Katulähetyksen tulevaisuus vaakalaudalla – ”Nyt on otettava lusikka kauniiseen käteen”


MIten käy EkoCenterin?

 Äänekosken Katulähetys ry saattaa joutua ajamaan toimintansa alas.

 

Katulähetyksen tilanne synkistyi viime vuonna, kun Äänekosken kaupunki päätti muuttaa rahoitusmalliaan, ja irtisanoi kaikki entiset sopimukset, ja kilpailutti kuntouttavan työtoiminnan palvelut. Katulähetys jäi kalleimpana kisassa viimeiselle sijalle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaita ohjataan Katulähetyksen piiriin, mikäli muut toimijat eivät kykene tuottamaan tarpeeksi palveluita.

– Meille ei yksinkertaisesti ohjaudu asiakkaita, sillä muut palveluntarjoajat ovat etusijalla. Keväällä meillä oli 30 kuntoutujaa, nyt heitä on kaksi, kertoo toiminnanjohtaja Jani Liimatainen.

KATULÄHETYS ON voittoa tavoittelematon yhdistys, eikä sen tarkoitus ole tahkota rahaa, vaan tuottaa mahdollisimman laadukkaita palveluita työttömyydestä kärsivien työmarkkina-aseman parantamiseksi siten, että oman toiminnan kustannukset tulevat katetuiksi. Tämän ydintehtävänsä toteuttamiseksi Äänekosken Katulähetys ry pyörittää Äänekoskella EkoCenteriä, kierrätyskäsitöitä tekevää Ideapajaa ja kotiapua tarjoavaa Kotikisällejä. Kahvila Sininen Pannu ja Autokorjaamo Viimeinen Woitelu ovat määrittelemättömällä tauolla, toimintaan sopivien tilojen puuttumisen ja nykyisestä tilanteesta aiheutuneen resurssipulan takia.

Miksi Katulähetys hävisi kilpailutuksen?

– Meillä on ammattitaitoinen henkilöstö, ja vuokratut tilat, eli suuret kustannukset ja nyt kuntouttava työtoiminta on merkittävin tulonlähteemme. Aiemmin saimme osan tuloistamme palkkatukityöllistämisestä mutta nykymallissa se ei tuo tuloja, vaikka se säästöjä tuottaakin muun muassa kaupungille lankeavissa ”sakkomaksuissa”. Kuntouttavasta työtoiminnasta saaduilla tuloilla pitäisi kattaa suurin osa kustannuksista ja siksi hinta on kovempi. Toki ymmärrämme ettemme ole halvin vaihtoehto, mutta kulujen karsiminen ei ole mahdollista toiminnan laadun kärsimättä oleellisesti. Minusta kilpailutuksessa ei palvelun laatu tai monipuolisuus saanut tarpeeksi merkitystä, vaikka ne ovatkin valmennuksen tuloksen kannalta oleellisia, Liimatainen ja Katulähetys ry:n hallituksen puheenjohtaja Erkki Tourunen.

KATULÄHETYKSEN VÄKI on harmissaan nykytilanteesta, jossa pitkän linjan työ tuntuu menneen hukkaan.

– Olemme kuunnelleet kaupunkia, ja kehittäneet toimintaamme heidän tarpeitaan vastaavaksi luottaen, että teemme yhteistyötä rinnakkain työttömyyden haittojen vähentämiseksi. Nyt olemme hämillämme tästä kilpailutuksen tuomasta muutoksesta, ja yhteistyön muuttumisesta ainoastaan tilaaja-tuottajamalliseksi, Tourunen sanoo.

– Olemme myös palkanneet kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaksi AMK -koulutuksen omaavan sosionomin, kaupungin toiveiden mukaisesti. Nyt jos emme saa asiakkaita ja joudumme irtisanomaan hänet, emme enää täytä kaupungin vaatimia palveluntarjoajan kriteerejä, Liimatainen selvittää.

Eniten tilanne harmittaa työllistettyjen ja kuntoutujien kannalta.

– Työntekijämme tekevät hyvää ja arvokasta työtä samalla hankkien työkokemusta ja osaamista helpottamaan työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ihmisten työllistymistä jatkossa. Pelkona on näiden ihmisten tulevaisuus, jos yhdistyksen tarjoamat valmennusmahdollisuudet häviävät, Tourunen sanoo.

Katulähetyksen syyskokouksessa esiteltiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, joita itse esittelijätkin pitivät lähinnä arvauksina, taloudellisen tilanteen epävarmuuden takia.

– Taloutemme on täysin riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta ja kuntouttavan työtoiminnan osuus on merkittävä, yhdistyksen toimintaedellytykset ovat siitä kiinni, kertoo Liimatainen.

KATULÄHETYKSESSÄ suunnataan katseet kuitenkin tulevaisuuteen.

– Nyt otetaan lusikka kauniiseen käteen, ja etsitään uusia keinoja jatkaa toimintaa. Haluamme näyttää myös kaupungille, että olemme yhä varteenotettava yhteistyökumppani työttömyyden haittojen ehkäisemisessä, Liimatainen sanoo.

– Katulähetyksen tuottamalla välityömarkkinatoiminnalla on ollut jo vuosien ajan merkittävä asema äänekoskelaisen työttömyyden hoidossa. Toiminnan ohessa on syntynyt runsaasti myös sellaisia palveluita kuntalaisten käyttöön, joita ei muutoin olisi käytettävissä, Tourunen lisää.

Vastaa

  1. ent asiakas

    Aikaisemmassa vanhassa tiilitalossa oli erilaista rakennustarviketta jota monet hyödynsi rakennuskohteissaan. Harmi kun tuo uusi tila ei voinut jatkaa samalla mallilla.

    Vastaa