Asemakadun koulun henkilökunnan kannanotto rakennusprojektin viivästymisestä


Täällä oireillaan ja paljon. Liian paljon, sanoo työsuojeluvaltuutettukin.

Asemakadun koulun henkilöstö lähetti kirjeen kaupunginhallitukselle: Suolahden yhtenäiskoulun rakentamista ei saa viivyttää enää hetkeäkään!

 

Me Asemakadun koulun väki olemme erittäin pettyneitä viime viikon tietoon Suolahden yhtenäiskoulun rakentamisen aloittamisen lykkääntymisestä. Olemme olleet hiljaa, sietäneet oireitamme ja sinnitelleet siinä toivossa, että saamme pian uuden, terveen koulun, mutta nyt mittamme alkaa olla täysi.

Asemakadun koulurakennuksen sisäilmaongelmat ovat olleet tiedossa jo ainakin neljä vuotta, ja rakennus on sairastuttanut lukuisan määrän aikuisia ja lapsia. Rakennetutkimuksissa löytyi mm. sädesientä useista paikoista. Monessa kunnassa sädesienen löytyminen koulurakennuksesta on johtanut välittömästi väistötilojen hankintaan. Kunta ei voi vitkutella jo laissa esitettyä vaatimusta terveistä opetustiloista.

Meillä on suuri huoli oppilaiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Koululta ei löydy riittävästi opetustiloja mihin oireilevat oppilaat voi sijoittaa. Osa oireilevista oppilaista on mahdollista sijoittaa väistötiloihin, osa ei, mikä asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan. Osalla oireilu jatkuu myös väistötiloissa, koska nekään eivät ole täysin terveitä tiloja.

Tällä hetkellä meillä Asemakadun koulussa on isoja haasteita toteuttaa perusopetusta ja tarjota oppimisen tukea sitä tarvitseville oppilaille. Koulumme opetustilat ovat hajallaan ja väistötilat täynnä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että omat opettajat eivät voi valvoa oppilaitaan pääkoululla, opetusmateriaalia ei voi viedä evakkotiloihin ja aikaa kuluu kulkemiseen paljon, mikä on pois opetustilanteista. Lisäksi oppilaita kuormittaa jatkuva ravaaminen eri rakennusten välillä ja tieto ei aina kulje etenkään akuuteissa tilanteissa.

Meillä on suuri huoli myös työntekijöiden terveydestä, hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Tällä hetkellä viisi opettajaa ei voi tulla pääkoulun rakennukseen lainkaan sisäilmaongelmien takia. Kaikki he ovat altistuneet koululla. Useat pääkoululla työskentelevät ihmiset oireilevat, osa enemmän, osa vähemmän ja osa on joutunut vaihtamaan työpaikkaa kokonaan. Evakkoluokkien valvonta (esim. ruokailut) jää toisten opettajien ja ohjaajien vastuulle ja tiedonkulku on haastavaa. Työyhteisön tuki jää evakoilta pois. Useat opettajat (esimerkiksi erityisopettajat, kieltenopettajat ja yhteysopettajat) joutuvat kulkemaan useiden rakennusten välillä.

Työterveydestä kaikki eivät koe saavansa tukea, koska viesteihin tai soittopyyntöihin ei tule aina vastausta.

Vaadimme, että uuden koulun rakentaminen aloitetaan nopealla aikataululla.

Asemakadun koulun väki

Vastaa

  1. pappa

    Suolahdesta ei välitetä mitään kaikki siirtyy Äänekoskelle suolahdesta tulee pikkuhiljaa nukkuma lähiö.

    Vastaa