Kotakennään uudesta liikepaikasta mustaa valkoisella


Liikekeskittymää rakentuisi etualalla näkyvän nykyisen Kotakennään sillan ja suunnitellun uuden sillan väliin. Kuva: ELY-keskus

Kotakennään liikepaikan kehittäminen otti askeleen eteenpäin, kun alueesta päätettiin allekirjoittaa aiesopimus sijoitusyhtiö Finanssineliön kanssa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi Finanssineliö Oy:n kanssa neuvotellun aiesopimuksen, josta neuvoteltiin aiemmin elokuussa.

Vuoden 2017 loppuun asti voimassa oleva sopimus koskee Kotakennään I alueen kehittämistä liikepaikaksi.

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen ja talousjohtaja Tapani Hämäläinen allekirjoittavat aiesopimuksen sen teknisten tarkistusten jälkeen.

Sopimuksen mukaan kaupungin vastuulla on alueen kaavoitus ja kunnallistekniikan toteuttaminen. Viime kädessä Äänekosken kaupungilla on myös mahdollisuus vaikuttaa alueen toimijoiden valintaan.

Äänekosken kaupungin tehtävät aiesopimuksen mukaisesti:

– Kotakennään alueen Master Planin suunnittelu ja vaikuttavuusselvitysten tekeminen

– asemakaavoitus ja liittymäjärjestelyn toteuttaminen

– liittymäjärjestelyn toteuttaminen alueella yhteistyössä ELY:n kanssa

– kunnallistekniikan rakentaminen alueelle, kiinteistön omistajille jää heille normaalistikin kuuluvat rakenteet, esimerkiksi pysäköintialueet

Finanssineliö Oy:n tehtävät aiesopimuksen mukaisesti:

– selvittää toimijat uusiin kiinteistöihin ja tuoda ne kaupungin hyväksyttäviksi

– solmia alueella sijoittuvien toimijoiden kanssa maankäyttöön pohjautuvat aiesopimukset takarajaan eli kesäkuun 2017 loppuun mennessä

– vastata tonttialueiden infratekniikan suunnittelusta ja toteutuksesta kaupungin suunnitelmien mukaisesti

– vastata alueen rakennusten suunnittelusta ja toteutuksesta asemakaavassa määriteltävien periaatteiden mukaisella tavalla

Aiesopimuksen rajoitukset ja ehdot:

– Äänekosken kaupungin ja Finanssineliö Oy:n välinen aiesopimus on voimassa vuoden 2017 loppuun asti

– Finanssineliö solmii aiesopimukset toimijoiden kanssa 30. kesäkuuta 2017 mennessä

– valtatien 4 tielinjaus toteutuu valtion taholta tiedotetulla aikataululla

– sopimuneuvottelut kohti pääsopimusta alkavat, kun alueen asemakaavaehdotus on valmis nähtäviksi asetettavaksi tai rakentamiseen myönnetään poikkeuslupa

Aiesopimuksen esityksen mukaisesti kaupunki luovuttaisi aikanaan tontit Finanssineliölle. Asiantuntija-arvioiden pohjalta määritetty kauppahinnan on oltava kaupunginvaltuuston hyväksymä.

Tämä sopimus ei ole juridisesti sitova. Kaupunki voi purkaa sopimuksen yksittäisten, ilman sopimuksia, jääneiden tonttien osalta kesäkuun jälkeen. Koko sopimuksen purkaminen onnistuu yhteisesti.

Lisää aiheesta:

18.08.2016 Kotakennään alueelle, nelostien varteen, uusi liikekeskittymä

Vastaa

 1. U

  Typerä idea. HIrvaskankaallakin liiketilaa tyhjillään ja rakentamatta, samoin Äänekosken ydinkeskustassa. Eivät asiakkaat tästä lisäänny, vaikka kauppoja olisi kymmenen metrin välein, eikä ohiajava liikenne poikkea jokaiseen markettiin matkan varrella.

  Jos liiketiloja on pakko lisää väsätä, keskittykää HIrvaskankaaseen älkääkä raiskatko Tärttämäen-Kuhnamon aluetta yhtään enempää kuin tien vuoksi on pakko.

  Vastaa
 2. Marko Nykänen

  Otettiinko paikallisten yrittäjien kantaa asiaan? Ei! Ihmettelen hieman koko asian pointtia. Hyvä että tapahtuu ja kaupunki kehittyy, mutta tätä asiaa ei ole tarpeeksi avoimesti hoidettu. Esim. Helsinkiin mentäessä pysähdyt Mäntsälän Nesteellä. Käytkö samalla Mäntsälässä? Niinpä.

  Vastaa