Vt 4 Kirri-Tikkakoski: Valtatien 4 liikennettä pysäytetään Kirrin kohdalla louhintatöiden takia


Rakenteilla olevan moottoritien louhintatöiden takia valtatien 4 liikenteen pysäytykset alkavat Kirrissä tiistaina 19.5.2020.

Kirrinkallion louhintatyöt ovat edenneet kohti Kirriä ja nykyistä valtatietä 4 niin pitkälle, että tiistaista 19.5.2020 lähtien valtatien 4 liikennettä joudutaan pysäyttämään Kirrin päässä räjäytyksen ajaksi. Tällä hetkellä lähiviikoille on suunniteltu kolmesta neljään räjäytystä, jotka vaativat liikenteen pysäytyksen. Tulevien räjäytyksien ajankohdista tiedotetaan tarkemmin hankkeen Facebook-sivuilla.

Pysäytykset tehdään aamuruuhkan (6.30-8.30) ja iltaruuhkan (14.30-17.30) ulkopuolella. Pysäytys kestää kerrallaan korkeintaan kahdeksan minuuttia, ja pysäytykset ajoitetaan niin, että pysäytetty liikenne pääsee välillä kokonaan purkautumaan.

Kirrinkalliota louhitaan uuden moottoritien tielinjauksen tieltä kokonaisuudessaan vuoden 2021 loppuun. 

Vastaa