Katupölyaika koitti – Äänekosken ilmanlaatu erittäin huono


Talvella niin tärkeä hiekoitushiekka on keväällä aikamoinen riesa.

Äänekosken ilmanlaatu on katupölystä johtuen erittäin huono, johtuen pääasiassa katupölystä.

 

Ilmatieteen laitoksen mittauspisteellä Hiskinmäellä on mitattu keskiviikosta 11. huhtikuuta lähtien suuria pitoisuuksia hengitettäviä pienhiukkasia, ja ilmanlaatu on vaihdellut yön aikana huonon ja erittäin huonon välillä. Syy huonoon ilmanlaatuu on pääasiassa katupöly, jonka määrä on lumien sulamisen jälkeen noussut pienessä ajassa hurjasti. Katupöly johtuu muun muassa siitä, että liikenne ja tuuli nostaa kuivaa hiekoitushiekkaa ilmaan.

Äänekoskella niin sanottu ilmanlaatuindeksi oli torstaina viidestä asti aamuyöllä erittäin huono eli yli 150. Huono ja erittäin huono ilmanlaatu voi herkillä väestöryhmillä aiheuttaa terveysongelmia. Mikäli erittäin huono ilmanlaatu jatkuu pidempöään, voi sillä olla myös ympäristöllisiä vaikutuksia.

Ilmanlaadun tiedottamisessa käytetään ilmanlaatuindeksiä. Indeksi on yksinkertainen, tunneittain mittaustuloksista laskettava luku, jossa ilmanlaatu kuvataan hyväksi, tyydyttäväksi, välttäväksi, huonoksi tai erittäin huonoksi.

Indeksiarvo määritetään laskemalla kullekin mitattavalle ilman epäpuhtaudelle edellisen tunnin pitoisuudesta (typpidioksidi (NO2), hengitettävä pöly (PM10) , rikkidioksidi (SO2), haisevat rikkiyhdisteet (TRS)) ali-indeksi, joista korkeimman arvo määrää ilmanlaatuindeksin arvon.

Voit tarkkailla Äänekosken ilmanlaatua tarkemmin täällä, laittamalla mittauspisteen hakukenttään hakusanan Äänekoski. 

Vastaa