Koivistolle tulossa lisää tontteja


Koiviston koulun läheisyyteen kaavoitetaan uusia tontteja.

Koivistonkylän alueelle on uudessa osayleiskaavassa suunniteltu lukuisia uusia tonttipaikkoja.

 

Koivistonkylän ytimessä, museotien alueella sijaitsevalle ydinkylävyöhykkeelle on kaavaluonnoksessa merkitty 230 rakennuspaikkaa, joista 140 on rakentamattomia. Ydinkylän tontit on jaettavissa kahteen tonttiin, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla 350 neliömetriä. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 neliömetriä.

Ydinkyläalue on määritelty siten, että Koiviston koululle on kolmen kilometrin matka tietä pitkin. Uusia tontteja on luotu pääosin teiden vierustoille, jotta olemassa olevat peltomaat jäävät rauhaan. Kaavaluonnoksen tekemistä on edistänyt kysely, jossa asuakkailta ja maanomistajilta tiedusteltiin muun muassa tonttien myyntihalukkuutta.

Vuonna 2006 hyväksytty osayleiskaava ei mahdollista rakennusluvan myöntämistä pelkän osayleiskaavan perusteella.
– Nyt on tarkoitus saada tämä osayleiskaava lainvoimaiseksi niin, että rakennusluvat voidaan myöntää ilman erillistä suunnittelutarveratkaisua, kaavasuunnittelija Nina Marjomäki sanoo.
Tonttien lisääminen on osa pidemmän tähtäimen suunnitelmaa.
– Tämähän liittyy siihen, että valtuustossa tehtiin päätös Koiviston koulun rakentamisesta. Kouluinvestoinnin kannattavuuden takia on tärkeää saada alueelle lisää tontteja, jotta saadaan lisää asukkaita ja koululaisia, kaupunginjohtaja Matti Tuononen sanoo.

Kaupunginhallitus käsittelee osayleiskaava luonnosta kokouksessaan maanantaina 10. huhtikuuta. Lue esityslista kokonaisuudessaan täältä. 

Vastaa

  1. juha virtanen

    Oikein hieno päätös, Äänekoski voisikin ottaa huomioon Suomen hallituksen linjauksen kaavoituksesta. Koivisto kehittyy ja tuo uusia asukkaita Äänekoskelle koulu on siinä avain asemassa.

    Vastaa