Metsä kasvattaa meille mekko- ja paitatarpeita – Äänekoskella ratsastetaan kehityksen huipulla


Nicklas von Weymarn esitteli sellukuidusta tehtyä t-paitaa medialle reilu vuosi sitten.

Lupaava puubiotalouden tuote on sellusta valmistettu tekstiilikuitu. Sellaista aletaan valmistaa Äänekoskella. Tätä investointipäätöstä olemme jo jännityksellä odottaneet. 

 

Tekstiilikuitu kuormittaa luontoa merkittävästi vähemmän kuin puuvilla. Teksitiiliteollisuus alkaa kärsiä raaka-ainepulasta, joten tekstiilikuitu saattaa olla vastaus kysyntään. Sellu voi siis tulevaisuudessa tarjota ekologisen vaihtoehdon puuvillaisille tuotteille. Koska nykyisten tekstiilikuitujen valmistus rasittaa ympäristöä, niin ala tarvitsee uudenlaisia kestävämpiä ratkaisuja maailmanlaajuisesti. Metsä Groupin tekstiilikuitukonsepti on suoraliuotusmenetelmä, joka hyödyntää täysin uusia, sellua liuottavia yhdisteitä. Raaka-aineena prosessissa käytetään ei-kuivattua paperisellua ja uusi menetelmä on nykyisiä tekstiilikuidun tuotantovaihtoehtoja ympäristöystävällisempi.

– Puusta tehty tekstiilikuitu korvaa jo nyt puuvillaa langan raaka-aineena ja sillä on hyvät mahdollisuudet vastata tekstiiliteollisuuden raaka-ainepulaan, ketoo Niklas von Weymarn Metsä Springin sivuilla. 

Sellusta voidaan valmistaa vahvaa tekstiilikuitua, joka soveltuu vaatteisiin ja teknisten tekstiilien tarpeisiin.

– Sellupohjainen tekstiilikuitu on hyvin mielenkiintoinen tuote ja luonteva ensimmäinen hanke uudelle innovaatioyhtiöllemme, von Weymarn toteaa.

Metsä Spring kehittää tekstiilikuidun valmistukseen omaa suoraliotusmenetelmää, joka hyödyntää täysin uudenlaisia, sellua liuottavia yhdisteitä. Uusi menetelmä kuormittaa ympäristöä nykyisiä tuotantovaihtoehtoja vähemmän.

– Metsä Spring on koonnut monikansallisen suunnittelutiimin, joka suunnittelee sellusta uudenlaista tekstiilikuitua valmistavaa demonstraatiolaitosta, Niklas von Weymarn kertoo.

40 miljoonaa euroa maksavan demonstraatiolaitoksen kapasiteetti tulee olemaan 500 tonnia vuodessa. Laitos sijoittuu osaksi Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdasta.

Vastaa