ÄKS

Vt 4 Kirri-Tikkakoski: Nelostien rakentaminen on puolivälissä

18.02.2021 12:21

Vt 4 Kirri-Tikkakosken hanke etenee sujuvasti ja suunnitellun aikataulun mukaisesti. Rakentamisen tekninen valmiusaste on noin 60 prosenttia. Tie on liikenteelle valmis syksyllä 2022 ja viimeistelytyöt ovat valmiit vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

 

Valtatiellä 4 oli useita sujuvuus- ja turvallisuushaasteita ennen hankkeen aloittamista. Liikenne ruuhkautui ajoittain ja liikenteen sujuvuus kärsi. Tie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä. Kirri-Tikkakosken hanke käynnistettiin näistä syistä helmikuussa 2018 ja tien rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2019.

Hankkeen tavoitteena on vähentää liikennekuolemia ja henkilövahinko-onnettomuuksia merkittävästi valtatiellä 4. Uusi moottoritie tulee parantamaan turvallisuutta huomattavasti uusien liittymien, uuden rinnakkaisväylän sekä uusien jalankulku- ja pyöräilyväylien myötä.

4,8 miljoonaa kuutiota siirrettyjä maa- ja kiviaineksia sekä 1,5 kilometriä meluntorjuntaan tarkoitettuja seinä

Tähän mennessä hanke on saatu teknisiltä osuuksilta yli 60-prosenttisesti valmiiksi. Vuoden 2021 helmikuun alkuun mennessä on valmistunut 19 siltaa ja jäljellä on vielä 10 sillan rakentaminen. Louhintojen arvioidaan olevan koko hankkeen osalta valmiit kesään mennessä.

– Urakoitsija Destia Oy ja sen henkilöstö on sitoutunut hankkeeseen todella hyvin. Teemme töitä yhdessä ja yhteiseen päämäärään pyrkien todella hyvässä hengessä, toteaa hankkeen projektipäällikkö Jarmo Niskanen Väylävirastosta.

Tähän mennessä hankkeessa on siirretty maa-ja kallliomassoja yhteensä 4,8 miljoonaa kuutiota. Maaleikkausmassat sijoitetaan tien alimpiin kerroksiin, meluvalleihin ja luiska- ja verhousrakenteisiin. Leikattavat kiviainekset käytetään tien kantaviin pintarakenteisiin. Ulkopuolelta tuotavien tai hankkeelta pois vietävien massojen osuus on vähäinen.

Näiden lisäksi pohjanvahvistuksia on tehty 0,7 miljoonaa kuutiota. Pohjanvahvistuksilla tarkoitetaan huonojen maa-ainesten vaihtamista kantavempiin materiaaleihin. Esimerkiksi savi korvataan louheella. Pohjanvahvistuksena hankkeella on tehty myös stabilointia, jossa sideaineena käytettävää sementtiä sekoitetaan liettyneeseen turvekerrokseen. Pohjavahvistuksen tarkoituksena on tehdä maapohjasta kantavampaa tien ylempiä pintarakenteita varten. Meluseiniä hankkeessa on tähän mennessä rakennettu 1,5 kilometrin verran.

– Rakentaminen on edennyt sujuvasti, olemme tyytyväisiä tämänhetkiseen tilanteeseemme. Rakentamisesta aiheutuneet liikennevaikutuksetkin ovat olleet vähäisiä ja olemme saaneet pidettyä liikenteen sujuvana, kertoo hankkeen työmaapäällikkö Anssi Itäpaasi Destialta.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy