Maakunta- ja soteuudistuksen alasajo hoidetaan hallitusti kevään aikana: tulevaisuuden Keski-Suomi panostaa hyvään ja onnelliseen elämään


 

Keski-Suomen maakuntahallitus päätti tänään kokouksessaan maakunta- ja soteuudistuksen alasajon aikataulusta. Projektin alasajo sekä oppien, kehittämisehdotusten ja väliraportin kokoaminen saadaan hyvin suurelta osin valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä.

 

– Vasta Suomen seuraavan hallituksen lakiesitysten jälkeen tiedämme, paljonko tehdystä työstä menee hukkaan. Arvioin, että 15-20 prosenttia työstä on aidosti hyödynnettävissä. Merkittävintä hyötyä tuo ehkä mentaalisen tason muutos: Ymmärrys siitä, että nykyiset organisaatioiden rajat eivät ole tarkoituksenmukaiset. Myös asiakas edellä -ajattelu on lisääntynyt, sanoo maakuntajohtaja Tapani Mattila.

Muutoksen alla olevien organisaatioiden lisäksi valmistautumista tehtiin sidosryhmäorganisaatioissa, kuten järjestöissä ja yhdistyksissä sekä yrityksissä.

– Keski-Suomessa sidosryhmät ja kansalaisyhteiskunnan edustajat olivat todella aktiivisia ja myös heidän kanssaan halutaan käydä asianmukaiset alasajovaiheen keskustelut ja dokumentoida tehty työ, toteaa Mattila.

– Uudistuksen valmistelijoiden työ hankittiin suurelta osin ostopalveluna valmistelijoiden vakinaisista työpaikoista. He palaavat omiin organisaatioihinsa hoidettuaan oman osuutensa loppuraportoinnista, sanoo projektipäällikkö Pirjo Peräaho.

Maakuntahallitus kiitti vuolaasti Keski-Suomen uudistuksen valmistelijoita hyvin tehdystä työstä.

Keski-Suomesta hyvän ja onnellisen elämän maakunta

Maakuntahallitus antoi liiton toimistolle erityistehtävän Keski-Suomen tulevan suunnan ja uuden strategian pohjustamiseksi. Pohjustustyön tuloksiin paneudutaan keväällä ja kesällä.

– Hyvä ja onnellinen elämä koostuu muustakin kuin talouden kovista arvoista. Keski-Suomi on profiloitunut #kasvunmaakuntana nyt kolmisen vuotta. Kasvua on mitattu aluetalouden, viennin ja työllisyyden tunnusluvuilla. Jatkossa haluamme laajentaa kasvun käsittettä. Se on hyvinvoinnin, terveyden, sivistyksen, osaamisen ja kulttuurin kasvua, kertoo Tapani Mattila työskentelyn lähtökohdista.

Maakuntahallitus ilmaisi tyytyväisyytensä hyväksyessään Keski-Suomen liiton vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös oli suunnitellusti alijäämäinen, mutta tilikauden alijäämän määrä oli hiukan ennakoitua pienempi.

–  Keski-Suomen liitosta siirtyi henkilöresurssia maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun. Heille ei palkattu sijaisia, vaan liiton henkilöstö on työpäivää venyttämällä ja töitä uudelleen priorisoimalla hoitanut liiton perustoiminnan. Joidenkin tehtävien hoitamista on lykätty. Tämä näkyy myös väliaikaisesti pienentyneinä toimintamenoina, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholm.

 

Vastaa