Hirvimäen asemakaava-alueen tonttien myynti yksimielisesti pöydälle


Äänekosken kaupunki ja Crystone Oy ovat neuvotelleet uudenlaisesta toteuttamistavasta Hirvaskankaalla sijaitsevan rakentamattoman Hirvimäen asemakaava-alueen tonttien osalta. Asia jäi yksimielisesti kaupunginhallituksen pöydälle. 

 

Suunnitelman mukaan kaupunki myisi yritykselle kaikki lainvoimaisessa asemakaavassa alueelle kaavoitetut 65 erillispientalojen ja asuinpientalojen tonttia ja kaksi asuinpientalojen ja yleisten rakennusten tonttia. Crystone Oy vastaisi alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentamisesta sekä tonttien markkinoinnista ja myynnistä.

12 vuoden sopimusaikana yhtiön tulisi luovuttaa alueelta vähintään 48 tonttia eli keskimäärin vähintään neljä tonttia/vuosi.

Rakentamiseen tarkoitettujen korttelien kauppahinnaksi on neuvoteltu 275 000 euroa. Ajatuksena oli, että kaupunki hyvittäisi Crystone Oy:lle katujen rakentamisesta osana kauppahintaa 234 000 euroa, jolloin rahana maksettava kauppahinta on 41 000 euroa.

 

Vastaa