?

Nina Välimäki
kaupunginvaltuutettu, keskusta

Vastaa

 1. Satu Lamberg sanoo:

  Kiitos valtuutettu Nina Välimäki erinomaisesta yhteenvedosta!

  Vesi on todellakin elämän edellytys. Ja Liimattalan Kurikkaharjun vesivarannot ovat mittaamattoman arvokkaat.

  ”Pohjavesien suojelun tavoitteena on säilyttää luonnontilaiset pohjavedet entisellään ja estää ihmistoimintaa heikentämästä pohjaveden laatua. Luonnontilainen pohjavesi on Suomessa pääosin hyvälaatuista. Suomen pohjavesimuodostumat ovat kuitenkin herkkiä pilaantumaan. Kiireellisimmin suojelua tarvitsevat pohjavesialueet, joilla on tai on tulossa vedenottamo. ”

  Liimattalan vedenottamo on alueen asukkaille elintärkeä. Ja sitä sen pitää olla myös jokaiselle Äänekosken kaupunginvaltuutetulle, joista jokaikinen on vastuussa veden toimittamisesta asukkaille. Siis myös Liimattalaan ja Konginkankaalle.

  Niinpä ei voi kuin hämmästellä, että osa valtuutetuista kannattaa tuulivoimalaitoksen rakentamista Liimattalaan. Hän on siis valmis ottamaan tietoisen riskin tämän pohjavesialueen ja vedenottamon veden pilaantumisesta. Onko valtuutettu parempi asiantuntija pohjavesiasiassa, kuin maan johtava pohjavesiasiantuntija Suomen Pohjavesitekniikka ja ELY-keskuksen hydrologi? He ovat selkeästi ilmoittaneet kielteisen kantansa, Mikäli valtuutettu mitätöi näiden asiantuntijoiden puolueettomat lausunnot, niin se tarkoittaa sitä, että valtuutettu on valmis hyväksymään ympäristörikoksen. Ei voi vedota siihen, ettei tiennyt. Tällaisia päätöksiä ei voi tehdä mutu-tuntumalla.

  Joten minun kysymykseni Liimattalan hanketta kannattaville valtuutetuille on: Oletko valmis ympäristörikokseen ja kantamaan sen seuraukset ja vastuun?

  1. Tanja Rämä sanoo:

   Itse ihmettelen myös sitä että jätelain mukaan tuulivoimalan perustukset on purettava ja kierrätettävä mutta Liimattalan tapauksessa Energiequllen katsoo voivansa kävellä tämän lain ylitse ja ilmoittaa vaan ettei pura niitä ja ne jätetään maastoon. Eikö KH tai viimeistään valtuuston pidä edellyttää kaavassa että ne on sieltä purettava lain mukaisesti. Kuinka tällaisen yhtiön edes annetaan toimia näin häikäilemättömästi? Yhtiö joka ei välitä olemassa olevista laeista pätkän vertaa. Ja ollaan muka niin puhtaan ilmaston puolesta, mutta ollaan valmiita tuhoamaan luonto, ympäristö ja pohjavesialue… Onko kaupunki valmis ottamaan kontolleen perustusten purkukustannukset?

   1. Reetta Korjonen sanoo:

    Tämä on vaan yksi esimerkki lain uudistuksen seurauksista kaavoituksessa. Kunnille, maakunnille annettiin enemmän valtaa kaavoittamisen prosessissa. Sitä perusteltiin sillä, että paikallinen tieto ja toiminta takaa paremmin asukkaiden yhdenvertaisuuden ja toimintojen yhteensovittamisen. Totta se niin pitäisi olla. Missä se tieto sitten katkeaa, kun tässä ei tiedetä kunnassa, vaikka ympäristölautakunta antaa lausunnon, että toiminta on pohjavesialuulla, niin hukkuu sekin tieto Elykeskuksen uumeniin Yvan lausuntoa odotellessa. Tämä on ihme, että oman kunnan ammattilautakunta eli ympäristölautakunta ei puhuttele KH.ta ja edelleenkään Oas suunnitelmaan ei oteta vaatimusta pohjavesien suojelusuunnitelmasta hakkeen kaavoitusvaiheessa. Uskon, että se ei unohdu vahingossa. Tämän pohdinnan kestäessä on yhä lähemmäksi tullut tarve suojella maankuoren sisällä olevia pohjavesialueita. Tämä herättely ei ole kehityksen vastustamista, vaan kehityksen kokonaishyödyn ymmärtämistä kaikkien hyväksi. Vesi tulee riittämään täältä myös Äänekoskelle. Eikö se ole tärkeä tavoite?

 2. Asko sanoo:

  Aattelitteko että sähkönkulutus mystisesti loppuu kun tuulivoimalat tulevat purkuikään? Ehei, tilalle tehdään uudet. Hyvä kun on perustukset valmiina. Sitäpaitsi ne betonimöykyt on ekologisempaa jättää sinne kuin kaivella ylös, murskata ja kuskata pois.

  Tuulivoimaloidenkin raaka-aineet kierrätetään, ei niitä roskikseen laiteta.

  Biotehdas on myös pörssiyhtiö, joten mielestäni tuo perustelu pörssiyhtiön ongelmallisuudesta energiantuottajana ontuu kumpaakin jalkaansa. Miksi yhtiö A on hyvä ja yhtiö B huono?

  1. Reetta Korjonen sanoo:

   Sinulle Asko ja toisille tietoa tarvitseville. Tuulivoimalan pohjarakenteiden rakennelmat ovat massiiviset, jos ei satu olla paikalla mahdollisuutta ankkuroida niitä peruskallioon. EQ on kertonut tuossa mäellä montun syvyydeksi 8 m. Siis paljon rautaa ja betonia ja käyttöikä on n.30 vuotta.
   Ei se ihan ole kuin Asko väittää, että uutta myllyä vaan pystyyn siihen entiselle pohjalle. Pohjaan kohdistuu käytön aikana niin kova rasitus tärinästä, että betoni halkeilee ja väsynyt betoni ei täytä lujuusvaatimuksia uutta myllyä kantamaan. Siksi aina uusi pohja, kun käyttöikää jatketaan. Ympäristölaki kuitenkin velvoittaa purkamaan ja se ei ole ehkä mahdollista kuin räjäyttämällä. Miten pohjaveden vieressä räjäyttelyt onnistuu ilman, että maaperä ei reakoi? Asko, tämä ei ole ihan yksinkertaista, kun tutkii hyötyjä ja haittoja. Molempia pitää tutkia

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy